تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان

تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه


خانواده کوچک‌ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی و سازنده نسل آینده است؛ اما این محیط انسان‌ساز و آینده‌ساز دو دشمن به نام اعتیاد و طلاق والدین را می‌تواند پیش رو داشته باشد. زندگی خانوادگی برای کودکان بیشتر از افراد بالغ اهمیت دارد، کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگر افراد خانواده می‌آموزد و محیط خانواده است که پایه رشد و فعالیت آینده فرزندان گذاشته می شود. کودکی که دارای خانواده‌ای باشد که از ابتدا با روحیات پرخاشگرانه والدین که ناشی از دعوی و اعتیاد والدین باشد و زندگی ناآرامی را تجربه می‌کند در مقایسه با کودکی که در ناز و نعمت بزرگ شده و همیشه به او محبت شده و تمام خواسته‌های مادی و معنوی او برآورده شده، قطعاً ازلحاظ تفکرات نسبت به عوامل مجرمانه متفاوت است
و قبح عمل مجرمانه را کمتر می‌داند و حتی ممکن است قبحی برای آن تصور نکند؛ چراکه این‌گونه بزرگ شده است و تأثیر محیط اطراف اوست. ازاین‌رو باید دیدمان را نسبت به کودکان و نوجوانان عوض نماییم و آن‌ها را مجرم بالفطره ندانیم، بلکه اعمال آن‌ها را ناشی از آموزش منفی بدانیم که در طول زندگی دیده است. چه‌بسا که اگر ما نیز در همچنین خانواده‌ای زندگی می‌نمودیم دارای تحصیلات عالی و مدارج علمی نمی‌شدیم. پس باید با اتخاذ تدابیری، رفتار و دیدمان را به این قشری که ناخواسته در این موقعیت قرار می‌گیرند عوض نمود. در مقابل جرائم این افراد قانون باید با ملایمت بیشتری برخورد نماید و مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای این گونه افراد کاهش یابد و همان‌گونه که در بند پ و ث ماده ۳۸ ق.م.ا تخفیفاتی را برای مجرمین در نظر گرفته است، برای این افراد که مجرم بالفطره نیستند و براثر اوضاع و احوال خاصی که دارند، حداکثر تخفیف را قائل شد.بدین منظور سعی بر آن است با روش‌های کتابخانه‌ای شامل مطالعه کتب، مجلات و مقالات مربوط به موضوع و نیز روش میدانی اعم از پرسش و پاسخ و مصاحبه و تحقیقات در محل‌هایی مثل کانون اصلاح و تربیت کودکان اطلاعات جامعی را کسب نمود و با تلفیق و تحلیل این اطلاعات زمینه‌هایی که باعث بزهکاری می‌شود را کشف و با آمار و اطلاعات دقیق ثبت نمود تا بتوان از نتیجه حاصله در پیشگیری از این فرآیند و معضل اجتماعی و به حداقل رساندن تأثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری اطفال و اتخاذ سیاست های علمی تقنینی و قضایی در برخورد با کودکان بزهکار بهره جست.

