خسارات مازاد بر دیه

خسارات مازاد بر دیه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 142 صفحه


چکیده
در این رساله ، ابتدابه بررسی ماهیت دیه پرداخته شده است و دو نتیجه زیر بدست آمده است:
نخست آنکه : دیه جزء حقوق خصوصی است و از نظر ماهوی، مدنی است . ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دعوای مربوط به دیه را جزو دعاوی مدنی و مالی برشمرده است و دیه تنها از نظر شکلی مانند احکام جزائی است . دوم آنکه : با ورود دیه در غالب مسئولیت مدنی، هر دو هدف مدنی که عبارتند از جبران خسارت و بازدارندگی و مجازات به معنی اخص تأمین می شوند، به عبارت دیگر مجازات و بازدارندگی تنها مختص به حقوق کیفری نیست و هدف جبران خسارت نیز همیشه از طریق حقوق خصوصی دنبال نمی شود . جمله اخیر از آن جهت است که آنچنان جبران خسارات بدنی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که هرجا که حقوق خصوصی نتواند هدف جبران خسارت را برآورده سازد نباید به آن – حقوق خصوصی ( مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارات )- اکتفا نمود و باید از طریق حقوق عمومی و سازوکارهای اصل عدالت توزیعی چون تأمین اجتماعی، بیمه اجباری و جبران دولتی خسارات این هدف را محقق ساخت، همچنین اشخاص مسؤول، میزان دخالت و مسئولیت آنان، شرائط بروز حادثه همگی عواملی هستند که در چگونگی مطالبه خسارات تأثیر گذار و تعیین کننده می باشند .در ادامه در خصوص بحث اصلی رساله که همان امکان مطالبه خسارات مازاد بردیه می باشد دو گونه نظر ارائه شده است ؛ دسته ی نخست مطالبه خسارات مازاد بر دیه را غیر شرعی دانسته اند . اما دسته ی دیگر – که نگارنده نیز معتقد به آن است – وجود قواعدی چون قاعده لاضرر، تسبیب و لاجرح را دلائلی کاملاً شرعی جهت مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه دانسته اند، همچنین روح قوانین موجود و مصالح جامعه قوانین دیگری هستند که در نهایت امکان مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه را فراهم نموده اند، که نتنها با مانع شرعی روبرو نیستند بلکه خود، همان ، اجرای احکام شرعی می باشند.
کلید واژگان: خسارت، دیه – مجازات مالی – مازاد بردیه – مسئولیت مدنی
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
ب) اهداف تحقیق 6
ج) پرسشهای تحقیق 6
د) فرضیه های تحقیق 6
ه) سازماندهی تحقیق 6
فصلاول:مفاهیم،پیشینه،شروط تحقق ودرآمدی برماهیت دیه وطریقیت ویاموضوعیت واقسام آن 7
مبحثنخست : گفتاراول مفاهیم،پیشینه وریشه تاریخی 8
بنداول:دیه 8
بنددوم :تفاوت دیه بامفاهیم نزدیک 20
گفتاردوم : تحولات تاریخی 24
مبحثدوم،شرایط تحقق دیه ودرآمدی براقسام ضررهای قابل مطالبه 45
گفتارنخست : شروط تحقق دیه 45
گفتاردوم : اقسام ضرر 49
مبحثسوم : ماهیت دیه ودرآمدی برطریقت وموضوعیت اقسام آن 67
گفتارنخست : ماهیت دیه 67
گفتاردوم : طریقیت ویاموضوعیت اقسام دیات 72
فصلدوم: رویکردهای فقهی وحقوقی درآمدی برراهکارهای تأمین جبران خسارات مازادبردیه 81
مبحثنخست: تحلیل رویکرد عدم مشروعیت جبران خسارات مازاد بردیه 82
گفتاراول : رویکردهای فقهی 88
گفتاردوم : رویکردهای حقوقی 93
گفتارسوم:رویکردهای قضایی 105
گفتارچهارم:استدلالهاومستندات 106
مبحثدوم:تحلیل رویکردمشروعیت جبرا ن خسارات مازاد بردیه 110
گفتارنخست:رویکردهای فقهی 110
گفتاردوم:رویکردهای حقوقی 112
گفتارسوم:رویکردهای قضائی 113
گفتارچهارم :استدلالهاومستندات 116
مبحثسوم :راهکارهای تامین خسارات مازادبردیه 122
گفتارنخست:اصلاح روش توزیع دیات 122
گفتارسوم:پرداخت ازبیت المال 125
نتیجه گیری 130
پیشنهادات 131
Absrtact 131
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 541
  •   بازدید هفته گذشته: 109,468
  •   بازدید ماه گذشته: 600,030