پاورپوینت تربیت و ضرورت تربیت

دانلود پاورپوینت تربیت و ضرورت تربیت
قابل ویرایش : 102 اسلاید
قسمتی از اسلاید ها :تربیت، عامل فهم و تنظیم رابطه انسان با خداست و راه و رسـم این ارتباط را به آدمی می آموزد. می دانیم رابطه خدا و انسـان از دو دید و از دو چهره قابل بررسی است. یکی رابطه خدا با انسان و دیگر رابطـه انسان با خدا. تربیت، ما را با خدایمان آشنا کرده و پایبنــد فرمان ها و تعالیم الهی می سازد. ارزش توکل و توسل به او را نشـان داده و ما را به کیفیت عبادت و ارتباط با پروردگار و دعا و مناجـات و استمرار و استعانت از او آگاه می سازد. تربیت، می تواند عامل وصول انسان بـه مقام عبد و عبودیت باشد و تجربه های روز از خانواده ها و مردم و مبلغان آن را اثبات می کند.

عدم تربیت و یا سوء تربیت موجد عوارض فردی و اجتماعی بسیاری است از جمله: در جنبه فردی فقدان یا سوء تربیت سبــب خمــودی و واماندگی، خامی و خشنی، سرکشی و جهل و بی خبری و در نهایــت در حالت حیوانی زیستن است.
* در جنبه اجتماعی، سوء تربیت و یا فقدان آن سبب جرم زایی، انحراف، فساد آفرینی، نابسامانی در روابط اجتماعی بی توجهی به مسؤولیــت و اخلاق و انسانیت است.
* در جنبه اقتصادی عدم تربیت، سبب بیکاری، عدم اتقان در کار، سـوء مصرف و دیگر نابسامانی اقتصادی می شود.
* در جنبه سیاسی عدم تربیت، سبب بی توجهی به نظام، عدم حکومت صالح، بی بند و باری در استفاده از آزادی، عدم پای بندی به ملیـت و ... خواهد شد.

خدا انسان را آفرید و او را در مسیر و در خط هدایت قرار داد. برای وصول او به مراتب رشد و کمال، زمینه ها، امکانات و تجهیزاتـــی در اختیار او نهاد که بخشی از آنها ظاهری و قابل رؤیت هستنــد، مثـل چشم، گوش و بخشی از آنها باطنی و مربوط به جنبه های درونی انسان است مثل غریزه، وجدان، فطرت.

(فطرت به معنی شکافتــن، ابــداع آفرینش ابتدایی و بدون سابقـه است. آن را نیرویی می شناسند کـــه مرموز و پیچیده واســرار آن ناشناخته است و این نیــرو سبب می شود که فعالیت انسان به سویی خاص جهت پیدا کند.)فهرست مطالب و اسلاید ها :

ضرورت تربیت از لحاظ معنوی را بیان کنید؟ (تربیت)
عوارض فقدان تربیت چیست؟ شرح دهید. (تربیت)
فطرت چیست؟ شرح دهید. (تربیت)
غریزه و فطرت چه تفاوت هایی با هم دارند؟ (تربیت)
آنها که فطرت آدمی را بی تفاوت می دانند چه نظری دارند؟ (تربیت)
نظر اسلام را در مورد فطرت بیان کنید.
در مورد تربیت پذیری انسان، کلاً چند نظر وجود دارد؟
تربیت پذیری انسان از نظر اسلام به چه اموری مشروط و محدود است؟
جمع بندی دید اسلام در تربیت پذیری چیست؟
وراثت را تعریف کنید.
صفاتی که از طریق وراثت به فرزندان منتقل می شود را نام ببرید
صفات نوعی را که از طریق وراثت منتقل می شوند، شرح دهید.
صفات فیزیولوژیک که از طریق وراثت منتقل می شونــد کدامند؟
چه صفات مرضی از طریق وراثت منتقل می شوند؟ شرح دهید
صفات مربوط به جنبه های روانی و هوشی را که از طریق وراثت منتقل می شوند معرفی کنید
غرض از محیط، در تربیت چیست؟ توضیح دهید
محیط رحم چه تأثیـری در جنین می گــذارد؟ شـرح دهید
چه عواملی و شرایطی از خانواده در کودک مؤثرنــد
به نظر شما نقش پدر در تربیت کودک بیشتر مؤثر است یا نقش مادر؟
اعضای خانواده چه کسانی هستند؟
خویشان و بستگان چه نقش و تأثیری در کودک می گذارند؟
گروه معاشران چه نقش و تأثیری در کودک می گذارند؟بیان کنید
چه چیز معلم در شاگردان مؤثر است
مردم جامعه چه کسانی هستند و چه تأثیـری در کودک دارند
مسؤولان اجرایی چه کسانی هستند و چه تأثیری در کودک دارند
شیطان کیست؟ و چه تأثیری در صلاح و فساد ما دارد
فرشتگان که هستند؟
در جهان چه نظاماتی حکومت دارند
خود انسان در خودش چه نقش و تأثیری دارد
غرض از شرایط شخصی در تربیت چیست
غرض از شرایط مربوط به جامعه در تربیت چیست
نقش و تأثیر فقر و غنا در تربیت افراد کدام است
هدف علمی و تحقیقی چیست
هدف در زبان و ادبیات چیست
هدف هنری چیست
هدف در جهان شناسی چیست
هدف در کسب آگاهی سیاسی ما چیست
هدف در جنبه قانون و استقلال چیست
ما در پاسداری از مرزها چه اهدافی داریم
هدف از کار و تولید را بیان کنید
هدف در آگاهی دینی چیست
برای اهداف، چه شرایط و خصایصی است
نوع هدف ها کدامند
منابع اهداف در اسلام کدامند
روش را تعریف کنید
دید قرآن و اسلام درباره روش چیست
روش الگویی چگونه روشی است؟ آن را بیان کنید
اثر ورزش در رفتار چیست
اثر مدرسه در رفتار چیست
تأثیر وراثت و محیط در رفتار را توضیح دهید
وعظ و موعظه را در چه مواردی به کار می برند
چه کسی واعظ باشد بهتر است
تشویق داری چه مفهومی دارد
فواید تشویق در تربیت چیست
تشویق، به چه صورت هایی است
تشویق ، باید بر اساس چه شرایطی باشد
برای تشویق، چه ضوابطی را باید در نظر داشت
در تشویق، از چه اموری باید پرهیز کرد
چرا باید برای انسان ها تنبیه باشد؟ شرح دهید
مراحل تنبیه کدامند؟ شرح دهید
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,369
  •   بازدید امروز : 3,150
  •   بازدید هفته گذشته: 45,433
  •   بازدید ماه گذشته: 299,320