دانلود تحقیق در مورد زبان بدن

تحقیق زبان بدن یا تن گفتاری چیست؟

تعداد صفحات : 80 با فرمت ورد و قابل ویرایش
 

 زبان بدن

مقدمه. 9

علائم منفـی زبـان رفتـار: 12

دست دادن بسیار محکم: 15

دست دادن با هر دو دست: 15

حرکت انگشت: 16

دستهای پـنهان: 16

دستها به روی زانو: 16

مناره کردن انگشتان: 16

مشت پوشیده شده با دست باز: 16

پرتاب دست: 16

قلاب کردن دستها پشت سر: 17

بازی کردن با حلقه ازدواج: 17

تکان بیقرار دستها: 17

دست زدن به کراوات: 17

دست کشیدن در میان موها: 17

تکان دادن پاها: 17

انداختن پاها روی هم در ناحیه زانو: 18

قوزک پا روی زانو: 18

انداختن پا روی هم در ناحیه قوزک: 18

به هم پیچیدن پاها: 18

قفل کردن پاها: 18

دست ها 19

خم کردن بازوها: 19

دستها به پشت: 19

دستها به جلو: 19

دستهای قلاب شده: 19

دستهای تا شده: 19

دراز کردن دست : 19

دست به کمر بودن: 20

شانه بالا انداختن: 20

راست قامت ایستادن: 20

گامهای کوتاه-بلند: 20

احوالپرسی دوستانه: 20

رویارویی نزدیک: 20

بی رغبتی: 21

گرفتن گردن: 21

بی قراری(وول خوردن.. 21

کشیدن شلوار: 21

به دیوار تکیه زدن: 21

ارتباط نزدیک: 21

نزاع: 22

تعظیم کردن: 22

زبان بدن (موی سر. 22

سخـن آخـر : 26

زبان بدن چه تاثیری بر روی اعتماد به نفس شما می‌گذارد؟. 27

چند ترفند عالی برای اینکه بتوانیم زبان بدن دیگران را بخوانیم.. 28

فریبندگی، همیشه هم بد نیست... 28

درخواست من: نیت‌های خوب داشته باشید. 29

زبان بدن چه تاثیری بر روی اعتماد به نفس شما می‌گذارد؟. 29

بخش ۱: نگرش و زبان بدن.. 29

احساس امنیت کنید و از خود اطمینان نشان دهید. 29

همه دوست هستند، مگر غیر از این ثابت شود. 30

همه لایق احترام هستند، مگر غیر از این ثابت شود. 30

همه را دوست بدارید، مگر ثابت شود لیاقتش را ندارند. 30

چطور تنفر از دیگران را کنار بگذاریم.. 30

همیشه به این فکر کنید که چه کاری می‌توانید برای دیگران انجام دهید. 31

بخش ۲: حالت بدن.. 31

صاف اما راحت بایستید. 31

صاف بنشینید، اما خشک نباشید. 32

اهمیت زبان بدن در مصاحبه‌ شغلی.. 32

همیشه در بخش میانی بدن‌تان کمی کشش داشته باشید. 32

پاهایتان را به عرض لگن از هم جدا کنید. 33

بخش ۳: وارد شدن به یک اتاق.. 33

طوری لبخند بزنید که خوشحالی‌تان را از بودن در آن جمع نشان دهد. 33

با حاضران سلام و احوالپرسی کنید. 33

ابراز احساسات؛ چگونه احساسات‌مان را به درستی بیان کنیم.. 34

برای دوستان (فرضی) دست تکان دهید. 35

بخش ۴: آداب دست دادن.. 36

محکم و در عین حال آرام دست دهید. 36

هنگام دست دادن ارتباط چشمی برقرار کنید. 36

طوری لبخند بزنید گویی دیدن آنها روز خوبی را برای شما رقم زده است... 36

چرا یادگیری زبان بدن برای مدیرها اهمیت دارد؟. 37

بخش ۵: موضع‌گیری بدنی.. 37

موضع گیری باز داشته باشید. 37

زاویه بدن‌ خود را به سمت فردی که با او صحبت می‌کنید تنظیم کنید. 37

