مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین

مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 137 صفحه


چکیده
مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین از مواردی است که به صورت خاص ارکان مسئولیت مدنی را در این رابطه بررسی می‌کند و در بررسی هایی که در رابطه با مبنای خسارت و آثار ناشی از آن می‌شود به عنصر تقصیر اشاره شده و به عبارت دیگر تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت ناشی از سقط جنین پذیرفته می‌شود. جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین براساس دیه خواهد بود هر چند در این زمینه بحث‌های بسیاری مبنی بر مجازات بودن یا خسارت بودن دیه مطرح است ولی باید گفت که دیه در مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین جنبه مجازات دارد و برای تامین خسارت‌های مادی و معنوی والدین و اشخاص مسئول در این رابطه باید از جبران خسارت‌های دیگری نیز استفاده شود زیرا دیه تنها جبران مادی خسارت وارده می‌باشد در حالی که در قانون برای جبران خسارت معنوی هیچ مقرره‌ای ذکر نشده است به عبارت دیگر معیار خاصی در این رابطه وجود ندارد به همین دلیل دریافت خسارت مازاد بر دیه در این رابطه می تواند توجیه حقوقی داشته باشد. در این خصوص ساز و کارهای مبانی مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن باید کاملاً بررسی شود تا مبانی ضرر و انواع آن و همچنین شرایط اخذ آن مشخص شود. از جمله مسائل مهم در این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی اشخاص مسئول در سقط جنین می باشد که در این رابطه مسولیت پدر و مادر، پزشک مورد بررسی قرار می گیرند. در این خصوص می توان به علل رافع مسئولیت اشاره کرد که به دو دسته پزشکی و قانونی تقسیم می شوند و با بروز این علل، مسئولیت ساقط شده و افراد مسئول، بری می شوند.
کلیدواژه: جنین، مسئولیت مدنی، تقصیر، مسئولیت حرفه ای، خسارت.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
۱- بیان مسئله 2
۲- سئوالات تحقیق 4
۳- فرضیه‌های تحقیق 4
۴- ضرورت تحقیق 4
۵- پیشینه تحقیق 5
۶- اهداف تحقیق 6
۷- روش تحقیق 6
فصل اول : کلیات
۱-۱- مفهوم سقط جنین 8
۱-۱-۱ سقط 10
۱-۱-۲- مفهوم پزشکی جنین 11
۱-۱-۳- مفهوم حقوقی جنین 12
۱-۲- بررسی مشروعیت یا ممنوعیت سقط جنین 13
۱-۲-۱- تئوری آزادی مطلق 14
۱-۲-۲- تئوری ممنوعیت مطلق 17
۱-۲-۲-۱-دلایل طرفداران ممنوعیت مطلق 19
۱-۲-۲-۲- آثار ممنوعیت مطلق سقط جنین 22
۱-۲-۳- تئوری آزادی مشروط 23
۱-۲-۴-موضع حقوق ایران در برابر سقط جنین 24
۱-۳- ممنوعیت ومشروعیت سقط جنین از دیدگاه فقهی 25
۱-۳-۱-دیدگاه فقهای شیعه 25
۱-۳-۲- دوتئوری جدید درفقه 30
۱-۳-۳- رهیافت های تازه درفقه 34
۱-۴- ضمانت اجرای سقط جنین 38
۱-۴-۱- مسئولیت کیفری 38
۱-۴-۲- مسئولیت مدنی 46
۱-۴-۲-۱- مسئولیت خارج از قرارداد 47
۱-۴-۳- جایگاه جبران خسارت در حقوق و اسناد بین‌‌المللی 49
۱-۴-۴- نظام خسارت بدنی در حقوق اسلام 50
فصل دوم : مبنا و ارکان مسئولیت مدنی در سقط جنین
۲-۱- مبنای مسئولیت مدنی به طور کلی 53
۲-۱-۱- نظریه تقصیر 53
۲-۱-۲- نظریه ایجاد خطر 56
۲-۱-۳- نظریه تضمین حق 58
۲-۱-۴- نظریه مختلط 59
۲-۱-۵- جمع بندی و اعلام نظریه مقبول 60
۲-۲- مبنای مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین 61
۲-۳- ارکان مسئولیت مدنی به طور کلی 63
۲-۳-۱- ورود خسارت 63
۲-۳-۲- فعل زیان بار 66
۲-۳-۳- رابطه سببیت 68
۲-۴- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین 70
۲-۴-۱- فعل زیانبار 70
۲-۴-۱-۱- مسئولیت ناشی از انجام فعل 71
۲-۴-۱-۲-مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل پزشک 73
۲-۴-۲- ورود خسارت 74
۲-۴-۳- رابطه سببیت 75
۲-۴-۳-۱- اجتماع اسباب به نحو طولی 75
۲-۴-۳-۲- اجتماع اسباب به نحو عرضی 77
۲-۴-۳-۳- اجتماع چند سبب با تاثیر جداگانه و چگونگی تقسیم مسئولیت مدنی 79
۲-۴-۳-۴- اجتماع چند سبب به صورت مستقل 80
فصل سوم : اشخاص مسول درسقط جنین وقلمرو مسولیت آنها
۳-۱-در خواست کننده سقط جنین 82
۳-۲- پزشک 83
۳-۲-۱- مسئولیت مدنی پزشک 85
۳-۲-۲- انواع مسئولیت پزشکی 89
۳-۲-۳- مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی 90
۳-۳- والدین 91
۳-۳-۱- مسئولیت مدنی والدین 92
فصل چهارم : آثار مسئولیت مدنی در سقط جنین
۴-۱- نظریه جبران خسارت در مسئولیت 95
۴-۱-۱- مفهوم جبران خسارت 95
۴-۱-۲- شیوه های جبران خسارت 97
برگرداندن وضع زیاندیده به صورت پیشین خود 97
جبران خسارت از راه دادن معادل 97
۴-۲- مبنای خسارت 98
۴-۲-۱- مصادیق خسارت 101
خسارت مادی 102
خسارت معنوی 103
۴-۳- خسارت بدنی 104
۴-۳-۱- عناصر خسارت بدنی 107
۴-۳-۲- دیه و خسارات مازاد بر دیه 107
۴-۳-۲-۱- خسارت مازاد بر دیه در سقط جنین 111
۴-۴- عوامل رافع مسئولیت در سقط جنین 111
۴-۴-۱ عوامل پزشکی 112
۴-۴-۱-۱- اختلالات ژن ها (ژنتیکی) 113
۴-۴-۱-۲- سندرم داون یا عقب ماندگی مغولی 113
۴-۴-۱-۳- اختلالات محیط رحم مادر 114
۴-۴-۲- عوامل قانونی 115
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد‌ها
فهرست منابع 120

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 635
  •   بازدید هفته گذشته: 91,986
  •   بازدید ماه گذشته: 606,049