بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده

بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 112 صفحه


چکیده
تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا با اظهار صفت کمال در مورد معامله در حالی که فاقد آن است، سرانجام در شکل گیری اراده طرف مقابل مؤثر افتاده و موافقت او را جهت انعقاد عقد جلب می کند. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد، تأثیری در نفوذ صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از مصادیق شایع تدلیس در فقه،می توان به تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع حیوان نام برد. البته در جوامع امروزی با عنایت به تنوع زندگی و نوع معاملات و روابط اقتصادی نوین،تدلیس مصداق های بیشتری خواهد داشت و دامنه شمول آن در حال گسترش می باشد. تدلیس علاوه به جنبه صرف حقوقی ، بعضاً جنبه جزایی هم خواهد داشت و مرتکب آن به عنوان یک مجرم واجد مجازات کیفری است . از جمله می توان به تدلیس در معاملات دولتی، تدلیس در کلاهبرداری ، نام برد. دیگر اینکه ارتکاب تدلیس از سوی هر یک از طرفین امکان پذیر است و حق فسخ برای فریب خورده محفوظ خواهد ماند.
واژگان کلیدی: تدلیس- عیوب اراده- ضرر- فسخ-جبران خسارت
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
طرح تحقیق
الف- بیان مسئله
ب-اهداف تحقیق
پ- پیشینۀ تحقیق
ت-روش تحقیق
ث-سؤالات تحقیق
ج-فرضیه های تحقیق
۱-فصل اول کلیات ،تعاریف و مفاهیم ۱
۱-۱ -مفهوم تدلیس۱
۱-۱-۱- مفهوم لغوی تدلیس ۱
۱-۱-۲-مفهوم اصصلاحی تدلیس 1
۱-۲-مفهوم اراده۲
۱-۲-۱-مفهوم لغوی اراده 2
۱-۲-۲- مفهوم اصطلاحی اراده۲
۱-۲-۳- تبیین اراده و اصل آزادی قراردادی۲
۱-۲-۳-۱-توافق اراده ها ۴
۱-۲-۳-۲-ایجاب۵
۱-۲-۳-۳-قبول۵
۱-۲-۴-اصل آزادی قراردادی ۶
۱-۲-۵-موانع آزادی قراردادی۷
۱-۲-۵-۱-قانون۸
۱-۲-۵-۲-نظم عمومی۹
۱-۲-۵-۳-اخلاق حسنه۱۰
۱-۳-حاکمیت اراده در اعمال حقوقی ۱۲
۱-۳-۱-تفاوت رضا و اراده ۱۴
۱-۴-عیوب اراده 15
۱-۴-۱-اکراه ۱۵
۱-۴-۲-اشتباه ۱۶
۱-۵-جایگاه حسن نیت در حقوق اسلام و ایران ۱۷
۱-۵-۱-حسن نیت در قرآن 17
۱-۵-۲-حسن نیت در سنت ۱۸
۱-۵-۳-مصادیق حسن نیت در حقوق ایران ۱۸
1-6-منابع فقهی مربوط به تدلیس ۱۹
۱-۶-۱- قرآن مجید۱۹
۱-۶-۲-سنت ۲۳
۱-۶-۳-اجماع۲۷
۱-۶-۴-عقل۲۸
۱-۷-مسئولیت در حقوق اسلام و ایران 28
۱-۷-۱-مفهوم مسئولیت مدنی ۲۸
