تحلیل حقوقی قرارداد های انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن

تحلیل حقوقی قرارداد های انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه


چکیده
مفهوم انتقال تکنولوژی، از لحاظ فیزیکی شامل انتقال تجهیزات و از لحاظ حقوقی, واگذاری حق استفاده از دانش فنی است.برای اینکه انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار بگیرد و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود, باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت بگیرد که قرارداد یکی از آنها محسوب میشود.از عوامل پیشرفت و صعود یک جامعه به نوع برنامه ریزیها و استراتژیهای مناسب در زمینه انتقال تکنولوژی می توان اشاره نمود، که لزوم و انتقال موضوع قرار داد را در قالب انواع قرار دادهای آن مشخص می کند. در واقع اهداف مهم این تحقیق بررسی و تحلیل حقوقی قرارداهای انتقال تکنولوژی وشناخت و بررسی متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده ومقایسه قراردادهایی که قابلیت انتقال تکونولوژی دارند به منظور کشف و شناخت انتقال اثر بخش تکنولوژی می باشد.با توجه به رشد سریع تکنولوژی های نو و اهمیت آنها از لحاظ تأْمین امنیت ملی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی، غفلت از آنها ممکن است ما را از قافلة تکنولوژی دور کند. بنابراین باید در جستجوی راههایی بود که دستیابی به این تکنولوژی ها را به سریع ترین وجه، ممکن سازد. در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده است.آنچه از نتایج این تحقیق حاصل گردیده ،اینست که نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی نقش عمده ای دراثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم میکند همچنین به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم‌ترین تعهدات انتقال‌دهنده است. در آخر اینکه احتمالا مبنائی ترین قرارداد انتقال تکنولوژی ، قرارداد لیسانس است که ماهیتی خاص و متفاوت از قراردادهای معین دارد.

کلید واژه ها: تکنولوژی ، انتقال فناوری ، قرارداد ، لیسانس ، سرمایه گذاریفهرست موضوعات

