بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی

بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی
تعداد صفحات : 180 با فرمت ورد و قابل ویرایش
 

 

فهرست مطالب : 

فصل اول

1-1 مقدمه

2-1 بیان مسئله

3-1 اهداف تحقیق

4-1 اهمیت تحقیق

5-1 ضرورت تحقیق

6-1 سئوالات پژوهش

فرضیات پژوهش

7-1 تعریف واژگان اساسی تحقیق:

فصل دوم

1-2 مقدمه

2-2 تاریخچه ی موضوع

2-2 پیشینه نظری

4-2- پیشنه عملی (نقد کتاب)

فصل سوم

1-3 مقدمه

2-3 روش های مورد استفاده در تحقیق:

3-3 بیان فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آنها

فصل چهارم

1-4 مقدمه

فرضیه ی 1: قرآن بهترین کتاب برای هدایت انسان هاست؟

قرآن کتابی آسمانی

دلیل عقلی آسمانی بودن قرآنی

مؤلفه های اعجاز در قرآن

ابعاد و جهات اعجاز قرآن

1- پیراستگی از اختلاف و تناقض

الف- بیان برهانی: هماهنگی در آیات قرآن در قالب یک برهان این گونه بیان می

2- اعجاز در قلمرو لفظ

وجه برون متنی

معارف بی مانند از پیامبری درس ناخوانده

دلیل نقل آسمانی بودن قرآن

دلایل تحریف ناپذیری قرآن

1- دلیل عقلی

2- دلایل نقلی

نهج البلاغه

تورات و انجیل

ویژگی های قرآن

جامعیت قرآن

یکی از معجزات قرآن، جامعیت است. قرآن می فرماید:

ابعاد جامعیت قرآن:

جامعیت و اختصار

پیوستگی مطالب قرآن

جهانی بودن قرآن

جاذبه ی قرآن

اظهار عجز در برابر بلاغت و فصاحت قرآن

آهنگ آیات قرآن:

قرآن و فطرت حقیقت جویی

ارزش قرآن از نگاه حضرت علی (ع)

فرضیه ی2 : نماز در قرآن و دین اسلام و زندگی انسان ها نقش مهمی ایفا می کند.

نماز در قرآن

نقش نماز در زندگی فردی و اجتماعی انسان

بعضی از آثار نماز عبارتند از:

صفات نمازگزاران

فرضیه 3 قرآن اسوه هایی برای عبرت گرفتن و هدایت انسان ها دارد.

برای خود الگو پیدا کنید

الگوهای قرآنی بهترین الگو

معنای صدق و صدیق:

صداقت ادریس:

جلوه هایی از اخلاق ادریس

شکر گزاری

معنای شکر و شکور:

آثار و برکات شکر

شکر گزاری نوح:

جلوه هایی از اخلاق نوح:

عفت و پاکدامنی:

عفت یوسف:

یوسف اسوه ی پاکدامنی و عفت

ایّوب، پیشرو صابران

جایگاه صبر و صابران در قرآن:

قرآن و نیکی به پدر و مادر

یحیی، اسوه ی نیکی به پدر و مادر

جلوه هایی از دیگر صفات برجسته ی اخلاقی یحیی

اهمیت حسن خلق در روایات

2- نمونه های قرآنی از اخلاق پیامبر

دلسوزی بسیار رهبران الهی

فرضیه 4:آن چه به نام نظام اجتماعی در قرآن واسلام بر سر زبانهاست همه ی لوازم و بایسته های یک نظام اجتماعی را داراست.

نظام وتفسیر اجتماعی :

قرآن کریم و نظام اجتماعی

لوازم ضروری و ارکان هر نظام عبارتند از:هدف؛طرح؛برنامه؛زمینه سازی ذهنی- فکری برای پذیرش عمومی.

فرضیه 5 : قرآن در زندگی فردی و اجتماعی حتی حقوق بین الملل نقش فراوانی دارد.

نقش و نفوذ قرآن در زندگی امروز ما

نقش قرآن در زندگی فردی انسان:

اخلاق پسندیده ی فردی

اخلاق ناپسند فردی

نقش قرآن در زندگی اجتماعی انسان

اخلاق پسندیده ی اجتماعی

اخلاق ناپسند اجتماعی

چگونگی برخوردهای اجتماعی از نظر قرآن و اسلام

برخورد با همسایگان

نقش قران در زندگی اجتماعی انسان:

نقش قرآن در اقتصاد

رابطة دین و اقتصاد

رابطة‌اخلاق و اقتصاد

نقش قرآن در کار و تولید:

مفهوم «اخلاق کار»

قرآن و تغییرات اجتماعی

فرضیه 6 : قرآن نقش مهمی در واقعه ی عاشورا ایفا کرده است.

