بررسی میزان آگاهی مدیران، معاونان و معلمان مقطع دبستان از مشکلات ویژه یادگیری در آموزش و پرورش

بررسی میزان آگاهی مدیران، معاونان و معلمان مقطع دبستان از مشکلات ویژه یادگیری در آموزش و پرورش
پایان نامه حاضر بصورت نمونه در قالب فایل ورد (Word) می باشد که به راحتی می توانید آنرا برای شهرستان مربوط به خود پیاده سازی نمایید.
تعداد صفحات : 130
 

چکیده:

پژوهش حاضر با عنوان « بررسی میزان آگاهی مدیران، معاونان و معلمان مقطع دبستان از مشکلات ویژه یادگیری در آموزش و پرورش شهرستان ...» انجام گرفته است.هدف پژوهش این است که  بررسی کند میزان آگاهی کادر آموزشی از مشکلات ویژه یادگیری چگونه است؟ در این پژوهش جامعه کل، شامل تمامی  کادر آموزشی شاغل در مدارس مقطع ابتدایی شهرستان ... بوده که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای،120 نفر از مدیران، معاونان و معلمان مدارس ابتدایی به عنوان حجم نمونه آماری به طور تصادفی از 10 مدرسه در جهات مختلف جغرافیایی انتخاب گردیده است همچنین روش پژوهش از نوع زمینه یابی می باشد.

نتایج کلی تحقیق را با توجه به مسئله­ی تحقیق می­توان چنین بیان کرد:

پژوهش به دنبال بررسی وضعیت موجود درباره میزان آگاهی مدیران، معاونان و معلمان مقطع ابتدایی از مشکلات ویژه یادگیری دانش آموزان است که برای رسیدن بدین منظور آگاهی کادر آموزشی را در مورد سه عامل اصلی مشکلات ناتوانی یادگیری یعنی سبب شناسی، نشانه شناسی و عامل مداخلات آموزشی-درمانی را مورد بررسی قرار داده و در نهایت میزان آگاهی آنان را از مشکلات ناتوانی یادگیری دانش آموزان مقطع دبستان را مورد سنجش و مقایسه قرار داده شده است. طبق یافته ها مشخص شد که میزان آگاهی کادر آموزشی مقطع ابتدایی شهرستان ... از سبب شناسی، مشکلات ناتوانی یادگیری  متوسط رو به پایین بوده که در این میان آگاهی مدیران از معاونین و معلمان، و معاونین از معلمان بالاتر بوده است. همچنین میزان آگاهی آنان از متغیر نشانه شناسی و مداخلات آموزشی نیز متوسط رو به پایین بوده که در این میان آگاهی مدیران از معاونان و معلمان، و معلمان از معاونین بالاتر است. در نهایت با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمونt می­توان بیان نمود که میزان آگاهی کادر آموزشی مقطع ابتدایی شهرستان ... از مشکلات ناتوانی یادگیری  متوسط رو به پایین بوده که در این میان آگاهی مدیران از معاونان و معلمان، و معلمان از معاونان بالاتر بوده است.

 