مقدمه۱

۱لف :بیان مساله.۱

ب :اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .۲

ج :اهداف مشخص تحقیق ..۳

د :سؤالات تحقیق۴

ه :فرضیه‏های تحقیق..۴

و :روش تحقیق.. ۴

فصل اول : مفهوم شناسی و ماهیت انتقال تکنولوژی

مبحث اول :تعریف مفاهیم در حوزه انتقال تکنولوژی۶

گفتار اول :تعریف تکنولوژی.۶

گفتار دوم :تحول تکنولوژی..۸

گفتار سوم :کاربردتکنولوژی.. ۹

گفتار چهارم : تعریف دانش چگونگی.۱۰

گفتار پنجم : تعریف فن آوری.۱۲

گفتار ششم:تعریف اختراع .۱۲

گفتارهفتم :اسرار تجاری ۱۴

بند اول :معیارهای تعیین و تشخیص اسرار تجاری.۱۵

بند دوم :راههای حمایت از اسرار تجاری..۱۵

مبحث دوم :ماهیت انتقال تکنولوژی.۱۵

گفتار اول :مفهوم انتقال تکنولوژی۱۶

گفتار دوم :فرایند انتقال تکنولوژی. ۱۹

گفتار سوم :کانالهای انتقال تکنولوژی۲۱

گفتار چهارم :ارکان انتقال تکنولوژی.۲۱

بند اول:عرضه کننده تکنولوژی.۲۱

بند دوم :متقاضی تکنولوژی ، آمادگیهاو هماهنگیها..۲۳

گفتار پنجم:موانع انتقال تکنولوژی..۲۵

گفتار ششم : روش های انتقال تکنولوژی.. ۲۵

گفتار هفتم: معرفی برخی از قراردادهای انتقال فناوری ۲۷

فصل دوم : بررسی قرارداد های دارای قابلیت انتقال تکنولوژی

مبحث اول : قرارداد لیسانس ..۳۵

گفتار اول : مفهوم عقد لیسانس.۳۵

گفتار دوم : قلمرو و محدودیت های عقد لیسانس.۳۷

گفتار سوم : آثار قرارداد لیسانس۴۲

بند اول : تعهدات لیسانس دهنده۴۲

بند دوم : تعهدات لیسانس گیرنده..۵۰

مبحث دوم : فرانشیز.۵۵

گفتار اول: تعریف و ماهیت فرانشیز..۵۵

گفتار دوم :انواع فرانشیز به اعتبار روش های اعطای آن..۵۷

گفتار سوم :قانون حاکم بر قرارداد فرانشیز.۶۰

مبحث سوم : قراردا دجوینت ونچر..۶۵

گفتار اول : مفهوم جوینت و نچر«J.V».65

گفتار دوم : قلمرو فعالیت « جوینت ونچر»68

گفتار سوم: ساختار ، عناصر و انواع «J.V»69

بند اول: ساختار حقوقی «J.V»..69

بند دوم :عناصر تشکیل دهنده ی « جوینت ونچر ».71

بند سوم :مراحل ایجاد « جوینت ونچر ».74

مبحث چهارم : کلید در دست.۷۶

مبحث اول :تشریح ویژگی های قرارداد «کلید در دست».. 76

گفتار اول : کلیات.۷۷

گفتار دوم : عوامل مشخصه قراردادهای «کلید در دست».. 78

بند اول : مسئولیت پیمانکار در مورد فرآیند سیستم۷۸

بند دوم : نوع و طبیعت توافقات مالی..۷۹

گفتار سوم : دلایل جذاب بودن پروژه های «کلید در دست» برای پیمانکاران.۸۰

گفتار چهام : شرح وظایف و اختیارات پیمانکار در پروسه.۸۱

اجرای پروژه های «کلید در دست»..83

فصل سوم :قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای انتقال تکنولوژی

مبحث اول :تعهدات طرفین انتقال تکنولوژی۸۴

گفتار اول : تعهدات مربوط به انتقال دهنده.۸۴

بند اول : تعهد به تحقق انتقال.۸۴

بند دوم : تضمین عقدی یا وارانتی۸۵

بند سوم : تعهدات اختصاصی انتقال گیرنده.۹۳

بند چهارم : تعهدات طرفینی۹۴

بند پنجم . تعهدات طرفینی لزوماً مشترک.۹۶

مبحث دوم :انتقال تکنولوژی و سازمان های بین المللی..۹۸

مبحث سوم:حقوق ایران.۱۰۰

گفتار اول :قانون سرمایه گذاری خارجی۱۰۰

گفتاردوم:اقتصاد ایران و انتقال تکنولوژی.۱۱۰

گفتار سوم :موانع انتقال تکنولوژی درایران..۱۱۲

فصل چهارم:مزایا و معایب قراردادها ی انتقال تکنولوژی

مبحث اول :مزایا و معایب قرارداد لیسانس۱۱۴

گفتار اول :مزایا و معایب برای لیسانس دهنده۱۱۴

گفتار دوم : مزایا و معایب عقد لیسانس برای لیسانس گیرنده..۱۱۶

گفتار سوم :معایب خاص لیسانس دانش فنی..۱۱۷

مبحث دوم :معایب و مزایای قرارداد فرانشیز۱۱۸

گفتار اول :مزایای قرارداد فرانشیز از نگاه فرانشیزگیرنده۱۱۸

گفتار دوم :مزایای قرارداد فرانشیز از نگاه فرانشیزدهنده..۱۱۹

بند اول : گسترش قلمرو فعالیت۱۲۰

بند دوم : استفاده از سرمایه فرانشیزگیرنده۱۲۱

گفتار سوم :معایب قراردادهای فرانشیز ۱۲۲

مبحث چهارم :مزایا و معایب قراردادهای کلید در دست.۱۲۳

نتیجه گیری..۱۲۶

پیشنهادات۱۲۹

منابع..۱۳۰

چکیده به انگلیسی۱۳۵
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 11,894
  •   بازدید هفته گذشته: 116,359
  •   بازدید ماه گذشته: 618,501