بررسی رکن روانی قتل شبه عمد

بررسی رکن روانی قتل شبه عمد

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 75 صفحه


چکیده
قتل عمل مجرمانه‌ای است که زندگی و حق حیات را از انسانی سلب می‌کند؛ به همین دلیل قانونگذار، مجازات سنگینی برای این عمل در نظر گرفته است. در قانون مجازات اسلامی جدید، انواع قتل بر اساس رکن روانی جرم تقسیم بندی شده است؛ در این تقسیم‌بندی جنایت‌های عمدی یا قتل عمد، جنایت‌های شبه عمد یا همان قتل شبه‌عمد و جنایت‌های خطای محض یا قتل خطای‌محض جای می‌گیرد. اما در تقسیم بندی قانون قدیم، مصوب سال ۱۳۷۰، انواع قتل به قتل در حکم عمد، قتل در حکم شبه عمد و قتل در حکم خطای محض دسته‌بندی می‌شد اما در قانون جدید دیگر حکم نداریم و جنایت بر اساس رکن روانی تقسیم می‌شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناخت رکن روانی قتل شبه عمد تدوین و تشریح گردیده است .
کلید واژه : جرم ،جنایت، قتل عمد ، قتل شبه عمد ، عنصر معنوی ، روانی ، مجنی‌علیه ، قوانین جزایی
فهرست مطالب
چکیده ث‌
مقدمه 1
فصل اول 3
کلیات 3
۱-۱- بیان مساله 4
۱-۲- اهمیت و ضرورت 6
۱-۳- اهداف تحقیق 7
۱-۴- سئوالات تحقیق 7
۱-۵- فرضیات تحقیق 7
۱-۶-پیشینه تحقیق 8
۱-۷- روش تحقیق 10
۱-۸- جنبه های نوآوری تحقیق 10
۱-۹- واژه ها،تعریف اصطلاحات 11
فصل دوم 12
بررسی قتل و انواع آن در قانون جزایی 12
۲-۱- مقدمه 13
۲-۲- تعریف قتل 14
۲-۳- تعریف قتل شبه عمد 14
۲-۴-منابع قتل شبه عمد 15
۲-۴-۱- قتل شبه عمد از نگاه قرآن 15
۲-۴-۲- قتل شبه عمد از نگاه روایات 16
۲-۴-۳- قتل شبه عمد از نگاه فقها : 16
۲-۴-۴- قتل شبه عمد از نگاه حقوقدانان : 17
۲-۴-۵- قتل شبه عمد در قانون مجازات اسلامی : 18
۲-۵- ارکان قتل شبه عمد 18
۲-۵-۱- عنصر قانونی و شرعی 18
۲-۵-۲- عنصر مادی قتل شبه عمد 20
۲-۵-۳- عنصر معنوی قتل شبه عمد 23
۲-۵-۳-۱- از نظر فقها 23
۲-۵-۳-۲- از نظر حقوقدانان : 24
۲-۶- مجازات قتل شبه عمد : 25
۲-۶-۱- دیه 25
۲-۶-۲- کفاره 27
۲-۶-۳- تعزیر 28
۲-۶-۴- محرومیت از ارث 29
فصل سوم 30
بررسی رکن روانی در قتل شبه عمده 30
۳-۱- نقش و جایگاه عنصر معنوی در جرم 31
۳-۱-۱- تعریف عنصر معنوی 31
۳-۱-۲- اجزاء عنصر معنوی 32
۳-۱-۲-۱- اراده 32
۳-۱-۲-۲-علم و عمد 33
۳-۱-۲-۳-انگیزه 34
۳-۲- بررسی رکن روانی قتل عمد و شبیه عمد در قانون جدید مجازات اسلامی 35
۳-۲-۱- ضابطه های قتل عمد در قانون مجازات اسلامی 35
۳-۲-۱-۱- قصد فعل و قصد نتیجه 36
۳-۲-۱-۲-قصد فعل نوعاً کشنده 39
۳-۲-۱-۳-قصدفعل نوعاکشنده نسبت به انسان غیرمتعارف 41
۳-۲-۲- قتل شبیه عمد و تحول قانونگذاری در آن 43
۳-۲-۲-۱- تحلیل بند " الف " ماده ۲۹۰ 43
۳-۲-۲-۲-تحلیل بند (ب) ماده ۲۹۱ 44
۳-۳- بررسی عنصرروانی قتل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق مصر 47
۳-۳-۱- معنای لغوی عنصرروانی 48
۳-۳-۲- انواع جرم قتل بر مبنای عنصرروانی در حقوق موضوعه ایران 48
۳-۳-۳- انواع جرم قتل بر مبنای عنصرروانی در حقوق موضوعه مصر 49
۳-۳-۴- رکن معنوی قتل عمدی 49
۳-۳-۴-۱- مقایسه بند الف ماده۲۰۶ ق.م.ا با حقوق مصر 51
۳-۳-۴-۲- مقایسه بندب ماده۲۰۶ ق.م.ا با حقوق موضوعه مصر 52
۳-۳-۵- مقایسه بندج ماده۲۰۶ ق.م.ا با حقوق موضوعه مصر 53
۳-۳-۶- رکن معنوی قتل شبه عمد 53
۳-۳-۶-۱- وجه اشتراک و افتراق بندب ماده۲۹۵ با بندب ماده۲۰۶ ق.م.ا 55
۳-۳-۶-۲- قتل در حکم شبه عمد 56
۳-۳-۶-۳- رکن معنوی قتل خطای محض 56
۳-۳-۶-۴-قتل به منزله خطای محض 59
۳-۳-۶-۵- تفاوت قتل شبه عمد با قتل خطای محض 60
۳-۳-۷- قتل غیر عمد 60
۳-۳-۸- عنصرروانی قتل در منازعه 65
نتیجه گیری: 68
منابع و مآخذ 70
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 10,542
  •   بازدید هفته گذشته: 101,893
  •   بازدید ماه گذشته: 615,956