واژگان کلیدی: بزهکاری، کودک، نوجوان، طلاق، اعتیاد

فهـرست مطــالب
چکیـده 1
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمـه 3
الف) بیان مسئله 5
ب) پیشینه تحقیق 6
ج) اهمیت و ضرورت تحقیق 6
د) روش تحقیق 7
هـ) سوال اصلی 7
و) فرضیات تحقیق 7
ز) اهداف تحقیق 7
ح) ساماندهی تحقیق 8
فصل دوم:تعاریف و تاریخچه
مبحث اول: بزهکاری کودک و نوجوان 10
بند اول: تعریف بزهکاری 11
بند دوم: تعریف کودک 12
بند سوم: تعریف نوجوان 12
مبحث دوم:طـلاق 13
بند اول: تعریف طلاق 14
بند دوم: تاریخچه طلاق 14
بند سوم: طلاق در اسلام ، قرآن و احادیث 15
مبحث سوم: اعتیاد 19
بند اول: تعریف اعتیاد 20
بند دوم: انواع اعتیاد 21
بند سوم: تاریخچه اعتیاد 22
فصل سوم:عوامل ایجاد بزهکاری
مبحث اول: عوامل اجتماعی موثر در افزایش بزهکاری کودکان و نوجوانان 29
گفتار اول: فقـر 29
بند اول: نظرات دانشمندان در مورد فقر و بزهکاری 30
بند دوم : فقر اقتصادی عامل بزهکاری است یا خیر؟ 31
بند سوم : آیا همه افرادی که دچار فقر هستند مرتکب جرم می¬شوند؟ 33
گفتار دوم:مشکلات آموزشی 34
بند اول: عملکرد و شکست تحصیلی و بزهکاری 35
بند دوم: مدرسه گریزی و بزهکاری 39
بند سوم: نقش مدرسه در برنامه های پیشگیری از بزهکاری 40
بند چهارم: برنامه های پیشگیری در مدرسه 41
گفتار سوم: مهاجرت 43
بند اول: پیامدهای مهاجرت 44
بند دوم: چگونه مهاجرت باعث افزایش جرایم می¬گردد؟ 45
گفتار چهارم:رسانه های گروهی 46
مبحث دوم: عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری 49
گفتار اول: اختلافات خانوادگی 49
بند اول: مشاجرات لفظی والدین 50
بند دوم: نزاع 52
گفتار دوم:مجرم بودن والدین 54
گفتار سوم: عدم ایفای نقش والدین 57
بند اول : عدم حضور پدر و مادر در خانواده 58
بند دوم: فوت والدین 61
بند سوم : کمبود محبت و محبت افراطی 64
فصل چهارم: تئوری تأثیر طلاق و اعتیاد والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان
مبحث اول: تاثیر طلاق والدین در بزهکاری کودک و نوجوان 70
گفتار اول: نظریه و تئوری¬ها در ارتباط با فرزندان طلاق وبزهکاری 78
گفتار دوم: زندگی کودک با یکی از والدین 80
گفتار سوم: وظیفه والدین 82
مبحث دوم: تاثیر اعتیاد والدین در بزهکاری کودک و نوجوان 83
گفتار اول: فرزندان اعتیاد، شکوفه ها در هجوم گردباد 90
گفتار دوم: فرزندان اعتیاد، بینوایان 94
گفتار سوم : فرزندان اعتیاد، گناهکاران بی گناه 98
فصل پنجم:تجزیه و تحلیل آماری
مبحث اول: ارزیابی نتایج آماری تاثیر طلاق والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان 101
گفتار اول: آمار توصیفی و استنباطی طلاق والدین 101
گفتار دوم: آمار توصیفی جنسیت 105
گفتار سوم: آمار توصیفی سن 106
گفتار چهارم: آمار توصیفی و استنباطی فوت والدین 107
گفتار پنجم: آمارتوصیفی و استنباطی میزان گرایش به دوستان ناباب از سوی فرزندان 109
گفتار ششم: آمار توصیفی منطقه زندگی 111
مبحث دوم: ارزیابی نتایج آماری تاثیر اعتیاد در بزهکاری کودکان و نوجوانان 112
گفتار اول: آمار توصیفی اعتیاد والدین 112
گفتار دوم: آمار توصیفی اعتیاد به مواد مخدر 113
گفتار سوم: آمار توصیفی نگرش نسبت به اعتیاد 114
گفتار چهارم: آمار توصیفی و استنباطی تاثیر اعتیاد والدین بر ارتکاب جرایم فرزندان 115
گفتار پنجم: آمار توصیفی شغل پدر 117
گفتار ششم: آمار توصیفی میزان درآمد خانواده 118
گفتار هفتم: آمار توصیفی میزان تحصیلات 119
گفتار هشتم: آمار توصیفی میزان فرار از خانه 120
مبحث سوم: خلاصه نتایج آماری 121
نتیجه گیری 124
پیشنهادات 126
منابع و مآخذ 130
پیوست 137
Abstract 142
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 7,188
  •   بازدید هفته گذشته: 86,978
  •   بازدید ماه گذشته: 634,569