جهانی شدن حقوق زنان

جهانی شدن حقوق زنان

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 99 صفحه


در این تحقیق فرایند جهانی شدن حقوق زنان به عنوان فرایندی که جوامع انسانی با آن روبروهستند مورد بحث قرار گرفته است.
جهانی شدن پدیده ای است که برای مردم جهان دارای بیم و امیدهای فراوانی بوده است. جهانی شدن حقوق برای زنان دارای آثار مثبت و منفی فراوانی بوده و از عمق وپیچیدگی برخودار است.
در این تحقیق ابتدا به حقوق زنان در طول تاریخ و تأثیر جهانی شدن بر آن تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
جهانی شدن آثار مثبتی چون افزایش درآمد و اشتغال در مشارکت سیاسی، توسعه سرمایه اجتماعی و بهره وری و همچنین آثار منفی چون اشتغال غیررسمی، پرداخت دستمزدهای‌اندک، برای زنان به همراه داشته است.
البته جهانی شدن که یک پدیده گسترده جهانی است آثارمتفاوتی برروی مردم جهان اعم از زن ومرد وفقیر وغنی وسیاه وسفیدوروستایی برجای دارد. درحالیکه گروهی ازآن استقبال می‌کنند گروهی ازایجادحکومت خودکامه جهانی احساس ترس می‌کنند.
اگرچه درجهان یکپارچه تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارداما به نظر می‌رسد زنان آثارپدیده جهانی شدن را با گستردگی وعمق بیشتری تجربه میکنند.
زنان به عنوان قشر محروم ومنزوی وبه دلیل دسترسی نداشتن به منابع وفرصتهای مناسب به گونه ای متفاوت ازجهانی شدن تاثیرپذیرفته‌اند.
ویژگی‌های کارکردی زنان نشان میدهد که به دلیل محدودیت‌های اجتماعی واقتصادی وسیاسی وفرهنگی حاکم بر جامعه زنان وتجربیات حاصل از جهانی شدن تهدیدهای پیش روی زنانبیشتر ازفرصت‌های پیش روی آنان است.
کلمات کلیدی :جهانی شدن، حقوق زنان، جهانی شدن حقوق زنان


بیان مسئله تحقیق ۱
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه تحقیق : 5
اهداف تحقیق: 6
روش تحقیق : 6
سازماندهی تحققیق : 6
مقدمه : 7
بخش اول: کلیات مفاهیم 9
کلیات ۱۰
تعریف جهانی شدن۱۱
پیامدهای جهانی شدن۱۳
جایگاه زنان در روند جهانی شدن۱۴
بخش دوم: حقوق مدنی و سیاسی .16
فصل اول : حق کرامت 17
حق کرامت درحقوق بین‌الملل۱۷
حق کرامت در اعلامیه حقوق بشر اسلامی۱۸
فصل دوم :حق حیات 19
وضعیت حق حیات زن ۱۹
وضعیت حق حیات زن در اسناد و منابع بین‌المللی۲۲
فصل سوم :حق تابعیت 25
مبانی تابعیت زن۲۶
۱) استقلال تام تابیعت 26
۲) استقلال نسبی تابیعت 26
۳) وحدت تابیعت 26
حق تابعیت در حقوق بین‌الملل 26
فصل چهارم :حقوق زن در خانواده 28
طبق قانون ایران 30
فصل پنجم :حقوق سیاسی 31
الف. حق رای زنان: 35
حق رای زنان در کنوانسیون رفع تبیض علیه زنان ۳۷
ب. حق شرکت زنان در مشاغل سیاسی- اجتماعی 37
ج. حق آزادی عقیده و بیان 38
آزادی بیان در کنوانسیون ۴۱
فواید NGO زنان۴۲
د. حق شرکت در تشکلات سیاسی 43
تشکلات در نظام بین‌الملل ۴۳
حضور زنان در تشکل‌ها۴۳
یافته‌های فصل حقوق سیاسی و مدنی زنان۴۴
بخش سوم :حقوق اقتصادی 45
حقوق اقتصادی ۴۶
فصل اول :حق مالکیت زنان 47
تعریف مالکیت۴۷
وضعیت حق مالکیت در زمانهای مختلف۴۷
حق مالکیت زنان در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان۵۱
فصل دوم :حق اشتغال و دستمزد زنان 51
یافتههای فصل حقوق اقتصادی زنان۵۸
بخش چهارم : حقوق اجتماعی و فرهنگی 59
حقوق اجتماعی و فرهنگی۶۰
پیشنیه حقوق اجتماعی زنان۶۰
حقوق اجتماعی زنان در اسناد بین‌الملل ۶۲
فصل اول :حق آموزش 65
ضرورت آموزش زنان۶۵
وضعیت آموزش زنان در طول تاریخ۶۷
جهانی شدن آموزش زنان۶۸
فصل دوم :حق تامین اجتماعی و بهداشت 73
الف)قوانین حمایتی در قانون کار کشورها 75
ب)بهداشت زایمان 75
ج) برخورداری از امکانات بهداشتی 76
یافته‌های فصل حقوق اجتماعی و فرهنگی۷۷
نتیجه گیری 78
منابع و مآخذ 80

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 3,453
  •   بازدید هفته گذشته: 93,841
  •   بازدید ماه گذشته: 612,583