مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار

مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه


ابزارآلات قمار از گذشته تاکنون، به علت تنوع، گستردگى و آثار سوء و زیان آور اجتماعى، خصوصیاتى پیدا کرده است که مى‌توان آن را به عنوان یکى از موضوعات قابل توجه به حساب آورد و آثار فقهى حقوقی بسیارى در باب قانون مدنی و مجازات اسلامی براى آن فرض نمود. معامله با آلات قمار از مصادیق شایع معاملات باطل و به معامله ای گفته می‌شود که در آن آلات خاص قمار یا سایر آلات به قصداستفاده در قمار در معرض خرید و فروش قرار می‌گیرند. در این تحقیق به بررسى ادله و مبانى حکم تکلیفى و وضعى موضوعات مربوط به ابزارآلات قمار پرداخته شده و بر اساس آن مبانى و آثار فقهی و حقوقی معامله ابزارآلات قمار مورد بررسی قرار گرفته است. در نفس حرمت معامله با ابزارآلات قمار هیچ شکی نیست و اختلاف فقها و اساتید حقوقی در شناخت مصادیق است. آلات قمار به تصریح فقها یک مفهوم عرفی است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده دارد. به عنوان مستندات حرمت معامله با آلات قمار می‌توان به آیات، روایات، اجماع و عقل اشاره نمود. از لحاظ فقه معامله بر آلات مذکور باطل و از دیدگاه حقوقی این معاملات محکوم به فساد و مستوجب مجازات کیفری است. در خصوص جنبه کیفرى و مجازات‌های ارتکاب جرائم مربوط به معامله با ابزارآلات قمار بر اساس همین قواعد فقهیه و سایر ادله علاوه بر تنقیح مناط حکم حدى مفسد فی الأرض در خصوص برخى از موارد و جرائم مرتبط با ابزارالات قمار و اعمال آن مجازات، می‌توان جمیع آن‌ها را از باب تعزیرات شرعى و حکومتى دانست.
کلمات کلیدی: قمار، آلات قمار، معامله، مستندات، آثار و پیامدهافهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اوّل:کلیات 3
طرح تحقیق 4
۱٫ تبیین موضوع 4
۲٫ ضرورت وهدف از اجرا 4
۳٫ پیشینه تحقیق 4
۴٫ فرضیه تحقیق 5
۵٫ روش تحقیق 5
۶٫ سازماندهی تحقیق 5
۷٫ موضوع شناسی 6
۱-۱-۷٫ قمار 6
۱-۱-۱-۷٫ قمار در لغت 6
۲-۱-۱-۷٫ قمار در اصطلاح 7
۲-۱-۷٫ آلات قمار 8
۱-۲-۱-۷٫ شطرنج 10
۲-۲-۱-۷٫ نرد 11
۳-۲-۱-۷٫ کعاب 12
۴-۲-۱-۷٫ اربعه عشر 13
۵-۲-۱-۷٫ خواتیم 13
۶-۲-۱-۷٫ پاسور 14
۳-۱-۷٫ میسر 14
۴-۱-۷٫ معامله 16
۵-۱-۷٫ احکام وضعی قراردادها 18
۶-۱-۷٫ بیع 20
۷-۱-۷٫ تاریخچه آلات قمار 22
۸-۱-۷٫ ضبط 23
۹-۱-۷٫ مصادره 24
۱۰-۱-۷٫ معدوم کردن 24
فصل دوم: مستندات فقهی و حقوقی معامله با آلات قمار 25
۱-۲٫ مستندات فقهی 26
۱-۱-۲٫ آیات 26
۱-۱-۱-۲٫ آیات عام 27