ذکرویادخدادرقرآن

ذکرویادخدادرکربلا

امربه معروف ونهی ازمنکردرقرآن

امربه معروف ونهی ازمنکروحماسه حسینی

فرضیه 7 : قرآن یک کتاب پزشکی کامل است

درمان آب مروارید به وسیله ی آیه های قرآن بدون نیازبه عمل

فرضیه8 : استفاده از فرامین قرآن در زندگی ما تا حدودی تحقق پیدا کرده است.

نتیجه جامعه آماری

فصل پنجم

1-5 مقدمه

2-5 نتیجه گیری:

3-5 پیشنهادات تحقیق

4-5 مشکلات تحقیق

فهرست منابع و ماخذ    

پرسش نامه

تکه هایی از متن :

در این فصل شما را از هدف و اهمیت تحقیق آگاه کرده و در آخر این فصل، ارکان اساسی تحقیق را توضیح داده تا با دیدی وسیع راه خود را دنبال کنند.

2-1 بیان مسئله

بحث پیام ها و الگوهای قرآن از جمله مباحثی است که اگر به درستی تبیین شود تأثیرات قابل توجهی بر زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان بلکه جوامع انسانی و بشریت خواهد گذاشت.

چون الگوپذیری و پندگرفتن از فراز و نشیب های زندگی انسان ها و تاریخ گذشتگان راه را برای یک زندگی معنوی، بانشاط، امیدزا و کم هزینه ، هموار خواهد کرد، چه آن که استفاده از پیام های قرآن و موارد عبرت آموز آن که به امت های گذشته، پیامبران و رهبران الهی باز می گردد، دانش دینی و متعاقب آن احساس مسئولیت و وظیفه شناس انسان ها چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی را افزایش داده و کارایی بیشتری را نتیجه خواهد داد.

3-1 اهداف تحقیق

«و هذا کتب أنزلنه مبارک فاتبعوه و اتقوالعلکم ترحمون» «و این کتابی است پربرکت که ما(برتو) نازل کردیم، از آن پیروی نمائید و پرهیزگاری پیشه کنید تا مورد رحمت قرار گیرید»(سوره انعام- آیه 155)

این آیه اشاره به نزول قرآن و تعلیمات آن کرده و می گوید:«این کتابی است که ما نازل کرده ایم، کتابی است با عظمت و پربرکت و سرچشمه ی انواع خیرات و نیکی ها»(وهذا الکتاب انزلناه مبارک)

و«چون چنین است به طور کامل از آن پیروی کنید و پرهیزگاری پیشه نمائید و از مخالفت با آن بپرهیزید شاید مشمول رحمت خدا گردید»(فاتبعوه واتقوالعلکم ترحمون)(مکارم شیرازی- 1376: ص 42)در دنیایی که ظلم و ستم غوغا می کندو ظالمان و زورگویان سعی دارند به جهانیان ثابت کنند که قرآن سخن خدا نیست و سخن بنده ی خدا است و ما هم به پا خواستیم تا به جهانیان حقانیت قرآن را به اثبات برسانیم و به همه گان بگوییم: قرآن مشعل هدایت و جوهر درایت و گنجینه ی معرفت و پناهگاه موحدان و ضامن سعادت بشر در دنیا و آخرت است.

قرآن خورشیدی است که متحیّران وادی ضلالت را به نور خود هدایت می کند و دردمندان وادی جهالت را از داروی معرفت خویش بهره مند می سازد.

4-1 اهمیت تحقیق

در این پژوهش سعی شده است نقش قرآن در ابعاد گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و چون در این رابطه کتاب مستقلی نوشته نشده لازم است با استفاده از منابع دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

غربی ها به سرکردگی آمریکای جهان خوار، اسلام را به عنوان دشمن اصلی نشانه رفته است. آن ها با بهره برداری همه جانبه از وسایل ارتباطی و با برخورداری از پیشرفت صنعتی خویش قصد دارند تا جوامع اسلامی و به خصوص جوانان را از فرهنگ و ارزش های اسلامی نهی سازند. شکی نیست که قرآن به عنوان کتابی جامع و کامل از ذخایری بسیار ارزشمند و عمیق برخوردار است و ما باید با تفکر در آیات آن پرده از اسرار جهان کنار بزنیم و به علوم گسترده دست یابیم و بتوانیم بدین وسیله در راستای حفظ کیان مملکت اسلامی گامی برداریم.......

 

و......
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 20,723
  •   بازدید هفته گذشته: 188,452
  •   بازدید ماه گذشته: 663,240