۱-۷-۲-مسئولیت مدنی و کیفری ۲۹
۱-۷-۳-ارتباط دو مسئولیت مدنی و کیفری ۲۹
۱-۷-۴-مبانی مسئولیت در فقه امامیه ۳۰
۱-۷-۴-۱- قاعده لاضرر۳۰
۱-۷-۴-۲- قاعده اتلاف ۳۰
۱-۷-۴-۳- قاعده تسبیب۳۱
۱-۷-۴-۴- ضمان ید۳۱
۱-۷-۴-۵- ضمان غرور۳۲
۱-۷-۵-مسئولیت در حقوق ایران ۳۳
۲-فصل دوم-عناصر و احکام تدلیس و انواع آن ۳۴
۲-۱ –قلمرو تدلیس ۳۴
۲-۲-عملیات فریبنده مدلِّس۳۴
۲-۲-۱- عناصر تدلیس ۳۵
۲-۲-۲-عنصر مادی تدلیس۳۵
۲-۲-۳-عنصر روانی تدلیس 35
۲-۳-انواع تدلیس ۳۷
۲-۳-۱-تدلیس قولی (گفتار کاذبانه) ۳۷
۲-۳-۲-تدلیس فعلی(اعمال متقلبانه) ۴۰
۲-۳-۳-تدلیس سلبی(سکوت عمدی) ۴۱
۲-۳-۴-تدلیس ثالث۴۳
۲-۳-۵- ترغیب به معامله یا تبلیغ۴۵
۲-۳-۶-بررسی تدلیس در نکاح۴۷
۲-۳-۶-۱-شرایط تأثیر تدلیس در نکاح ۴۸
۲-۳-۷ تدلیس در معاملات دولتی۴۹
۲-۴- تدلیس و نهادهای مشابه-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس ۵۰
۲-۴-۱- تدلیس و نظریه اشتباه۵۰
۲-۴-۲-اکراه و تدلیس۵۴
۲-۴-۲-۱ – تعریف اکراه و مفهوم آن 54
۲-۴-۲-۲-اثر حقوقی اکراه ۵۴
۲-۴-۳-تدلیس و قاعده غرور ۵۵
۲-۴-۴-تدلیس و عیب ۵۷
۲-۴-۵-تدلیس و غبن ۵۸
۲-۴-۶- تدلیس و تخلف از شرط صفت ۵۹
۲-۵-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس ۶۱
۲-۵-۱- تقلب نسبت به قانون۶۳
۲-۵-۲-مقایسه تدلیس و تقلب نسبت به قانون 65
۳- فصل سوم –آثار –ضمانت اجرا – جبران خسارت 67
۳-۱-تأثیر تدلیس بر سرنوشت عقد ۶۷
۳-۲- چگونگی و اقسام ضمانت اجرا ۷۲
۳-۲-۱-کلیات ۷۲
۳-۲-۱-۱-بطلان و عدم نفوذ و فسخ قرارداد ۷۳
۳-۲-۱-۲-اجرای مفاد حق به طور مستقیم 73
۳-۲-۱-۳-فشار به مدیون برای اجرای حق ۷۴
۳-۲-۱-۴-الزام به جبران خسارت-مسئولیت مدنی ۷۴
۳-۲-۱-۵-شیوه های فسخ قرارداد ۷۴
۳-۳- آثار فسخ 75
۳-۳-۱-انحلال عقد ۷۷
۳-۳-۲-انتفاء شرط به لحاظ انحلال عقد ۷۸
۳-۳-۳-اصل بازگشت عین آثار قبل از عقد۷۹
۳-۳-۳-۱-نظریه حضرت امام خمینی (ره) در طریقه استرداد عوضین 80
۳-۳-۳-۲-نظریه شهید ثانی در استرداد بدل عوضین ۸۰
۳-۳-۴-جواز انتقال منافع ۸۱
۳-۴-اسقاط خیار تدلیس ۸۲
۳-۵-لزوم فوریت فسخ قرارداد۸۲
۳-۶-اعلام فسخ 83
۳-۶-۱-اعمال حق فسخ از طریق لفظ ۸۳
۳-۶-۲-اعمال حق فسخ از طریق فعل ۸۴
۳-۷-اثبات حق فسخ در مرحله ایجاد ۸۴
نتیجه گیری ۸۵
منابع 88
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 6,411
  •   بازدید هفته گذشته: 163,972
  •   بازدید ماه گذشته: 507,761