نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص

نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه


چکیده
پدیده خطرناک قاچاق اشخاص و انسان ها یکی از جرایم شوم عصر حاضر می باشد. جرمی که از یک طرف کرامت و شخصیت انسانی را زیر پا گذاشته و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ابعاد مختلف این پدیده نامبارک را بررسی و تبیین نماید. لذا تلاش خواهد شد تا با نگاهی علمی و پرسشگرانه نقش سازمان ها پولی و مالی بین المللی – به عنوان نهادهایی موثر و تعیین کننده در معادلات جهانی- در پیش گیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان بررسی گردد. بنابراین، تلاش خواهد شد تا ابعاد مختلف این تاثیر گذاری ارزیابی و تشریح گردد. مع الوصف، تردیدی نیست که نهادهای پولی و مالی بین المللی به واسطه دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای جهت مقابله و مبارزه با جرایم خطرناکی مثل قا چاق انسان خواهند داشت.
واژگان کلیدی: سازمان های پولی و مالی، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرایم سازمان یافته.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات‌ک
چکیده 1
پیشگفتار 2
طرح موضوع 4
اهمیت و اهداف تحقیق 6
پیشینه تحقیق 7
مفاهیم تحقیق 11
سازمان های پولی ومالی بین المللی: 11
قاچاق: 11
قاچاق انسان: 12
سوالات تحقیق 12
فرضیات تحقیق 12
فرضیه اصلی: 12
فرضیات فرعی: 13
چارچوب نظری و روش پژوهش 13
سازماندهی تحقیق 14
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
گفتار اول: قاچاق انسان و اشخاص 16
گفتار دوم: سازمان های پولی و مالی بین المللی 18
گفتار سوم: مبارزه با قاچاق انسان و اشخاص 24
فصل سوم: نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی
گفتار اول: بانک جهانی 31
گفتار دوم: صندوق بین المللی پول 36
– تنزیل اعتباری خاص: 41
– حق شرط برخورداری: 41
گفتار سوم: سازمان تجارت جهانی 42
گفتار چهارم: سایر سازمان ها 45
فصل چهارم: ابزارهای مبارزه با قاچاق اشخاص
گفتار اول: مقررات عضویت 49
گفتار دوم: قوانین بین المللی 52
گفتار سوم: ابزارهای تنبیهی و بازدارنده 60
– ابزارهای تحریمی و تنبیهی سازمان تجارت جهانی: 60
– عدم تسهیلات دهی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول: 61
فصل پنجم: ارزیابی عملکرد
گفتار اول: جایگاه مبارزه با قاچاق انسان 64
گفتار دوم: پیشگیری و مبارزه 66
گفتار سوم: راهکارهای پیشنهادی 67
نتیجه گیری 69
منابع و مآخذ 73
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 9,821
  •   بازدید هفته گذشته: 173,900
  •   بازدید ماه گذشته: 653,300