تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه


چکیده
فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.
کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسئله 3
سوالات تحقیق 3
سوال اصلی تحقیق 3
فرضیه اصلی تحقیق 3
سوالات فرعی تحقیق 4
فرضیه های تحقیق 4
پیشینه تحقیق 4
اهداف تحقیق 4
روش تحقیق 5
فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم 6
مبحث اول: واژه شناسی 7
گفتار اول: واژگان اصلی 8
بند اول: عقد 8
بند دوم: قرارداد 11
بند سوم: معامله 12
الف: معامله به معنای اعم 13
ب: معامله به معنای خاص 13
ج: معامله به معنای اخص 14
د: عقد، معامله و قرارداد 14
بند چهارم: ایقاع 16
بند پنجم: فسخ 18
بند ششم: انفساخ 20
گفتار دوم: واژگان مرتبط 20
بند اول: انحلال عقد 21
بند دوم: حق واسقاط آن 23
مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ 26
گفتار اول: شرط ضمن عقد 26
بند اول: ماهیت اعتباری 27
بند دوم: وابستگی شرط به عقد 28
بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد 29
بند چهارم: شرط فاسخ 30
گفتار دوم: حکم قانون 31
بند اول: خیارات معینه 34
بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص 35
مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن 35
گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها 36
گفتار دوم: قلمرو قرارداد 37
بند اول: تعهدات تصریح شده 39
الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد 40
ب: مقدور بودن موضوع تعهد 40
بند دوم: تعهدات ضمنی 40
فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه 43
مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر 45
گفتار اول: مفهوم فسخ 48
الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ 49
ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ 54
ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ 58
گفتار دوم: مفهوم انفساخ 59
الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی 60
ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ 64
ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم 67
مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه 69
گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد 69
گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد 73
فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله 76
مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته 81
گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله 82
گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ 84
مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده 92
گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ 96
گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص 104
نتیجه گیری 108
ارائه پیشنهادها 110
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 8,235
  •   بازدید هفته گذشته: 117,275
  •   بازدید ماه گذشته: 723,653