بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه


بی گمان مهمترین دستاورد اینترنت و فضای مجازی تسهیل و تیسیر در امور زندگی و موضوعات اجتماعی از قبیل فرهنگ،اقتصاد،آموزش و پرورش، سیاست و حکومت و… است. فضای مجازی همانگونه که فواید کثیری دارد بالتبع مضراتی نیز در آن مشاهده می شود که در برخی موارد کیان خانواده را به مخاطره می اندازد. لذا در کنار استفاده مشروع و ضروری از اینترنت برخی سوءاستفاده کنندگان و بزهکاران هم هستند که به نیات مختلف موجبات اشاعه فساد و منکر را فراهم آورده و تهدیدی برای خانواده و جامعه محسوب می گردند. محاسن استفاده از اینترنت بر کسی پوشیده نیست و در استفاده مشروع از آن کسی حکم به حرمت آن نداد. اما معایب و خطراتی نیز در آن وجود دارد که به استفاده نامشروع تعبیر شده و دسترسی کاربران بدان موجب اشاعه فساد، اعانه اثم، هتک حرمت و … می گردد و بر اساس آیات قرآن کریم مانند آیه ۱۹ سوره نور و روایات کثیره از معصوم (ع) دوری از فحشا و جلوگیری از آن واجب و عامل به آن مستحق مجازات دنیوی و اخروی است. لذا فضای مجازی (اینترنت) در صورتی که بستری باشد برای اشاعه فساد و حرام بر حاکمیت اسلامی فرض است که به هر نحو جلوی آن را بگیرد. فقها اعمال مفسده آور را موجب تعزیر و در پاره ای موارد حکم به افساد فی الارض داده اند. در حقوق ایران نیز قانون مجازات اسلامی مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ بدان اشاره داشته و ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعی و بصری نیز مجازات حبس، جزای نقدی و در صورت تکرار عامل را به افساد فی الارض محکوم می نماید. و ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای از آن به هرزه نگاری تعبیر می نماید.
واژگان کلیدی: فضای مجازی، مصادیق فحشا،راهکارهای پیشگیرانه، جرائم اینترنتی ورفتار مجرمانه .
فهرست مطالب
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله 5
۱-۲- پرسش های تحقیق 6
۱-۳- فرضیات تحقیق 7
۱-۴- اهداف و ضروریات تحقیق 7
۱-۵-پیشینه تحقیق 7
۱-۶- روش تحقیق 8
فصل دوم: تعاریف اصطلاحات و مباحث عام
۲-۱- جرم 10
۲-۲- انواع جرایم 11
۲-۳- هرزه نگاری 12
۲-۳-۱- مفهوم پورنوگرافی(pornography) 15
۲-۳-۲- پیشینه پورنوگرافی (هرزه نگاری) 18
۲-۴- اینترنت 20
۲-۴-۱- اینترنت بی سیم 21
۲-۴-۲- اینترانت 22
۲-۴-۳- اکسترانت 23
۲-۵- جرم سایبری 24
۲-۶- اهداف مجرمان سایبری 26
۲-۶-۱- تفریح و سرگرمی 26
۲-۶-۲- کسب منفعت مالی 27
۲-۶-۳- رفع نیازهای جنسی 28
فصل سوم: مبانی فقهی فحشا در فضای مجازی
۳-۱- جرایم اینترنتی قوادی و پورنوگرافی (هرزه نگاری) 31
۳-۱-۱- قوادی 31
۳-۱-۲- پورنوگرافی 37
۳-۲- تعزیر مرتکب محرمات در فقه 38
۳-۲-۱- اشاعه فحشا ۳۹
۳-۲-۲- اعانه بر اثم۴۰
۳-۲-۳- افشای سر۴۱
۳-۳- جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور 43
۳-۴- مبانی فقهی پیشگیری از جرم و فحشا 44
۳-۴-۱- پیشگیری فراگیر 44
۳-۴-۲- پیشگیری اصلاحی 47
۳-۴-۲-۱- دین باوری و پرورش روحیة دینداری 48
۳-۴-۲-۲-ترویج اخلاق و ارزش های انسانی 60
۳-۴-۲-۳- احکام و مقررات پیشگیرانه 63
۳-۵- پیشگیری وضعی 65
۳-۵-۱- محافظت از آماج جرم 67
۳-۵-۲- ایجاد مانع در برابر مجرمان و زورمندان 70
۳-۶- پیشگیری کیفری 72
فصل چهارم: مصادیق قانونی مجازات فحشا در فضای مجازی
۴-۱- جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی 78
۴-۲- هرزه نگاری در فضای غیرمجازی 79
۴-۲-۱- عنصر قانونی 79
۴-۲-۲- عنصر مادی 80
۴-۲-۲-۱- رفتار مجرمانه 80
۴-۲-۲-۱-۱- تولید آثار هرزه نگارانه 81
۴-۲-۲-۱-۲- مداخله در آثار هرزه نگارانه 82
۴-۲-۲-۲- مرتکب 87
۴-۲-۲-۳- بزه دیده 89
۴-۲-۲-۴- دریافت کننده 90
۴-۲-۲-۵- موضوع جرم 91
۴-۲-۲-۶- وسیلة ارتکاب 92
۴-۲-۲-۷- نتیجة مجرمانه 93
۴-۲-۳- عنصر روانی 94
۴-۲-۳-۱- هرزه نگاری های عمدی 95
۴-۲-۳-۲- هرزه نگاری های غیرعمدی 102
۴-۳- مجازات 105
۴-۴- هرزه نگاری در فضای مجازی 107
۴-۴-۱- عنصر مادی 107
۴-۴-۱-۱- رفتار مجرمانه 107
۴-۴-۱-۱-۱- تولید 107
۴-۴-۱-۱-۲- انتشار 108
۴-۴-۱-۱-۳- توزیع 108
۴-۴-۱-۱-۴- مورد معامله قرار دادن 109
۴-۴-۱-۱-۵- ذخیره 109
۴-۴-۱-۱-۶- نگهداری 110
۴-۴-۲- موضوع جرم 110
۴-۴-۲-۱- وسیلة ارتکاب جرم 111
۴-۴-۲-۲- نتیجة مجرمانه 113
۴-۴-۳- عنصر روانی 113
۴-۵- مجازات پورنوگرافی رایانه ای 114
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری 118
منابع و مآخذ 124
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 10,903
  •   بازدید هفته گذشته: 102,254
  •   بازدید ماه گذشته: 616,317