حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه

بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 108 صفحه

 


یکی از احکام مختص به زنان در فقه اسلام و امامیه "عده" است. عده در واقع مدت زمانی است که زن درنگ نموده و پس از آن می تواند ازدواج مجدد نماید. البته حکم مذکور شامل همه زنان نشده و زنانی که غیر مدخوله هستند و یا زنانی که یائسه شده و عادت نمی بینند و زنانی که صغیر بوده و به سن بلوغ جنسی نرسیده اند از این حکم عام مستثنی می باشند. با تامل در آیات و روایات می توان فلسفه عده را دریافت و البته تاجایی که لسان و منطوق روایات ناظر و دال بر آن است و آن اینکه عده در واقع درنگ در مدت زمانی است از سوی زوجه جهت حصول اطمینان از عدم حمل و برائت رحم وی.البته عده وفات که پس از فوت زوج؛ زوجه نگه می دارد استثنا از این موضوع بوده و از طرفی همه اصناف زنان را در بر می گیرد. حال بر این مبنا از پرسشهایی که می توان طرح نمود اینکه حکم عده نگه داشتن زنانی که رحم آنان برداشته شده و اصطلاحا زنان فاقد رحم اطلاق می شوند چیست؟ آیا می توان زنان فاقد رحم را داخل در حکم زنان مستثنی از عده مانند زنان صغیره، یائسه و یا غیر مدخوله فرض کرد؟ به نظر می رسد مطابق نظراتی که برخی از فقهای متقدم و متاخر داده اند، زنان فاقد رحم را می توان جزو زنان مستثنی از عده فرض کرد و این مصداق را جزو احکام مصادیق نوظهور(چراکه در عصر ظهور برداشتن رحم وجود نداشت) و تحت شمول زنان مذکور دانست.
واژگان کلیدی: عده زن، فقه امامیه،حقوق ایران، زنان بدون رحم
فهرست مطالب
مقدمه 2
فصل اول : کلیات تحقیق 4
۱-۱-بیان مسئله 5
۱-۲-اهداف تحقیق 6
۱-۳-پرسش های تحقیق 6
۱-۴-فرضیات تحقیق 6
۱-۵- روش تحقیق 6
فصل دوم : تعاریف اصطلاحات و مباحث عام 7
بخش اول:تعاریف 8
۲-۱- ویژگی فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی زن 8
۲-۱-۱- تعریف بلوغ 8
۲-۱-۲- بلوغ زن 8
۲-۱-۳- تغییرات دوران بلوغ در انسان 9
۲-۱-۴- تغییرات بلوغ در دختران 9
۲-۱-۴-۱- ترتیب تغییرات جسمی دخترها در دوران بلوغ 10
۲-۱-۴-۲- رشد پستان ها 10
۲-۱-۴-۳- عادت ماهیانه 11
۲-۱-۴-۴- چگونگی و چرایی عادت ماهیانه 11
۲-۱-۵- رحم 12
۲-۱-۵-۱-چرخه ی هورمونی دوره ماهیانه 12
۲-۱-۵-۲- زمان شروع قاعدگی طبیعی 12
۲-۱-۵-۳- نظم دوره ی ماهیانه 13
۲-۱-۵-۴- طول مدت یک قاعدگی طبیعی 13
۲-۱-۵-۵- مقدار و طول خونریزی قاعدگی طبیعی 13
۲-۱-۵-۶- چگونگی قطع شدن عادت ماهیانه 14
بخش دوم : عده و اقسام آن 14
۲-۲- مفهوم عده 14
۲-۳- اقسام عده 15
۲-۳-۱- عده ی وفات 16
۲-۳-۲- عده ی طلاق 16
۲-۳-۲-۱- عده ی زن آبستن 16
۲-۳-۲-۲- عده ی زن غیر آبستن 17
۲-۳-۳- زنانی که عده طلاق ندارند 17
۲-۴- عده بذل یا انقضاء مدت 18
۲-۵- نکاح یا زنا با زنی که در عده است 18
فصل سوم : بیان ماهیت و مستندات احکام زنان فاقد رحم 20
بخش اول: ماهیت فاقد رحم 21
بخش دوم : مستندات 21
۳-۱- آیات قرآن 21
۳-۱-۱- آیه ۱ سوره طلاق 21
۳-۱-۲- آیه ۴ سوره طلاق 23
۳-۱-۳- آیه ۲۲۸ سوره بقره 24
۳-۱-۴- آیه ۴۹ سوره احزاب 25
سنت،اجماع و عقل 25
۳-۲- احادیث عام 25
۳-۲-۱- روایت معتبر داود بن سرحان از امام صادق (ع) 25
۳-۲-۲- روایت صحیحه ی حلبی از امام صادق (ع) 26
۳-۳- احادیث خاص 27
۳-۳-۱- دسته ی نخست احادیث 27
۳-۳-۲- دسته ی دوم احادیث 33
۳-۳-۲-۱-پاسخ به تعارض روایات 39
۳-۳-۳- دسته ی سوم احادیث 43
بخش سوم : نظرات فقیهان در مورد عده زنان 49
۳-۳-۱- قول اول نظر صاحب الانتصار و صاحب الغنیه 49
۳-۳-۲- قول دوم: نظر اکثریت 51
۳-۴- ارزیابی گفتار فقیهان و قول مختار 64
بخش چهارم : مسائل و احکام 65
۳-۴- احکام حقوقی عده 65
۳-۴-۱- انحلال نکاح 65
۳-۴-۲- فسخ نکاح 67
۳-۴-۲-۱-عیوب 68
۳-۴-۲-۲- تدلیس 69
۳-۶-۲-۳- تخلف از شرط صفت 70
۳-۴-۳- طلاق 70
۳-۴-۳-۱-تعریف طلاق 71
۳-۴-۳-۲- موجبات طلاق 71
۳-۴-۳-۳- شرایط اساسی طلاق 75
۳-۴-۳-۴- تشریفات طلاق 81
۳-۴-۳-۵- اقسام طلاق 83
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 88
نتیجه گیری بحث 89
پیشنهاد اصلاح قانون مدنی 90
منابع و مأخذ 91
الف-منابع فارسی 91
ب-منابع عربی 93
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 595
  •   بازدید هفته گذشته: 109,553
  •   بازدید ماه گذشته: 608,777