اثر بخشی آموزشی گروهی مهارت حل مساله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر

بررسی اثر بخشی آموزشی گروهی مهارت حل مساله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر

تعداد صفحات : 175 صفحهچکیده
تقدیر و تشکر
تقدیم به
فصل اول ( کلیات پژوهش )
مقدمه. 1
بیان مسأله  2
ضرورت و اهمیت پژوهش  5
اهداف پژوهش  7
فرضیه های پژوهش  7
متغیر های پژوهش . 8
تعریف متغیر ها و اصطلاحات . 8
فصل دوم ( مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش )
مقدمه . 12
درمان های شناختی . 14
تعریف مهارت حل مساله  15
آموزش مهارت حل مساله یا PST . 17

عنوان صفحه
مهارت حل مسأله و سازگاری  24
مراحل مهارت حل مسأله  26
مراحل مهارت حل مسأله از دیدگاه دزوریلاوگلدفرید . 30
موارد کاربرد مهارت حل مسأله . 37
عوارض آموزش مهارت حل مسأله . 41
بررسی نظریه هایی پیرامون حل مسأله  41
مهارت حل مسأله از دیدگاه مالترمن  41
مهارت حل مسأله از دیدگاه برونر  44
مهارت حل مسأله از دیدگاه بایلر . 46
مهارت حل مسأله از دیدگاه گرینو  49
مهارت حل مسأله از دیدگاه دی چکو و کرافورد . 50
مهارت حل مسأله از دیدگاه والاس . 52
مهارت حل مسأله از دیدگاه گاینه  53
مهارت حل مسأله از دیدگاه جان دیویی  56
مهارت حل مسأله از دیدگاه دزوریلاو گلدفرید  58
تعریف عزت نفس . 62
اهمیت عزت نفس . 67
منشاء عزت نفس  70
ابعاد عزت نفس  74
عزت نفس و سازگاری اجتماعی  77
راهبردهای افزایش عزت نفس . 80
عنوان صفحه
بررسی نظریه هایی پیرامون عزت نفس  85
عزت نفس از دیدگاه براندن . 85
عزت نفس از دیدگاه کوپر اسمیت 86
عزت نفس از دیدگاه اریکسون  88
عزت نفس از دیدگاه آلپورت . 90
عزت نفس از دیدگاه آدلر . 91
تعریف سازگاری اجتماعی  93
فرایند سازگاری و مبانی اجتماعی آن  101
عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی . 104
بررسی نظریه هایی پیرامون سازگاری اجتماعی. 113
سازگاری از دیدگاه روان تحلیلی . 114
سازگاری از دیدگاه زیست شناختی  118
سازگاری از دیدگاه واقعیت درمانی  119
سازگاری از دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی . 121
سازگاری از دیدگاه تئوری شناختی – اجتماعی  123
سازگاری از دیدگاه تئوری انطباق فرد و محیط. 125
پیشینه مطالعاتی  126
یافته های پژوهشی در داخل کشور . 127
یافته های پژوهشی در خارج کشور . 132

عنوان صفحه
فصل سوم ( روش شناسی پژوهش )
مقدمه  149
جامعه آماری  149
حجم نمونه و روش نمونه گیری  149
ابزارهای اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات. 150
- آزمون عزت نفس کوپر اسمیت 150
- پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا . 155
- آزمون ماتریس های پیشرونده ی ریون . 158
روش پژوهش  161
شیوه اجرای پژوهش 163
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 163
فصل چهارم ( گزارش یافته ها و تجزیه و تحلیل آن ها )
مقدمه  165
تحلیل توصیفی داده ها  166
تحلیل استنباطی داده ها  170
- آزمون فرضیه اول . 173
- آزمون فرضیه دوم  175
فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری )
مقدمه . 177
- تبیین یافته ها 178
عنوان صفحه
- بحث و نتیجه گیری  183
پیشنهادها . 187
الف - پیشنهادهایی براساس یافته های پژوهش  187
ب - پیشنهادهایی برای پژوهش های دیگر 188
محدودیت ها  189
فهرست منابع فارسی  
فهرست منابع انگلیسی
پیوست ها .
نمونه ای از آزمون و پاسخنامه عزت نفس کوپر اسمیت
نمونه ای از پرسشنامه و پاسخنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا
نمونه ای از پاسخنامه آزمون ماتریس های پیشرونده وی ریون.
خلاصه برنامه آموزش گروهی مهارت حل مسأله
خروجی های SPSS. .
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 8,775
  •   بازدید هفته گذشته: 117,815
  •   بازدید ماه گذشته: 724,193