به اشیاء تکیه ندهید. 37

وقتی به چیزی تکیه می‌دهید، حالت بدن را فراموش نکنید. 37

بخش ۶: صورت... 38

از صورت خُنثای خود چهره‌ا‌ی شاد را به نمایش بگذارید. 38

تماس چشمی را ناگهان قطع نکنید. 38

چگونه لبخند بزنیم.. 39

۱۰ عادت زبان بدن برای افزایش کاریزما 39

تکنیک‌ها و عادات... 39

کارهای طرف مقابل را قرینه کنید. 39

حرکات قرینه‌ای.. 40

چگونه کارت ویزیت خود را ارایه دهیم؟. 41

گزیدن لب ها به چه معناست؟. 46

علایم چشم در رفتارهای روزانه (بخش اول) 47

در دست گرفتن مچ، ساعد، بازو 47

زبان بدن فروشنده چه تاثیری دارد؟. 48

تماس چشمی در کشورهای شرق آسیا چگونه است؟. 49

بازاریابی مدرن و زبان بدن.. 50

زبان بدن " حالات مختلف کف دست" به چه معناست؟. 51

۱. دید حاشیه ای گسترده تر زنان.. 53

۲.دست و پای ضربدری.. 53

۳. سه کاربرد کلی زبان بدن.. 53

۴. شش حالت چهره ( زبان صورت... 53

۵. سرتان را کج کنید. 53

۶. چرا این قدر پلک می زنید؟. 54

۷. خودتان را بغل کنید. 54

۸. لبخند دوشن یادتان نرود. 54

۹. مردان دو شاخه می ایستند. 55

۱۰. بله! با بدن تان اطلاعات را منتقل می کنید. 55

۱۱. زنان از هم تقلید می کنند. 55

۱۲. چرا پاهایتان را باز می کنید. 55

۱۳. خنده ی زنان نشانه ی مجذوب شدن است... 55

۱۴. چرا پنجه به پنجه اید و چرا نیستید. 55

۱۵. ارتباط چشمی: مردانه ، پرخاشگرانه، یا….... 56

۱۶. وارث اجداد میمون مان هستیم.. 56

۱۷. دارید واکنش گریز نشان می دهید. 56

۱۸. می خواهید دست دیگران را بو کنید. 56

۱۹. چرا چشمتان را می بندید. 56

۲۰. دارید به خودتان آرامش می دهید. 56

۲۱. بله! معذب هستید. 57

۲۲. چرا گردن تان را لمس و نوازش می کنید. 57

۲۳. با گردن تان استرس تان را دور می کنید. 57

۲۴. با «شبه پاکسازی پا» به آرامش می رسید. 57

۲۵. با گردش هوا خودتان را آرام می کنید. 57

۲۶. هشت زبان بدن دروغگویان.. 58

۲۷. زنان با کیف پول حرف می زنند. 58

۲۸. نشانه ی صلیب است... 58

۲۹. بی حرکت داستان می گویید. 58

۳۰. اولین کتاب زبان بدن.. 58

۳۱. شق و رق ایستادن نشانه ی باروری است... 58

۳۲. چرا فضای بیشتری اشغال می کنید. 58

۳۳. چرا حرکات پا را تقلید می کنید. 59

۳۶. چرا ناگهان پای تان تکان خورد. 59

۳۷. ستون کردن دست ها زیر چانه عاشقانه است... 59

۳۸. چرا ناگهان دست به سینه شدید. 60

۳۹. با پاهای باز سلطه جویی می کنید. 60

۳۱ راه برای درک زبان‌ بدن زنان.. 60

۴۰. چرا سینه تان را باد یا عریان کردید. 60

۴۱. چرا شانه بالا می اندازند. 60

۴۲. با دستان به کمر دورشان می کنید. 60

۴۳.با دستان به کمر قدرت طلبی می کنید. 61

۴۴. چرا این بار به این صورت دست به کمر شدید. 61

۴۵. چرا دستانش در کمبرندش بود. 61

۴۶. چرا به جشمام زل زده بود. 61

۴۷. چرا دستشانش را پشت سرش قفل کرده بود. 61

۴۸. آن نوک انگشتان روی میز به چه معنی است... 61

