شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)


موضوع این پایان نامه شرایط،احکام وآثارتوقیف،تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص دارد..هدف از این پژوهش دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و برشمردن آثار وشرایط هرکدام از این مفاهیم و نیز کمک به رویه قضایی موجود برای جلوگیری ازتشتت واختلاف آراء میباشد. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:۱-آیا هدف قانون گذارازعدم تعریف هرکدام ازمفاهیم مشترک دانستن این مفاهیم وعدم تفاوت بین آنها بوده است؟۲-منظورازطواری اجرای احکام مدنی چیست؟۳-در چه صورتی در زمان عملیات اجرایی حکم،دادگاه می توانداقدام به صدورقرارتأخیرعملیات اجرایی نماید؟
تحقیق حاضرازلحاظ ساختاری(روش انجام تحقیق)به صورت توصیفی وتحلیلی است واطلاعات موردنیاز آن از منابع اسنادی واینترنتی ودرموقع لزوم به صورت میدانی گردآوری شده است.
نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان میدهد تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است.
کلید واژه:اجرای حکم، طواری دادرسی، عملیات اجرایی، توقیف،تعطیل،تاخیر
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه: ۱
۱) بیان مسأله اساسی تحقیق: ۲
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۲
۳) مرور ادبیات و سوابق مربوطه: ۲
۴) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: ۲
۵) اهداف مشخص تحقیق : ۳
۶) سؤالات تحقیق: ۳
۷) فرضیه‏های تحقیق: ۳
۸) ساختار تحقیق: ۳
۹) روش انجام تحقیق: ۴
فصل اول: طواری دادرسی
مبحث اول: طواری در آئین دادرسی مدنی و مفهوم آن. ۶
گفتار اول: تعاریف طواری.. ۶
بند اول: تعریف لغوی: ۶
بند دوم: تعریف اصطلاحی. ۶
بند سوم:تعریف توقیف.. ۷
بند چهارم: تعریف تاخیر. ۷
بند پنجم: تعریف تعطیل. ۸
گفتار دوم: طواری غیر مربوط به ادله. ۸
بند اول: ایرادات، رد دادرس، احاله پرونده و تامین اتباع بیگانه. ۸
بند دوم: طواری ناشی از دعاوی طاری.. ۱۷
بند سوم: طواری مربوط به توقیف و زوال دادرسی. ۲۷
گفتار دوم: طواری مربوط به ادله اثبات دعوا ۳۱
بند اول: اقرار. ۳۲
بند دوم: طواری مربوط به اسناد ۳۹
بند سوم: طواری مربوط به سوگند. ۴۰
مبحث دوم: طواری در اجرای احکام مدنی. ۴۱
گفتار اول: مفهوم طواری در اجرا و اصل غیر قابل توقیف بودن اجرا حکم. ۴۱
بند اول: تعریف اجرا ۴۱
بند دوم: مفهوم طواری در اجرا ۴۶
بند سوم: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم. ۴۷
گفتار دوم: مصادیق طواری در اجرای احکام مدنی. ۴۸
بند اول: فرجام خواهی. ۴۸
بند دوم: در واخواهی. ۵۰
بند سوم: در تجدید نظرخواهی. ۵۱
بند چهارم: قرار قبولی اعاد‍‍‍‍‍‍‍ه دادرسی. ۵۲
بند پنجم: صدور قرار تأخیر اجرای حکم به درخواست معترض ثالث.. ۵۳
بند ششم: توقف اجرای حکم در تجدیدنظر از آراء قطعی با استناد به ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: ۵۴
بند هفتم توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه. ۵۴
بند هشتم: تأخیر اجرای حکم جهت رفع اختلاف.. ۵۵
بند نهم: اعتراض ثالث اجرایی. ۵۶
فصل دوم: طواری موجد توقیف حکم
مبحث اول: تعریف توقیف.. ۶۰
گفتار اول: تعریف لغوی، اصطلاحی توقیف.. ۶۰
بند اول: تعریف لغوی توقیف.. ۶۰
بند دوم:تعریف اصطلاحی توقیف.. ۶۰
مبحث دوم: اقسام توقیف.. ۶۰
گفتار اول: اقسام توقیف بر حسب هدف.. ۶۰
بند اول: توقیف تأمینی. ۶۰
بند دوم: توقیف اجرائی. ۶۱
گفتار دوم: اقسام توقیف بر حسب موضوع. ۶۳
بند اول :توقیف مال منقول. ۶۳
بند دوم : توقیف اموال غیر منقول. ۷۴
مبحث سوم: طواری موجد توقیف.. ۷۹
گفتار اول :توقّف و توقیف عملیات اجرایی رأی.. ۷۹
گفتار دوم: اقسام طواری موجد توقیف.. ۸۰
بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون. ۸۰
بند دوم: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ له. ۸۲
بند سوم: توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه ۸۳
فصل سوم: طواری موجد تعطیل، تاخیر اجرای حکم
مبحث اول:طواری موجد تاخیراجرای حکم. ۹۶
گفتار اول: تعریف تاخیر اجرای حکم. ۹۶
گفتار دوم: مصادیق تاخیر اجرای حکم. ۹۸
بند دوم : تأخیر اجرای حکم به سبب فعل یا ترک فعل محکوم علیه. ۹۹
بند سوم: فرجام خواهی. ۱۰۶
بند چهارم: تأخیر اجرای حکم به علت اعتراض شخص ثالث.. ۱۱۰
مبحث دوم: طواری موجد تعطیل. ۱۱۱
گفتاراول: تعریف تعطیل اجرای حکم. ۱۱۱
گفتار دوم: مصادیق تعطیل اجرای حکم. ۱۱۲
بند اول: تعطیل اجرای حکم با رضایت محکوم‌له. ۱۱۲
بند دوم: تعطیل اجرای حکم به فعل محکوم علیه. ۱۱۳
بند سوم: ابراز رسید محکوم‌له. ۱۱۶
بند چهارم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول دادخواست واخواهی. ۱۱۷
بند پنجم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول یا ورود تجدیدنظر خواهی. ۱۲۴
بند ششم :تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. ۱۳۰
بند هفتم: تعطیل اجرای حکم به سبب عدم امکان اجرای آن. ۱۳۴
فصل چهارم :نتایج و پیشنهادات
مبحث اول : نتیجه گیری.. ۱۳۹
مبحث دوم: پیشنهادات.. ۱۵۸
فهرست منابع. ۱۶۰
الف: منابع فارسی. ۱۶۰
ب: منابع عربی. ۱۶۳
ج: مقالات.. ۱۶۳
د: مجلات.. ۱۶۴
ه: تقریرات.. ۱۶۴
ن:قوانین. ۱۶۵
و: پایان نامه. ۱۶۵
ه: سایت ها ۱۶۵
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 10,881
  •   بازدید هفته گذشته: 174,960
  •   بازدید ماه گذشته: 654,360