تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان

بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد

تعداد صفحات : 125 صفحه


عنوان
فصل اول: طرح تحقیق
1-1 مقدمه 2
2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
3-1 بیان مسأله 6
4-1 اهداف تحقیق 8
فصل دوم: ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 11
2-2 پیشینه تحقیق 11
بخش اول: مباحث نظری 39
قسمت اول: تاریخچه ماهیت و ضرورت فشارهای عصبی و روانی 39
الف: تاریخچه مطالعات مربوط به فشارهای عصبی و روانی 39
ب: استرس و نگرش های مربوط به آن 41
ج: ماهیت فشارهای عصبی - روانی 43
د: ضرورت مطالعه فشارهای عصبی و روانی 45
قسمت دوم: عوامل ایجاد کننده فشارهای عصبی و روانی 46
الف: عدم اطمینان و فقدان کنترل 49
ب: سنگینی و سبک کار 50
ج: عدم امنیت شغلی 50
د: ارزیابی عملکرد 51
قسمت سوم: پیامدهای فشارهای عصبی و روانی 57
الف: علائم فیزیولوژیکی جسمانی 57
ب: علائم روانی 57
ج: علائم رفتاری 57
- پیامدهای سازمانی فشارهای عصبی و روانی 58
قسمت چهارم: مدیریت فشارهای عصبی و روانی 59
الف: مدیریت بر استرس در سطح فردی 59
ب: مدیریت بر استرس در سطح سازمانی 60
قسمت پنجم: رضایت شغلی 64
الف: تعریف رضایت شغلی 64
ب: روش های اندازه گیری و رضایت شغلی 65
ج: نظریه های رضایت شغلی 66
د: عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی 67
هـ : پیامدهای رضایت شغلی 68
بخش دوم: تاریخچه، اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی (ره) 70
1- تاریخچه: 70
2- ارکان کمیته امداد امام خمینی (ره) 72
3- اهداف وظایف 73
4- فعالیت های عمده 75
فصل سوم: روش تحقیق
1-3 روش تحقیق 78
2-3 جامعه آماری 78
3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری 78
4-3 ابزار سنجش متغیرها 78
5-3 روایی پرسشنامه ها 79
6-3 روشهای جمع آوری اطلاعات 79
7-3 روشهای آماری و تحلیل داده های تحقیق 79
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
تجزیه و تحلیل اطلاعات 80
فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج پژوهش
1-5 نتایج مربوط به جداول توصیفی (تک بعدی) 113
2-5 نتایج مربوط به جداول تحلیلی (دوبعدی) 117
3-5 مشکلات و محدودیت های تحقیقی 119
4-5 پیشنهادات 120
- فهرست منابع 122
- فهرست مجلات و پایان نامه ها 124
- پیوست ها 125
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 21,010
  •   بازدید هفته گذشته: 188,739
  •   بازدید ماه گذشته: 663,527