بررسی سبک تصمیم گیری دانشجویان مدیریت و مقایسه آن با سایر دانشجویان

پایان نامه بررسی سبک تصمیم گیری دانشجویان مدیریت و مقایسه آن با سایر دانشجویان

 

تعداد صفحات : 86 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

 

پایان نامه بررسی سبک تصمیم گیری دانشجویان مدیریت و مقایسه آن با سایر دانشجویان . مناسب برای استفاده دانشجویان در مقطع لیسانس می باشد. تمامی فصول طبق چارچوب پایان نامه تنظیم و نگارش شده است. منابع در متن و در انتهای پایان نامه موجود می باشد. پرسشنامه در داخل فایل موجود می باشد. دارای فهرست مطالب می باشد. کاملا بدون نقص آماده ی تحویل می باشد.

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-4- سؤال های تحقیق

1-5- فرضیه های تحقیق

1-6- متغیرهای تحقیق

1-7- روش تحقیق

1-7-1- نوع و روش تحقیق

‫2-7-1- ابزار گردآوری داده ها

‫3-7-1- روش تجزیه و تحلیل داده ها

1-8- جامعه آماری

1-9- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی)

1-10- تعریف واژه های عملیاتی

11-1- چارچوب فصول آتی

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه

2-2- مبانی نظری

1-2-2- تصمیم ‏گیری

2-2-2- تعریف تصمیم گیری

3-2-2- زمان و تصمیم گیری

4-2-2- گام های تصمیم

5-2-2- سطوح تصمیم گیری

6-2-2- درجه سختی تصمیم گیری

7-2-2- انواع تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات موجود

8-2-2- رویکردهای تصمیم گیری

9-2-2- سبک های عمومی تصمیم گیری

2-3- پیشینه تحقیق

2-4- جمع بندی

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- چارچوب انجام تحقیق

3-3- روش تحقیق

3-4- جامعه آماری

3-5- نمونه آماری و روش نمونه گیری

3-6- نحوه گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق

3-7- ساختار پرسشنامه تحقیق

3-8- روایی و پایایی ابراز جمع آوری داده ها

1-3-8- روایی پرسشنامه

2-3-8- روایی محتوا

3-3-8- پایایی پرسشنامه

3-9- روشها و ابزارهای استفاده شده در تحقیق

3-10- جمع  بندی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه

4-2- آمار توصیفی

4-2-1- جنسیت پاسخگویان

4-2-2- رشته تحصیلی پاسخگویان

4-2-3- سن پاسخگویان

4-2-4- وضعیت تاهل پاسخگویان

4-3- آمار استنباطی

4-3-1- تعیین نرمال و غیر نرمال بودن داده‌ها

4-3-2- بررسی پایایی شاخص‌ها

4-3-2-1- ضریب آلفای کرونباخ

4-3-2-2 -بار عاملی شاخص‌ها یا سؤال‌های پرسشنامه

4-3-2- بررسی سوالات و فرضیات تحقیق

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه

5-2- نتایج حاصل از بررسی سئوالات و فرضیات تحقیق

5-3- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

5-4- محدودیتهای تحقیق

منابع و مآخذ

پیوست

 

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 9,402
  •   بازدید امروز : 6,309
  •   بازدید هفته گذشته: 133,432
  •   بازدید ماه گذشته: 544,411