۲-۱-۱-۲٫ تفسیر آیات 31
۳-۱-۱-۲٫ آیات خاص 33
۲-۱-۲٫ روایات 38
۱-۲-۱-۲٫ روایات عام 38
۲-۲-۱-۲٫ روایات خاص 41
۳-۱-۲٫ اجماع 45
۴-۱-۲٫ عقل 47
۵-۱-۲٫ سایر مستندات 48
۱-۵-۱-۲ سکرآور بودن 48
۲-۵-۱-۲٫ حرمت از باب اکل سم 49
۳-۵-۱-۲٫ حرمت از باب قاعده‌ى حرمت اسراف 49
۴-۵-۱-۲٫ قاعده اعانت بر اثم و عدوان 50
۵-۵-۱-۲٫ قاعده حرمت مقدمه‌ى حرام 51
۶-۵-۱-۲ قاعده‌ى نفى سبیل 52
۷-۵-۱-۲٫ حرمت معاملات آلات قمار با استفاده از قواعد فقهی 53
۱-۷-۵-۱-۲٫ قاعده لا ضرر 53
۲-۷-۵-۱-۲٫ قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه 54
۲-۲٫ مستندات حقوقی معامله با آلات قمار 56
۱-۲-۲٫ فقدان شرایط اساسی صحت معاملات 57
۱-۱-۲-۲٫ مشروعیت جهت معامله 57
۱-۱-۱-۲-۲٫ اثر جهت نامشروع در عقد 59
۲-۲-۱-۲ نامشروع بودن موضوع معامله 60
۳-۱-۲-۲٫ مبنای قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران 61
فصل سوم: تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران 64
۱-۳٫ آثار مدنی 66
۱-۱-۳٫ بررسی وضعیت ید طرف معامله با آلات قمار 66
۲-۱-۳٫ روابط طرفین معامله با آلات قمار نسبت به ردّ عین مورد عقد یا بدل آن 68
۳-۱-۳٫ روابط طرفین معامله با آلات قمار نسبت به منافع مورد معامله 69
۴-۱-۳٫ حکم تکلیفی و وضعی معامله باآلات قمار 69
۵-۱-۳٫ مسئولیت مدنی 69
۱-۵-۱-۳٫ قاعده ضمان ید 70
۲-۵-۱-۳٫ قاعده ضمان ید در قانون مدنی 73
۳-۵-۱-۳٫ قاعده ما یضمن 75
۴-۵-۱-۳٫ توجیه قاعده عکس 79
۶-۵-۱-۳٫ قاعده اقدام 80
۷-۵-۱-۳٫ احترام به مال دیگران 81
۸-۵-۱-۳٫ قاعده لاضرر 81
۹-۵-۱-۳٫ اصل ضمان ید متعاقبه 82
۲-۳٫ آثار معامله با ابزار قمار درقانون مجازات اسلامی 83
۱-۲-۳٫ قلمرو مجازات معامله با آلات قمار در فقه و حقوق و ارکان تشکیل دهنده جرم 84
۱-۱-۲-۳٫ عنصر قانونی 84
۲-۱-۲-۳٫ موضوع جرم 85
۳-۱-۲-۳٫ عنصر مادی 85
۴-۱-۲-۳٫ نتیجه مجرمانه 86
۵-۱-۲-۳٫ عنصر روانی 86
۲-۲-۳ مجازات معامله با آلات قماردر فقه 86
۲-۲-۳٫ حد (افساد فی الأرض) اعدام و سایر مجازات‌های سخت (تعزیر) 88
۱-۲-۲-۳٫ مجازات فقط از باب حد یا تعزیر شرعى 88
۲-۲-۲-۳٫ افساد فی الأرض مستقل از محاربه 88
۳-۲-۳٫ ضبط و معدوم کردن اسباب و نقود قمار 89
۴-۲-۳٫ قاچاقچى و تولید کننده 91
۵-۲-۳٫ توقیف و مصادره اموال حاصل از معامله با آلات قمار 91
۶-۲-۳٫ ضبط و استرداد مال مأخوذه از قمار 92
نتیجه گیری 94
منابع 95
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 16,592
  •   بازدید هفته گذشته: 121,057
  •   بازدید ماه گذشته: 623,199