مبانی مسئولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان

مبانی مسؤلیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه


چکیده :
امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.

فهرست مطالب
چکیده : ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسأله. ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۴
۱-۳-سوألات تحقیق.. ۴
۱-۴-فرضیه های تحقیق.. ۵
۱-۵-اهداف تحقیق.. ۵
۱-۶-مرور ادبیات و سوابق: ۵
۱-۷-تعاریف واژه ها : ۶
۱-۷-۱ مذاکره: ۶
۱-۷-۲- پیش قرارداد: ۶
۱-۷-۳- توافق مقدماتی: ۶
۱-۷-۴- تعهدات پیش قراردادی: ۶
۱-۷-۵- مسؤولیت پیش قراردادی : ۶
۱-۷-۶-دوره پیش قراردادی : ۷
۱-۸-مبانی مسؤولیت مدنی : ۷
۱-۸-۱-نظریه تقصیر. ۸
۱-۸-۲-نظریه خطر. ۹
۱-۸-۳- نظریه تضمین حق.. ۹
۱-۸-۴- مبانی مسؤولیت مدنی در فقه امامیه. ۱۰
فصل دوم: توافق های پیش قراردادی واصول حاکم بر دوره پیش قرارداد
۲-۱ اصول حاکم بر دوره پیش قرارداد. ۱۳
۲-۱-۱- اصل آزادی قراردادی در دوره پیش قرارداد. ۱۳
۲-۱-۲- مبنا و مشروعیت اصل آزادی در دوره پیش قراردادی.. ۱۴
۲-۱-۳- پایان دادن به دوره پیش قراردادی در اصل آزادی.. ۱۵
۲-۲- اصل حسن نیت در دوره پیش قراردادی.. ۱۸
۲-۲-۱- آثار حسن نیت در دوره پیش قراردادی.. ۱۹
۲-۲-۲- اصل حسن نیت در حقوق ایران.. ۲۲
۲-۳- توافق های پیش قراردادی.. ۲۵
۲-۳-۱- توافق بر بیع.. ۲۶
۲-۳-۲- وعده ازدواج.. ۲۷
۲-۳-۳-توافق بر مأخوذ بالسوم. ۲۸
۲-۳-۴- قولنامه. ۲۹
۲-۳-۵- توافق بر گفتگو. ۳۲
۲-۳-۶- طرح عقد. ۳۴
۲-۳-۷- توافق مشروط.. ۳۶
۲-۳-۸- توافق ناقص…. ۳۷
فصل سوم: مبانی مسؤولیت پیش قراردادی
۳-۱- مبانی مسؤولیت در حقوق انگلیس و ایران.. ۴۰
۳-۱-۱ نظریه تعهد الزام آور. ۴۰
۳-۱-۲- نظریه زیان های اتکایی.. ۴۲
۳-۱-۳- نظریه تقصیر. ۴۴
۳-۱-۴- نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدماتی.. ۴۶
۳-۱-۵- نظریه اظهار خلاف واقع.. ۵۰
۳-۱-۶- نظریه سوء استفاده از حق.. ۵۳
۳-۱-۷- نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه. ۵۶
۳-۲- مبانی مسؤولیت پیش قرارداد در فقه امامیه. ۶۰
۳-۲-۱- قاعده اتلاف.. ۶۰
۳-۲-۲- قاعده تسبیب… ۶۳
۳-۲-۳- قاعده غرور. ۶۴
۳-۲-۴- شرط بنایی.. ۶۵
۳-۲- ۵- قاعده لاضرر. ۶۷
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۴-۱- نتیجه گیری: ۶۹
۴-۲- پیشنهادها ۷۱
فهرست منابع.. ۷۲
چکیده انگلیسی.. ۷۷
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 8,896
  •   بازدید هفته گذشته: 176,625
  •   بازدید ماه گذشته: 651,413