تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر

پایان نامه تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 426 صفحه


پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی
عنوان پایان نامه نظری
تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر
عنوان پایان نامه عملی
نمایشنامه:«پدر، ما متهم نیستیم!»

چکیده
با توجه به این مطلب که ادبیات نمایشی هر سرزمینی ریشه در ادبیات کهن آن سرزمین داشته و از آیین ، سنت ، اسطوره ها، افسانه ها و داستان های کهن آن نشأت می گیرند و بهره می جویند بر آن شدیم تا به پی جویی عناصرِ دراماتیک یکی دیگر از داستان های ارزشمند شاهنامه بپردازیم. داستان ((فریدون و پسران)) در شاهنامه به سبب وجود طرح داستانی حساب شده بر اساس روابط علت و معلولی حاکم بر حوادث آن، شخصیت پردازی های خوب، انواعِ گفتگوهای نمایشی، پیچیدگی ها و گره افکنی های درخورِ توجه، تعلیق های سؤال برانگیز، کشمکش های پر افت و خیز، بحران های دامنه دار، نقاط اوج نفس گیر و نتیجه گیری های منطقی و باورپذیر دارای ظرفیت های نمایشی بالقوه ای در بطن خود بوده و قابلیت تبدیل شدن به اثری دراماتیک را در خود نهفته دارد.
از طرفی توجه به اهمیت دانش تطبیقی و وجود شباهت های انکار ناپذیر میان ((داستان فریدون و پسران)) در شاهنامه با نمایشنامة ((لیرشاه )) شکسپیر چه به لحاظ موضوع و مضمون، و چه از لحاظ شخصیت پردازی و رفتار و سرانجام قهرمانان، امکان تطبیق و مقایسة این دو اثر را از منظر ادبیات تطبیقی فراهم آورد. طوری که مقایسة تطبیقی دو اثر منجر به مشخص شدن هر چه بهتر و بیشتر شباهت های موجود میان دو اثر (ساختار و محتوا) در کنار تفاوت های موجود میان آن دو گردید. بررسی تطبیقی دو اثر و تحقیق و تفحص بیشتر در مورد فردوسی و شکسپیر و آثار به جا مانده از آنان مشخص کنندة این نکته نیز بود که شکسپیر به نوعی با فرهنگ و ادبیات کهن ایران آشنا بوده و در خلق آثار نمایشی اش از آن بهره جسته است.

واژگان کلیدی: ظرفیت های نمایشی، ادبیات تطبیقی، طرح، پیچیدگی، کشمکش.

فهرست مطالب
فصل اول«کلیات پژوهش» 1
۱٫۱ مقدمه 2
۲٫۱ بیان مسأله 5
۳٫۱ اهداف پژوهش 5
۴٫۱ سؤالات پژوهش 6
۵٫۱ روش پژوهش 6
۶٫۱ پیشینة تحقیق 7
۷٫۱ ظرفیت های نمایشی ( تعاریف و عناصر ) 11
۸٫۱ ادبیات تطبیقی: اهمیت و جایگاه آن 48
فصل دوم « فردوسی و شاهنامه؛ تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه» 56
۱٫۲ ابوالقاسم فردوسی 57
۱٫۱٫۲ زندگینامة فردوسی 61
۱٫۱٫۱٫۲ عصر فردوسی (سامانیان) 64
۲٫۱٫۲ شاهنامه و ویژگی های آن 66
۱٫۲٫۱٫۲ حضور فردوسی و شاهنامه در فرهنگ و ادبیات ملل دیگر 75
۳٫۱٫۲ فردوسی و شاهنامه از دیدگاه اندیشمندان 84
۴٫۱٫۲ منابع فردوسی برای خلق شاهنامه 91
۵٫۱٫۲ ظرفیت های نمایشی شاهنامه 94
۶٫۱٫۲ داستان فریدون و پسران در شاهنامه 120
۱٫۶٫۱٫۲ تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون و پسران در شاهنامه 131
فصل سوم« شکسپیر و مجموعه آثارش؛ درباره نمایشنامه لیرشاه» 194
۱٫۳ ویلیام شکسپیر 195
۱٫۱٫۳ زندگینامة شکسپیر 199
۱٫۱٫۱٫۳ عصر شکسپیر (دوران الیزابت) 204
۲٫۱٫۳ مجموعة آثار شکسپیر و ویژگی های آن 206
۱٫۲٫۱٫۳ حضور شکسپیر و مجموعه آثارش در میان فرهنگ و ادبیات ملل دیگر 219
۳٫۱٫۳ شکسپیر و مجموعه آثارش از دیدگاه اندیشمندان 227
۴٫۱٫۳ منابع شکسپیر برای خلق مجموعه آثارش 232
۵٫۱٫۳ دربارة نمایشنامة ((لیرشاهِ)) شکسپیر 242
فصل چهارم« مقایسة تطبیقی داستان ((فریدون و پسران)) در شاهنامه با ((لیرشاه)) شکسپیر، تأثیرپذیری شکسپیر از فرهنگ و ادبیات کهن ایران زمین» 247
۱٫۴ مقایسة تطبیقی ((داستان فریدون و پسران)) در شاهنامه با ((لیرشاه)) شکسپیر 248
۲٫۴ تأثیر پذیری شکسپیر از فرهنگ و ادبیات کهن ایران زمین 281
فصل پنجم«نتیجه گیری» 290
منابع و مآخذ 295
بخش عملی: نمایشنامه: «پدر! ما متهم نیستیم.» 306

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 218
  •   بازدید هفته گذشته: 82,727
  •   بازدید ماه گذشته: 633,118