مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه


امروزه ورزش به پدیده‌ای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه‌های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته‌ای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفه‌ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته است. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب‌های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می‌شوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل۱۶۷قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد.
کلمات کلیدی: مسئوولیت مدنی، مربیان ورزشی، تقصیر، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه
فهرست مطالب
چکیده …
مقدمه ……..
الف) بیان مسئله…….
ب) سئوا لات…..
ج) فرضیه های تحقیق ..
د) پیشینه تحقیق …..
ه)اهداف تحقیق ….
و) روش تحقیق……
ز) ساماندهی تحقیق …..
فصل اول: کلیات
۱-۱- مربیان ورزشی در نگاه کلی ……
۱-۱-۱- مفاهیم .
۱-۱-۱-۱- ورزش ….
۱-۱-۱-۲- مربی ورزشی..
۱-۱-۱-۳- تقصیر….
۱-۱-۱-۴- خطای ورزشی…
۱-۱- ۲-سابقه فقهی ،اجتماعی،و تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی ….
۱-۱-۲-۱- سابقه فقهی حقوق ورزش و مربیان ورزشی….
۱-۱-۲-۲- سابقه اجتماعی حقوق ورزش و مربیان ورزشی …..
۱-۱-۲-۳ -سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی…..
۱-۱-۳- وظیفه مربیان ورزشی ………
۱-۱-۴- ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ………
۱-۲- مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت ……
۱-۲-۱- مفهوم مسئولیت مدنی …….
۱-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت …
۱-۲-۲-۱- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی …..
۱-۲-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری…….
۱-۲-۲-۳- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی ..
۱-۲-۳- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران ……..
فصل دوم: مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن
۲-۱- مبنای فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی …
۲-۱-۱- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی….
2-1-1-1- مفهوم نظریه تقصیر….
2-1-1-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تقصیر……
2-1-2- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی…..
2-1-2-1- مفهوم نظریه خطر…
2-1-2-2-توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر …
۲-۱-۳- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق …
۲-۱-۳- ۱- مفهوم نظریه تضمین حق …
۲-۱-۳-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق …..
۲-۲- مبنای مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در حقوق ایران…..
2-2-1- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مدنی …
۲-۲-۲- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی………..
2-2-3- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ..
۲-۲-۴- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی
۲-۲-۴-۱- نوع مسئولیت مربیان ورزشی …
۲-۲-۴-۲- نوع تعهد مربیان ورزشی …
۲-۳- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……
۲-۳-۱- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی…….
2-3-1-1- ضرر……
2-3-2-2- فعل زیان بار و ضرورت وجود آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……….
۲-۳-۱-۳- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی………
2-3-2- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی …..
۲-۳-۲-۱- مربی ورزش بودن عامل ورود زیان….
2-3-2-2- ضرورت وجود تقصیر در مسئولیت شناختن مربیان ورزشی……
۲-۳-۳- انواع تقصیر مربیان ورزشی……
2-3-3-1- تقصیر ناشی از نظارت….
2-3-3-2- تقصیر ناشی از آموزش ..
۲-۳-۳-۳- تقصیر ناشی از سلامت و بهداشت …..
۲-۳-۴-چگونگی تشخیص تقصیر(خطا)مربیان ورزشی……
فصل سوم: نحوه جبران خسارت وارده از طرف مربیان ورزشی و موارد معافیت از مسئولیت
۳-۱- نحوه جبران خسارت وارده .
۳-۱-۱- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه مربی مسئول است
۳-۱-۱-۱- جبران خسارت بدنی (دیه) …..
۳-۱-۱-۲- جبران خسارت مادی(مالی)………
۳-۱-۱-۳- جبران خسارت معنوی….
۳-۱-۲- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه باشگاه مسئول است. ….
۳-۲- موارد معافیت از مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……
۳-۲-۱- قوه قاهره ………
۳-۲-۱-۱-تعریف قوه قاهره….
۳-۲-۱-۲- تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی …
۳-۲-۲- قبول خطر …..
۳-۲-۳- تقصیر زیان دیده ……..
۳-۲-۴- تقصیر شخص ثالث ….
نتیجه گیری ..
پیشنهادات ….
فهرست منابع……
چکیده انگلیسی…..
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 92
  •   بازدید هفته گذشته: 109,050
  •   بازدید ماه گذشته: 608,274