روان‌شناسی نوجوان و انواع اختلالات روانی کودکان و نوجوانان

این پاورپوینت در مورد روان‌شناسی نوجوان وانواع اختلالات روانی کودکان و نوجوانان در 260 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: روان‌شناسی نوجوان وانواع اختلالات روانی کودکان و نوجوانان،روان‌شناسی نوجوان ،انواع اختلالات روانی کودکان و نوجوانان،اختلالات روانشناسی،روانشناسی کودک،روانشناسی نوجوانان،روانشناسی، و...ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

شخصیت عبارت از مجموعه‌‌یی از صفات و خصوصیات می‌باشد که فرد را از دیگران متمایز می‌سازد. پیرامون شخصیت انسان قرآن مباحث جالب و گسترده‌یی دارد]، چنان که انسان را موجود دوبعدی می‌داند یعنی بعد مادی و معنوی که این دو بعد فرهنگ انسانیت و شخصیت اجتماعی او را در بستر تاریخ شکل می‌دهد و رشن می‌سازد . اینکه انسان از لحاظ اسلام چگونه خلق می‌شود؟ رگه‌های شخصیتی او در جهان هستی چگونه خلق می شود؟ روانشناسی می‌کوشد تا به این پرسشها و هزاران پرسش پاسخ گوید. از لحظه‌ای که خداوند به فرشتگان خطاب می‌کند که من می خواهم جانشینی برای خود در زمین انتخاب و خلق کنم از اینجا فضیلت و برتری انسان در زمین روشن می شود و بزرگی شخصیت و اندیشه فرهنگی او در نظام هستی چهره درخشان و روشن به  خود می‌گیرد . به گفته دانشمندی که انسان در این جهان آنقدر کوچک است می‌تواند آنقدر بزرگ شود که جهان در برابرش کوچک شود که در جهان معاصر عملا ما شاهد کوچک شدن جهان از لحاظ ارتباطات هستیم.

که جهان را به صورت یک دهکده درآورده است. تشکیل شخصیت انسان در نخستین مرحله از زندگی در خانواده گذاشته می‌شود. اینکه کدام عوامل باعث رشد و تشکیل شخصیت انسان می‌شود و کدام است؟ و عواملی که باعث رشد و تشکیل شخصیت انسان می‌شود عبارتند از:

1-     نقش خانواده:

خانواده یک گروه کوچک اجتماعی که شامل یک زوج و فرزندان می‌باشد و در خانه یکدیگر زندگی می‌کنند. و خانواده، نماد فرهنگی اجتماعی و بهترین دانشگاه برای رشد شکل گیری شخصیت، آموزش و پرورش و تکوین هویت کودکان است. اگر فرهنگ خانواده مبتنی بر عدالت آزادی مناسب، قانون و دموکراسی باشد و تمام نیازهای روانی و حیاتی آنان به نحو مطلبوب بر آورده شود آینده کودک هویت پر معنی،‌شخصیت اجتماعی،‌حقوقی و سلوک هدفمند می‌باشد. خانواده شبیه یک ساختمانی است که نیازی به یک طراح و معمار ماهر دارد. چنانچه فروید داشنمند و روانشناسی معتقد بود که در نخستین روزهای زندگی وقتی کودک کلمات من و تو را به زبان می‌آرود شخصیت او شکل می‌گیرد و از آن به بعد پیوسته در حال رشد می‌باشد. و شخصیت انسان از سه نوع فرآیند پویا و متعادل ساخته شده که بعبارتی از نهاد من و فرامن می‌باشد او از همان لحظه به هویت خویش پی می برد که من که هستم؟ به کجا آمدم؟ و چطور زندگی کنم؟ و دارای کدام ویژگیهای حقوق میباشم؟

خانواده باید همواره در رعایت حقوق کودکان شان که باعث رشد شخصیت اجتماعی و سیاسی می شود توجه نماید.

بعضی از جنبه‌های رعایت حقوق اطفال عبارت است از: پذیرش اعلام سرور،نوازش و برخورد خوب، برخورد خوش،‌گوش دادن به او، قبلو عذاو،‌به حساب آوردن ا و،‌عدم تبعیض در خانواده احوال پرسی و احترام و توجه به او می‌باشد که رعایت موارد فوق به کودکان نه تنها هویت می‌دهد بلکه موقفشخصیت او در جامعه آشکار می‌شود. کودکان زمانی می‌توانند هویت انسان بودن خود را درک نماید که به حرفها و سخنان او به مهربانی و بدون تبعیض گوش داده و احترام به نام او را یک اصل و اسلامی و وجدانی و حقوقی بداند. بنا گفته می‌توانیم که تا زمانی ما خانواده‌ةای تربیت یافته نداشته باشیم فرزندان تربیت یافته نداریم و خانواده نقش اساسی ر ا در تشکیل و رشد شخصیت کودکان دارد و فضای عاطفی، اخلاق، تعلیمی و تربیتی نقش اساسی را در رشد شخصیت کودکان دارد.

