بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه


سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل۸۰۰۰۰سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.
کلمات کلیدی: جرم، سقط جنین، حقوق موضوعه، ایران، انگلستان
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات
۱-۱-مقدمه. ۳
۱-۲-بیان مسأله تحقیق : ۵
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۵
۱-۴-پرسش یا پرسش های تحقیق : ۶
۱-۵-فرضیه های تحقیق: ۶
۱-۶-اهداف تحقیق: ۷
۱-۷-مرور سوابق تحقیق : ۷
۱-۸-تعریف سقط جنین: ۷
۱-۹- تاریخچه ی سقط جنین: ۸
۱-۱۰- انواع سقط جنین.. ۱۰
۱-۱۱-۱-سقط جنین جنایی یا عمدی: ۱۰
۱-۱۱-۲-سقط جنین درمانی یا طبی یا کورتاژ قانونی: ۱۰
۱-۱۱-۳- سقط جنین خود به خودی یا عادتی: ۱۲
۱-۱۲-سقط جنین ازمنظر پزشکی.. ۱۲
۱-۱۳-وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف.. ۱۵
۱-۱۴-وضعیت سقط جنین در ایران. ۱۶
۱-۱۵- نظریه پردازی‌ها درباره سقط جنین.. ۱۷
۱-۱۶-ظریه آزادی مطلق سقط جنین: ۱۷
۱-۱۶-۱-الزام ناشی از ناکارآمدی قوانین اخلاقی: ۱۷
۱-۱۶-۲-جلوگیری از وقوع سقط‌های غیر بهداشتی: ۱۸
۱-۱۶-۳-ترجیح دادن مادر به جنین: ۱۸
۱-۱۶-۴-وجود ضرورت‌های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی: ۱۸
۱-۱۶-۵-الزام ناشی از ناهنجاری‌های جنینی: ۱۹
۱-۱۶-۶-الزام ناشی از افزایش جمعیت: ۱۹
۱-۱۶-۷-نظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین: ۱۹
۱-۱۷-نظریه آزادی نسبی سقط جنین: ۲۰
۱-۱۸-دیدگاه ادیان مختلف در رابطه با موضوع ودلایل موافقان ومخالفان سقط جنین ناشی از زنا ۲۱
۱-۱۸-۱-سقط جنین و دین زرتشت: ۲۱
۱-۱۸-۲-سقط جنین در دین یهود: ۲۱
۱-۱۸-۳-دیدگاه دین اسلام و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین: ۲۲
۱-۱۹-بررسی سقط جنین ، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاق کاربردی.. ۲۴
۱-۲۰-سقط جنین از منظر اخلاق‏ 31
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱-مقدمه. ۴۶
۲-۲-تعریف سقط جنین یا سقط حمل. ۴۷
۲-۳-ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن.. ۴۹
۲-۴-اقسام سقط جنین و عناصر آن. ۵۰
۲-۵-عناصر سقط جنین عمدی.. ۵۱
۲-۵-۱-عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از : ۵۱
۲-۵-۲-انواع سقط جنین از لحاظ ابزار و وسایل ارتکاب جرم. ۵۲
۲-۶-سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی.. ۵۳
۲-۷-بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین.. ۵۶
۲-۸-جنایت.. ۵۶
۲-۹-انواع جنایات.. ۵۷
۲-۹-۱-جنایت بر دو نوع است : ۵۷
۲-۹-۲-جنایت در فقه امامیه. ۵۸
۲-۱۰-احکام تکلیفی سقط جنین.. ۵۸
۲-۱۱-فقه امامیه. ۵۹
۲-۱۲-مذهب الامامیه. ۵۹
۲-۱۳-سقط جنین قبل از پیدایش روح. ۶۴
۲-۱۴- سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود. ۶۵
۲-۱۵- حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد. ۶۵
۲-۱۷-نظریه فقها در ارث دیه. ۷۰
۲-۱۷-۱-نظریه فقها درباره دیون مقتول. ۷۱
۲-۱۸-اقسام فعل. ۷۴
۲-۱۹-نقد و بررسی.. ۷۵
۲-۲۰-نظری فقهای امامیه. ۸۰
۲-۲۱-نظریه مخالفین.. ۸۰
۲-۲۲-کفاره قتل. ۸۱
۲-۲۳-کلمات فقها ۸۱
۲-۲۴-نقد و بررسی.. ۸۲
۲-۲۵-کفاره قتل عمد. ۸۳
۲-۲۶-کفاره قتل خطایی.. ۸۵
۲-۲۷-نظریه فقها ۸۸
۲-۲۸-سقط درمانی و علل آن. ۸۹
۲-۲۸-۱-تعریف: ۸۹
۲-۲۸-۲-شرایط اساسی سقط درمانی : ۹۰
۲-۲۹-سقط درمانی : ۹۰
۲-۲۹-۱-یک– علل جنینی : ۹۰
۲-۳۰-علت اختلاف نظر در تدوین مقررات مربوط به سقط جنین.. ۹۱
۲-۳۱-سقط جنین از نظر شرع انور و فقهای عظام: ۹۲
۲-۳۲-میزان رضایت مادر در سقط درمانی.. ۹۵
۲-۳۳-نتیجه گیری.. ۹۸
فصل سوم
سقط جنین در حقوق انگلیس
۳-۱-سقط جنین در حقوق انگلیس : ۱۰۱
۳-۲-مقدمه. ۱۰۳
۳-۳- پیشینه تاریخی.. ۱۰۴
۳-۴-حقوق باستانی و عرفی (Ancient and common law) 104
۳-۵-قانون حفظ حیاط کودک (The infant life (preservation ) Act) 107
۳-۶- قانون سقط جنین سال ۱۹۶۷ (The abortion act) 110
۳-۷- اصلاحات سال ۱۹۹۰. ۱۱۶
۳-۸-وضعیت موجود. ۱۱۹
۳-۹-تهدید حیات مادر ۱۲۱
۳-۱۰-جلوگیری از تولد کودکان معلول. ۱۲۲
۳-۱۱-تقلیل جنین.. ۱۲۳
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
۴-۱-نتیجه گیری.. ۱۲۶
۴-۲-پیشنهادات.. ۱۳۱
منابع. ۱۳۳
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 5,259
  •   بازدید هفته گذشته: 85,049
  •   بازدید ماه گذشته: 632,640