بررسی رابطه بین جهت گیری هدف و خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی

پایان نامه بررسی رابطه بین جهت گیری هدف و خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی

تعداد صفحات : 127 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

پایان نامه بررسی رابطه بین جهت گیری هدف و خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی. مناسب برای استفاده دانشجویان در مقطع لیسانس می باشد. تمامی فصول طبق چارچوب پایان نامه تنظیم و نگارش شده است. منابع در متن و در انتهای پایان نامه موجود می باشد. پرسشنامه در داخل فایل موجود می باشد. دارای فهرست مطالب می باشد. کاملا بدون نقص آماده ی تحویل می باشد.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

2-1-بیان مساله

3-1-اهداف تحقیق

4-1-فرضیه های تحقیق

1-5-تعاریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها

1-5-1- خودتنظیمی یادگیری

1-5-2  جهت گیری هدف

1-5-3  پیشرفت تحصیلی

1-6- روش شناسی تحقیق

1-6-1نوع و روش تحقیق

1-6-2 ابزار گردآوری داده ها

1-6-3-جامعه آماری

1-6-4-روش تجزیه و تحلیل داده ها

1-7- قلمرو تحقیق

1-8- خلاصه و جمع بندی

فصل دوم: مبانی پژوهشی

بخش اول تحقیق: مبانی نظری

جهت گیری هدف

مفاهیم و تنوع جهت گیری های هدف

مدل نیکولز(1984)

مدل میس و همکاران (1988)

مدل دوک (1999)

مدل اسکالویک (1997)

مدل الیوت و همکاران (الیوت و چرچ،1997، الیوت و مک گریگور،2001)

مدل مارش و همکاران (2000)

روند تحول مدل های جهت گیری هدف

جهت گیری یادگیری

جهت گیری عملکردی

جهت گیری عملکرد گرایشی

خودتنظیمی یادگیری

مفهوم یادگیری خود تنظیمی

خصوصیات و ویژگیهای یادگیرندگان خود تنظیم

پیشرفت تحصیلی

معیارهای پیشرفت تحصیلی

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

افت تحصیلی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟

فاکتورهای موفقیت و یا عدم موفقیت دانش آموزان در مدرسه

اثرات پیشرفت تحصیلی

علل ترک تحصیل

اضطراب امتحان چیست؟

راههای کاهش شکست در تحصیل

اصول حاکم برارزشیابی پیشرفت تحصیلی

خانواده و پیشرفت تحصیلی

بخش دوم: پیشینه تحقیق

بخش سوم:  ارائه ی مدل مفهومی تحقیق

جمع بندی

فصل سوم: روش تحقیق

3-3- فرآیند پژوهش

4-3- جامعه آماری

5-3-حجم نمونه و اندازه‌گیری

6-3-روش و ابزار گردآوری داده‌ها

7-3- روایی و پایایی

1-7-3- روایی پرسشنامه

1-1-7-3- روایی محتوا

2-1-7-3- روایی سازه

2-7-3- پایایی پرسشنامه

8-3- روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

9-3- نرم‌افزارتجزیه‌وتحلیل داده‌ها

10-3- خلاصه و جمع‌بندی

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

1-4 مقدمه

2-4 آمار توصیفی

وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت

وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن

وضعیت پاسخ دهندگان از نظر رشته تحصیلی

وضعیت پاسخ دهندگان از نظر مدرسه محل تحصیل

3-4 آمار استنباطی

تعیین نرمال و غیر نرمال بودن داده‌ها

بررسی برازش مدل پژوهش

ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی)

ضریب آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی (CR)

روایی مدل بیرونی

روایی همگرا

روایی واگرا

روش فورنل و لاکر

ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی)

اندازه و معناداری ضرایب مسیر

ضرایب معناداری Z (مقادیر t- value)

ضریب رگرسیونی مسیرها

نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها

4-4 خلاصه و جمع‌بندی

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 مقدمه

5-2 خلاصه پژوهش

5-3 نتایج مبتنی بر فرضیات پژوهش

4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده

5-5 تنگناهای اجرایی پژوهش

5-6 خلاصه و جمع‌بندی فصل

منابع

پیوست

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 5,261
  •   بازدید هفته گذشته: 177,287
  •   بازدید ماه گذشته: 656,809