وارگان کلیدی:آگاهی مدیران، آگاهی معاونان،آگاهی معلمان، مشکلات ویژه یادگیری

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

1-1 بیان مسئله

2-1 تبیین ضرورت مسئله

3-1 اهداف پژوهش 

4-1 پرسش اصلی پژوهش

5-1 متغیرهای پژوهش

فصل دوم: مروری بر مفاهیم، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

2-1 فرایند یادگیری و حافظه

2-1-1 نظریه پردازش اطلاعات 

2-1-2 حافظه کوتاه مدت

2-1-3 حافظه کاری

2-1-4 حافظه بلند مدت

2-1-5 انگیزه  

2-2 درآمدی بر اختلالات یادگیری

2-3 سیر تکوین نظریات اختلالات یادگیری  

2-3-1 آسیب مغزی

2-3-2 زبان پریشی تحولی

2-3-3 آسیب ادراکی

2-3-4 نارسایی جزئی مغز

2-3-5 سندرم اشتراوس

2-4 نظریه­های مطرح شده پیرامون نارسایی­های یادگیری

2-4-1 نظریه­های گوناگون پیرامون مشکلات ویژه یادگیری 

2-4-2 نظریه غلبه طرفی مغز

2-4-3 نظریه شناخت گرایان

2-4-4 نظریه روان کاوان

2-4-5 نظریه کوتاهی دامنه توجه

2-4-6 نظریه فرابری آگاهی­ ها

2-4-7 نظریه تأخیر رشد

2-4-8 نظریه ضایعات خفیف مغز  

2-4-9 نظریه چند عاملی 

2-5 طبقه­بندی دوگانه ناتوانی یادگیری ساموئل کرک

2-5-1 دیدگاه ناتوانی یادگیری تحولی

2-5-2 ناتوانی یادگیری تحصیلی

2-6 نظام­های طبقه­بندی رسمی

2-7 آگاهی 

2-8 چارچوب نظری تحقیق  

2-9 مروری بر تحقیقات انجام شده

2-10 جمع­ بندی 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 طرح پژوهش

3-2 جامعه آماری 

3-3 نمونه و روش نمونه­ گیری

3-4 ابزار اندازه ­گیری

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

3-6 روایی و پایایی ابزار تحقیق

3-6-1 روایی

3-5-2 سنجش پایایی (قابلیت اعتماد)

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها و یافته­های تحقیق

مقدمه

4-1 یافته­های توصیفی

4-2 توصیف تحلیلی و استنباطی روابط بین متغیرها

4-2-1 سبب شناسی 

4-2-2 نشانه شناسی

4-2-3 مداخلات آموزشی

4-2-4 میزان اگاهی کل از ناتوانی یادگیری

4-2-5 مهمترین علت بروز ناتوانی یادگیری

4-2-6 کودکان ناتوان یادگیری و زمینه آسیب مغزی

4-2-7 علت بروز ناتوانی یادگیری

4-2-8 کودکان با ناتوانی یادگیری

4-2-9 تأثیر نقص در ناتوانی یادگیری

4-2-10 رایج ترین در ناتوانی یادگیری

4-2-11 دامنه بروز ناتوانی یادگیری

4-2-12 دانش­آموزان ناتوانی یادگیری از لحاظ هوشی

4-2-13 مشکلات بینایی کودکان ناتوان یادگیری

4-2-14 زمینه­های تحول در تشخیص و شناسایی ناتوان یادگیری

4-2-15 تشخیص اختلال رفتاری از ناتوانی یادگیری

4-2-16 دیدگاه کادر آموزشی در مورد ناتوانی یادگیری و بیش فعالی

4-2-17 تشخیص ناتوانی یادگیری

4-2-18  حیطه تشخیص کودکان ناتوان یادگیری

4-2-19 جامعیت ابزارهای تشخیص ناتوانی یادگیری

4-2-20 مؤثرترین روش درمانی ناتوانی یادگیری

4-2-21 صلاحیت درمان ناتوانی یادگیری

4-2-22 محتوای درمان در رویارویی با ناتوان یادگیری                            

4-2-23 شیوه­های درمان دانش­آموزان ناتوانی یادگیری

4-2-24 مهمترین وظیفه مدیران در مقابله با دانش­آموزان ناتوان یادگیری

4-3 توصیف تحلیلی و استنباطی

4-3-1 آزمون t در مورد متغیر سبب شناسی

4-3-2 آزمون t در مورد متغیر نشانه شناسی

4-3-3 آزمون t در مورد متغیر مداخلات آموزشی

4-3-5 آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (آنووا)

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری

مقدمه

5-1 بحث و نتیجه­ گیری

5-2 پیشنهادات

5-3 محدودیت­های تحقیق

فهرست منابع

پیوست هاارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 11,017
  •   بازدید هفته گذشته: 175,096
  •   بازدید ماه گذشته: 654,496