۴۹. بازوی اش را لمس کن.. 61

۵۰. کی باید با لب های پر نفس تان را بیرون دهید. 62

۵۱. چرا انگشتان تان دو دست اش را روی هم قرار داده یود. 62

۵۲. دست های تان را فشار ندهید. 62

۵۳. منظور از آن انگشتان شصت چه بود. 63

۵۴. کودکان نابینا هم زبان چشم دارند. 63

۵۵. انگشتان شصت تان را در جیب تان پنهان نکنید. 63

۵۶. چرا مج دستش را بیرون انداخته بود. 63

۵۷. اگر زبان بدن ندارد دارد دروغ می گوید. 64

۵۸. چرا آن حرکات ریز را داشت... 64

۵۹. بدن تان قبل از مغزتان واکنش نشان می دهد. 64

۶۰. کافی است لبخند بزنید. 64

۶۱. گردنش چه می گفت... 64

۶۲. چرا چپ جپ نگاه می کند. 64

۷ راز قدرتمند زبان‌ بدن برای رسیدن به موفقیت... 64

۶۳. ژست قدرت بگیرید. 65

۶۴. بدن برتر از صورت آمد پدید. 65

۶۵. از شصتت درست استفاده کن.. 65

۶۶. مردمک چشم تان حرف می زند. 65

۶۷. چرا منجمد شده بود. 65

۶۸. چرا سر به زیر داشت... 66

۶۹. بدن تان را هم سو و آینه کنید. 66

۷۰. نابیناها هم با بدن حرف می زنند. 66

۷۱. زبان بدن گشاده رو داشته باشید. 66

۷۲. محکم بایستید. 66

۷۳. چرا انگلیسی ها تماس بدنی ندارند. 66

۷۴. آرنج تان را خم نکنید. 67

۷۵. با انگشت اشاره نروید. 67

۷۶. بیشتر با صورت حرف می زنید تا با دهان.. 67

۷۷. زبان بدن موثرترین است... 67

۷۸. کف دست تان را نشان بدهید. 67

۷۹. با خنده هشدار می دهید. 67

۵ ترفند زبان‌ بدن برای بالا بردن اعتماد به نفس.... 67

۸۰. زنان زبان بدن را بیشتر تحلیل می کنند. 67

۸۱. زنان زبان بدن را بهتر می فهمند. 68

۸۲. تکان دادن سر یعنی چه. 68

۸۳. گوش ها چه می گویند. 68

۸۴. کجا باید بوسید. 68

۸۵. پس گردنی نزنید. 69

۸۶. چرا تف می کنند. 69

۸۸. چرا دستانش را ان قدر تکان می داد. 69

۸۹. شصت و انگشت کوچک چه می گویند. 69

۹۰. چرا فاصله دارند. 69

۹۱. چرا دستان و پاهاش قفل اند. 70

۹۳. چرا کمتر می خندید. 70

۹۴. سفیدی چشم نگاهتان را لو می دهد. 70

۹۵. دارد با چشم عشوه می آید. 71

۹۶. به حباب شان وارد نشوید. 71

۹۷. اوتیسمی ها زبان بدن نمی دانند. 71

بلند بایستید و فضا را بپذیرید. 71

وضعیت خود را عریض‌تر کنید. 72

تن صدای خود را پایین‌تر آورید. 72

جمع‌آوری قدرت را آزمایش کنید. 72

به ژست قدرت ضربه بزنید. 72

تماس چشمی مثبت را حفظ نمایید. 73

با دستان خود صحبت کنید. 73

از حالت باز استفاده کنید. 73

برج را آزمایش کنید. 73

رفتار عصبی خود را کاهش دهید. 74

بخندید. لبخند تأثیر قدرتمندی روی ما دارد. 74

دست دادن خود را کامل کنید. 74

زبان بدن یک مرد و زن عاشق.. 74

زبان بدن در روابط عاشقانه. 75

خواندن زبان بدن زن و مرد عاشق.. 76

زبان بدن افراد عاشق.. 76

نشانه های زبان بدن زن و مرد عاشق.. 78

منابع.. 80




ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 16,546
  •   بازدید هفته گذشته: 121,011
  •   بازدید ماه گذشته: 623,153