بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد در سال 1394
تعداد صفحات 72 با فرمت ورد و قابل ویرایش
همراه با پرسشنامه و منابع معتبر 
 

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-3 اهداف تحقیق 6

1-3-1 هدف اصلی 6

1-3-2 هدف های فرعی 6

1-4 مدل تحقیق 6

1-5 فرضیه های تحقیق 7

1-5-1 فرضیه اصلی 7

1-5-2 فرضیه فرعی 7

1-6 تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها 7

1-6-1 تعاریف نظری 7

1-6-2 تعاریف عملیاتی 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 10

2-2 مفهوم تعهد 10

2-3 انواع تعهد 11

2-4 ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی 12

2-5 عوامل مؤثر برتعهد سازمانی 14

2-6 مراحل توسعه تعهد سازمانی 20

2-7 اجزاء تعهد سازمانی 21

2-8 اهمیت تعهد سازمانی 22

2-9 نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی 22

2-10 تعهد سطح پایین 23

2-11 دیدگاه‌های تعهد سازمانی 29

2-12 مدل‌ها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی 30

2-13عملکرد کارکنان 35

2-14 مفهوم ارزشیابی عملکرد 36

2-15 اهداف ارزشیابی عملکرد 38

2-16 رویکردها و روشهای ارزشیابی عملکرد 40

2-17 روشهای ارزشیابی عملکرد 41

2-18 کدام روش ارزیابی عملکرد را انتخاب کنیم 44

2-19 خطاهای بالقوه در سیستم‌های ارزشیابی عملکرد 46

2-20 عوامل و ویژگیهای موثر بر اثربخشی سیستم‌های ارزشیابی عملکرد 48

2-21 پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی 50

2-21-1 تحقیقات داخلی 50

2-21-2 تحقیقات خارجی 52

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه 55

3-2 نوع تحقیق 56

3-3 جامعه آماری 56

3-4 حجم نمونه 56

3-5 شرح پرسشنامه 57

3-7 اعتبار(پایایی) پرسشنامه 58

3-8 روشهای آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه 61

4-2 توصیف ویژگی های فردی 61

4-3آزمون فرضیات 63

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه 70

5-2 نتیجه گیری فرضیات 71

5-3 پیشنهادها 73

5-4 محدودیتها 73

 

منابع

پرسشنامه

 

چکیده:

اندیشه تعهّد، موضوعی اصلی در نوشته های مدیریت است. این اندیشه، یکی از ارزش های اساسی است؛ که سازماندهی بر آن متّکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می شوند. اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد، برای اثربخشی سازمانی ضرورتی تام دارد. همچنین مطالعات مختلف در سازمان های مختلف نشان می دهد، برای این‌که کارکنان بتوانند کارآیی بیش تر و تمایل قوی برای ماندن در شغل خود داشته باشند از دلبستگی شغلی نیز برخوردار باشند و همچنین احساس تعهد بالایی به انجام وظایف خود نمایند؛ که این خود، موجب احساس مسئولیت، درک عمیق از شغل و از خودگذشتگی می شود. با توجه به اینکه موضوع مورد مطالعه بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه در سال 1392 ما این پژوهش را در نمونه ای به تعداد  103 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه انجام داده و از دو پرسشنامه تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان استفاده نموده ایم نتایج حاکی از آن است که مقدار sig در آزمون پیرسون (0.016) و در آزمون اسپیرمن (0.023) است و با توجه به اینکه مقدار این sig ها از مقدار 0.05 کمتر می باشند sig< 0.05پس فرض H0 رد می شود و رابطه معنا داری بین مؤلفه ها وجود دارد بنابراین به این نتیجه می رسیم که بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

 

کلید واژه ها: تعهد سازمانی، عملکرد کارکنان
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 9,553
  •   بازدید امروز : 9,010
  •   بازدید هفته گذشته: 137,499
  •   بازدید ماه گذشته: 574,678