2-     نقش اجتماعی:‌

اجتماع گروهی از افرادی است که بوسیله‌ای یک فرهنگ و روابط پیشینه‌ای تاریخی گرد هم آمده‌اند. قدم دوم بعد از خانواده اجتماع بود. که نقش اساسی را در رشد شخصیت،‌آموزش و پرورش تکوین هویت انسانها دارد و جامعه‌یی که دارای شخصیت فکری است که برای هر درد خود فکری داری و برای هر مشکل خود راهی می‌یابد در جهان معاصر موضوع شخصیت فکری انسان مطرح بحث است و جامعه شخصیت فری خود را از فکر می‌گیرید که بر اساس دردها،‌ نیازها، مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی خود جامعه باشد جامعه‌ای که شخصیت فرکی نداشته باشد، تعریف خود را هویت خود را، درد خود را با فکر دیگران بیان می‌آورد.

شخصیت فکری سلامتی جامعه و تمام نهادهای آن را حفظ می‌کند. چرا یک جامعه یک جامعه اسیر به اسارت فکری دچار شده و به شخصیت فکری نه می‌رسد؟ اسارت فکری نه تنها جامعه را با آزادی نه می‌رساند،‌بلکه امکان رسیدن به شخصیت فکری و هویت انسانی را نیز جامعه می‌گیرد. آیاما توانسیم دردهای گذشته و حال را تداوی کنیم؟  از اشتباهات گذشته چه درس را آموختیم؟ در جواب باید گفت که اشتباه همیشه مربوط به گذشته نیست و اما این امتیاز در زمان حال وجود دارد که با بررسی کردن اشتباهات دیروزی، با مشکلات امروزی برخورد فکری معقول به عمل آمد. می‌تواند و این امکانی است که اشتباهات امروزی را به طور نسبتی کاهش داد. و تکامل بودن شخصیت هویت ما را رنگین تر می‌سازد. انسان در جامعه امروزی انسانی دارای حقوق و آزاد بهای و تساوی در برابر هم قرار دارند. بناء اجتماع و پیشرفته باعث رشد شخصیت و اندیشه سالم شده و جلو تمام بحرانها را می‌گیرد.

3-     نقش فرهنگ: فرهنگ عبارت از مجموعه از روشها و منشهای فکری جامعه در مورد مسایل اجتماعی اقتصادی، و مذهبی است. به عقیده دانشمند فرهنگ، بیان کننده شخصیت یک جامعه است و جامعه‌ای که در مرحله‌ایی از رشد شخصیت فکری و فرهنگی رسیده باشد می‌تواند درد خود را و خود را و حقوق خویش را بازخواست نموده و خواهان تساوی حقوق دور از تبعیضات در جامعه باشد . به همین علت است که فرهنگ سالم در یک جامه باعث سلامتی روانی و رشد دهنده شخصیت فرهنگو سیاسی می‌باشد. برای اینکه بدانیکه که چرا یک جامعه خرافی است ؟

باید خرافات در فرهنگ جامعه جستو گردد و فرهنگ خونی است که در شاهرگهای فکری و معنوی جامعه جریان دارد و جامعه انرژی لازم فکر و معنوی خود را از فرهنگ خود می‌گیرد. فرهنگ تنها بازتابی از سطح تولید اقتصادی جامعه نیست و فرهنگ نه تنها از اقتصاد بلکه از سیاست، دین و مناسبات اجتماعی جامعه  نیز متاثر شده و به نوبه خود به تمام آنها تاثر گذاشته.

آنچه جلو رشد شخصیت انسان را در جامعه می‌گیرد اسارت فکری، فقر فرهنگی،‌خشونت و آسیبهای روانی می‌باشد و فرهنگ سالم بیان کننده شخصیت یک جامعه می‌باشد. بنا بر این اگر بخواهیم افراد جامعه ما در مرحله از رشد شخصیت و تکامل برسد، باید خانواده، اجتماع منحیث یک نهاد فرهنگی و اجتماعی در جهت رشد، آموزش و پرورش ،‌شکل گیری شخصیت از آغاز زندگی آنان تلاش نماید. تا افراد آینده که از درون جامعه برمی‌خیزد یک شخصیت سالم داشته و بتواند از طریق اندیشه‌های سالم که در محیط امن و محفوظ رشد یافته و جامعه را به سوی آزادی، دموکراسی،

عدالت  و وحدت برساند.

هر انسان در قبال جامعه خویش مسئولیت دارد که جلو تمام بحرانهای روانی، اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی را بگیرد و خانواده جامعه و فرهنگ نقش اساانواع اختلالات روانی کودکان و نوجوانان

عقب ماندگی ذهنی 

اختلالات رفتارهای عادتی وکلیشه ای

 گنگی انتخابی

 افسردگی وخودکشی

اختلالات اصطرابی

 اختلالات خواب

 اختلالات جسمانی شکل

اختلالات یادگیری

اختلالات نافذ مربوط به رشد(اوتیسم)

اختلالات هماهنگی حرکتی

 اختلالات رفتارهای ایذایی

 اختلالات ارتباطی

اختلالات تغذیه ای کودکان ونوجوانان

 اختلالات دفع

 تیک
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 2,997
  •   بازدید هفته گذشته: 111,955
  •   بازدید ماه گذشته: 611,179