حضانت اطفال در حقوق ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی حضانت اطفال در حقوق ایران و فرانسه

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 68 صفحه


پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته تر است. در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود. نگارنده در این تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.
واژگان کلیدی: حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات تحقیق 3
۱-۱- بیان مساله 3
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
۱-۳- اهداف تحقیق 4
۱-۳-۱- هدف کلی 4
۱-۳-۲- اهداف جزئی 5
۱-۴- سؤالات تحقیق 5
۱-۵- فرضیات تحقیق 6
۱-۶- روش تحقیق 6
فصل دوم : بررسی مفاهیم عملیاتی و ادبیات تحقیق 7
۲-۱- حضانت در لغت و اصطلاح 7
۲-۲- معنای حضانت در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده 8
۲-۲-۱- جنبه حقی و تکلیفی حضانت 10
۲-۳- بررسی قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ 11
۲-۳-۱- واجدین شرایط حق حضانت 11
۲-۳-۲- رجحان تکلیف بودن حضانت بر حق بودن آن 11
۲-۴- تفاوت حضانت با ولایت 12
فصل سوم : بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه 13
۳-۱- حضانت طفل در حقوق فرانسه 13
۳-۲- ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او در حقوق فرانسه 13
۳-۳-تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت در حقوق ایران 13
۳-۴- حضانت حق است یا تکلیف والدین 15
۳-۵- اعراض از حق حضانت 18
۳-۶- حق تقدم پدر و مادر در حضانت 18
۳-۷- حضانت طفل در صورت جدایی ابوین یا فوت آنها 19
۳-۸- موانع یا موارد سقوط حق حضانت در حقوق تطبیقی ایران و فرانسه 20
فصل چهارم : بررسی آثار و شرایط حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده 27
۴-۱- آیین رسیدگی به دعوای حضانت در قانون حمایت خانواده 27
۴-۱-۱- دستور موقت پیرامون حضانت 28
۴-۱-۲- غیر علنی بودن رسیدگی به دعوای حضانت 28
۴-۲- آیین رسیدگی به دعوای حضانت در قانون مدنی 28
۴-۲-۱- ترتیب رسیدگی 29
۴-۲-۲- تکلیفی برای پدر و مادر 31
۴-۳- شرایط حضانت فرزند پسر یا دختر 32
۴-۴- موانع اجرای حق حضانت 33
۴-۵- نظریات اداره حقوقی در خصوص حق حضانت 33
۴-۶- شرایط تغییر حضانت 36
۴-۷- شرایط اخذ حضانت در قانون مدنی 36
۴-۸- سلب حضانت 38
۴-۹- دعوی سلب حضانت 40
۴-۹-۱- ارکان دعوی 40
۴-۹-۲- مراحل دادرسی 41
۴-۱۰- نوآوری های حضانت در قانون جدید مصوب سال ۹۲ 44
۴-۱۰-۱- تصمیم گیری فوری در خصوص حضانت کودکان 45
۴-۱۰-۲- خودداری از اجرای رأی دادگاه 45
۴-۱۰-۳- تجدیدنظر در تصمیمات مربوط به حضانت 45
۴-۱۰-۴- جابه جایی کودک 46
۴-۱۰-۵- مصلحت کودک در اولویت است 46
۴-۱۱- نمونه برگ های حضانت 47
۴-۱۲- مواد قانونی قانون در قانون حمایت خانواده و قانون مدنی 50
۴-۱۲-۱- مواد قانونی قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ 50
۴-۱۲-۲- مواد قانونی قانون مدنی 53
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 58
۵-۱- نتیجه گیری 58
۵-۲- انتقادات 59
۵-۳- پیشنهادات 60
۵-۳-۱- پیشنهادات در باب حقوق حضانت اطفال در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده 60
۵-۳-۲- پیشنهاد اصلاحی نگارنده 60
منابع و ماخذ 62
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 9,086
  •   بازدید هفته گذشته: 109,832
  •   بازدید ماه گذشته: 666,443