نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران

نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 101 صفحه


چکیده
براساس شرع و قانون ، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند ، اما بطور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی ، زنان به ویژه زنان خانه دار تمام یا بخشی اعظم فعالیتهای خود را در منزل شوهر صرف می کنند . تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد ، مشکلی رخ نمی دهد . اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مساله طلاق و جدایی مطرح گردید ، وضع به گونه ای دیگر خواهد شد . براساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت ، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر از هر درآمدی بی نصیب مانده و دچار چالش جدی می گردد . مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایط خاصی به زن تعلق می گیرد شرایط تعلق اجرت المثل به زنان بر طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی در صورت تحقق شرایط زیر می باشد :
الف) زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد . زوجه در زمان انجام عمل قصد تبرع نداشته باشد .
ب) زوج عدم قصد تبرع را در دادگاه اثبات نماید .
همچنین از ماده ۳۲ قانون حمایت از خانواده نیز چنین استنتاج می شود که اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا به دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه نحله تعلق می گیرد و نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است به زوجه پرداخت شود . در این پایان نامه به بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد و نیز جنبه ی حقوقی آن ها می‌پردازیم .
واژگان کلیدی : مقرری ماهانه ، اجرت المثل ، بخشش ، نحله


فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
الف) بیان مسئله 2
ب) اهداف تحقیق 3
ج) سوالات تحقیق 4
د) فرضیات 4
و) روش تحقیق 4
ه) پیشینه تحقیق 5
ی) ساختار تحقیق 5
فصل اول : کلیـات
مبحث اول : مفهوم حق در اصطلاح و انواع نظامهای مالی در نکاح 8
گفتار اول : تعریف حق 8
گفتار دوم : حقوق مالی و غیر مالی 12
بند دوم : حق غیر مالی 13
گفتار سوم : انواع نظامهای مالی در نکاح 15
بند اول : نظام مالی قراردادی 16
بند دوم : نظام مالی قانونی 18
الف ) نظام مالی اشتراک اموال 19
ب ) نظام جدایی اموال 20
مبحث دوم : شروط مالی ضمن عقد نکاح 21
گفتار اول : تعریف شرط 23
بند اول : شروط باطلی که مبطل عقد نیست 24
بند دوم : آثار شروط فاسد غیر مفسد 24
بند سوم : شروطی که باطل و مبطل عقد است 26
گفتار دوم : رابطه عقد و شرط 27
گفتار سوم : مقایسه شروط مالی ضمن عقد نکاح با شروط ضمن عقد دیگر 27
الف ) شرط صفت 28
ب) شرط نتیجه 28
ج) شرط فعل 29
مبحث سوم : شرط تملیک تا میزان نصف دارایی زن در صورت اقدام شوهر به طلاق 30
گفتار اول : شرایط تحقق شرط تملیک به نفع زوجه 32
گفتار دوم : جایگاه شرط تملیک در رویه قضایی 34
فصل دوم : اجرت المثل و فعالیتهای زن در منزل
مبحث اول : اجرت المثل از منظر فقه 40
گفتار اول : طلاق به درخواست شوهر از لحاظ تاریخی و حقوق کنونی 40
گفتار دوم : مبنای فقهی اجرت المثل 44
بند اول : اجرت المثل در اجاره اشخاص 45
بند دوم : اجرت المثل کار زن در منزل شباهت آن به اجرت المثل در اجاره اشخاص 45
گفتار سوم : شرایط استحقاق اجرت المثل در فقه 46
گفتار چهارم :‌ مستندات شرعی اجرت المثل و استیفاء مال غیر 47
مبحث دوم : اجرت المثل از منظر حقوق و دکترین 51
گفتار اول : شرایط استحقاق اجرت المثل درحقوق موضوعه 52
بند اول : انجام فعالیتهای خارج از وظایف شرعی 52
بند دوم : دستور زوج 53
بند سوم : قصد عدم تبرع 54
گفتار دوم : زمان تادیه اجرت المثل 55
فصل سوم : نحله
مبحث اول : مفهوم و شرایط نحله 57
گفتار اول : مفهوم نحله 58
گفتار دوم: مبنای شرعی و فقهی نحله 58
گفتار سوم : ملاک تعیین میزان نحله 60
مبحث دوم : نحله در حقوق ایران 62
گفتار اول : رابطه نحله با مفاهیم مشابه 64
گفتار دوم : نقد مقررات مربوط به نحله 67
گفتار سوم : نحله در کشورهای اسلامی 69
فصل چهارم : تحلیل مقرری ماهانه و بررسی حقوق مالی زوجه در ازدواج موقت
مبحث اول : مقرری ماهانه 72
گفتار اول : اقسام مقرری ماهانه 75
گفتار دوم : عوامل موثر بر تقلیل یا قطع مقرری ماهانه 76
گفتار سوم : مقرری ماهانه در حقوق کنونی 77
گفتار چهارم : شرایط تعلق وتحقق مقرری ماهانه 79
گفتار پنجم : رابطه سایر حقوق مالی زوجه هنگام طلاق ورابطه آن با مقرری ماهانه 79
گفتار ششم : مقرری ماهانه در کشورهای اسلامی 81
مبحث دوم : حقوق مالی زوجه در ازدواج موقت 82
گفتار اول : استقلال مالی زوجه در حقوق ایران 82
گفتار دوم : مهریه 83
گفتار سوم : نفقه 83
گفتار چهارم : ارث 84
نتیجه گیری 87
پیشنهادات 88
فهرست منابع و ماخذ 89
چکیده انگلیسی 92

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 8,939
  •   بازدید هفته گذشته: 117,897
  •   بازدید ماه گذشته: 617,121