بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 165 صفحه


چکیده
هر نقش اجتماعی با توجه به عرف،سنتها ،عقا ید،رفتارها و نیازهای اجتماعی شکل می گیرد. نقش پلیس نیز به همین اساس شکل گرفته و البته ویژگی نظامندی و سازماندهی بدان افزوده است.پلیس به حکم وظیفه خود امر جلوگیری از ارتکاب جرایم،دستگیری مجرمان،جلوگیری از امحای آثار جرم،وحمایت های مقدماتی از بزه دیدگان را بر عهده دارد.اقدامات این ارگان بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس دارد و سالهاست که مردم با وظایف و نحوه فعالیت آن خو گرفته اند.
پلیس سازمان امنیتی- انتظامی است که در تمام کشورها، از جمله، وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده داردوبیشتراولین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط می باشد.به همین دلیل نوع برخورد پلیس با مردم درشکل گیری طرز تلقی صحیح یا اشتباه از نظام امنیت شهری واجد اهمیت سیاسی است. اعضای پلیس افراد آموزش دیده و ورزیده ای هستندکه پیشگیری از جرایم می نمایند.در مقام وظایف،پلیس،اقدامات زیر را انجام می دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است.
حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد،دریافت گزارش هایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یامحتمل به بزهکاری، ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم،ارائه برنامه ها و طرح های امن سازی محله ها و محیط های خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی،ارائه پیشنهادات علمی و سازنده برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذی صلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم ،جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت.
البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیت های معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد.همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود.
کلید واژه ها : پلیس،پیشگیری، انواع پیشگیری، نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی.
فهرست مطالب
چکیده ح‌
مقدمه. ۱
ب) سوالات تحقیق.. ۳
پ) فرضیه های تحقیق.. ۳
ج) اهداف و کاربردهای تحقیق.. ۵
ح) روش تحقیق.. ۵
خ) ساختار و پلان تحقیق.. ۵
بخش نخست : ۶
پلیس و پیشگیری از جرم. ۶
فصل اول : پلیس… ۷
فصل دوم : پیشگیری از جرم. ۷
فصل اول : پلیس… ۷
مبحث اول : مفهوم و ساختار پلیس… ۸
گفتار اول : تعریف پلیس… ۸
گفتار دوم : ساختارپلیس… ۱۲
بند اول : پلیس اداری و قضایی.. ۱۳
الف : پلیس اداری.. ۱۳
ب : پلیس قضایی.. ۱۶
بند دوم : پلیس تخصصی و عمومی.. ۱۸
مبحث دوم : نقش و وظایف پلیس در قبال جرم. ۲۰
گفتار اول : اقدامات پیشگیرانه. ۲۴
گفتار دوم : اقدامات قضایی.. ۲۵
بند اول : اقدامات ناظر به کشف جرم. ۲۶
الف : مفهوم کشف جرم. ۲۶
ب : اقدامات پلیس در جرائم مشهود. ۲۷
پ : اقدامات پلیس در جرائم غیرمشهود. ۲۸
بنددوم : اقدامات ناظر به حفظ صحنه و آثار و دلایل جرم. ۳۰
الف : حفظ صحنه و معاینه محل.. ۳۱
ب : ضبط آلات و ادوات جرم. ۳۶
بند سوم : جلوگیری از فرار، مخفی شدن ویا تبانی.. ۳۸
بند چهارم : اقدامات ناظر به تحقیق، بازجویی ، جمع. ۴۰
الف : تحقیقات محلی.. ۴۰
پ : بازجویی مقدماتی.. ۴۳
فصل دوم : پیشگیری از جرم. ۴۸
مبحث اول : تعریف پیشگیری.. ۴۹
گفتار اول : معنی لغوی پیشگیری.. ۵۲
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی و جرم شناسی پیشگیری.. ۵۳
مبحث دوم : انواع پیشگیری از جرم. ۵۸
گفتار اول : انواع پیشگیری از حیث رویکرد. ۶۱
بند اول : پیشگیری واکنشی یا کیفری (Penal 61
الف : پیشگیری کیفری عام (Common Prevention). 63
ب : پیشگیری کیفری خاص (Special Prevention). 65
بند دوم : پیشگیری کنشی یا غیر کیفری (Non Penal 67
الف : پیشگیری وضعی (Situational Prevention). 69
ب : پیشگیری اجتماعی (Social Prevention). 76
گفتار دوم : انواع پیشگیری از حیث نحوه عمل.. ۷۹
بند اول : پیشگیری فعال (Active Prevention). 79
بند دوم : پیشگیری انفعالی (Shame Prevention). 80
گفتار سوم : انواع پیشگیری از حیث سطوح اجرایی.. ۸۰
بند اول : پیشگیری اولیه یا نخستین (Primary. 80
بند دوم : پیشگیری ثانویه یا دومین (Secondary. 81
بند سوم : پیشگیری ثالث یا سومین (Tertiary. 82
بخش دوم : ۸۳
نقش پلیس در پیشگیری وضعی و. ۸۳
فصل اول : نقش… ۸۳
فصل دوم : ۸۳
فصل اول : نقش پلیس در پیشگیری وضعی.. ۸۴
گفتار اول : شناسایی آماج های جرم. ۸۷
گفتار دوم : کاهش آماج های جرم و جاذبه های آن. ۸۸
گفتارسوم : حذف و کنترل آلات و ادوات جرم. ۹۲
گفتارچهارم : دادن آموزش وهشدار عمومی.. ۹۳
مبحث دوم : افزایش خطر ارتکاب جرم. ۹۴
گفتار اول : مراقبت های رسمی.. ۹۵
گفتار دوم : مراقبت های غیر رسمی.. ۹۷
گفتار سوم : مراقبت های طبیعی.. ۹۷
فصل دوم : نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی.. ۹۸
مبحث اول : ضرورت و گونه های پیشگیری اجتماعی.. ۹۹
گفتار اول : ضرورت توجه پلیس به پیشگیری اجتماعی.. ۱۰۱
گفتار دوم : گونه های پیشگیری اجتماعی.. ۱۰۳
مبحث دوم : نقش پلیس در گونه های پیشگیری.. ۱۰۷
گفتار اول : مشارکت در سیاست های توسعه اجتماعی.. ۱۰۷
بند اول : مشارکت پلیس در شوراهای پیشگیری از. ۱۰۸
بنددوم : محله ای با خانه های امن تر )لی سستر شایر ا نگلستان). ۱۰۹
بندچهارم : پلیس و تشکیلات چند عاملی پیشگیری از جرم. ۱۱۴
بند پنجم : تأسیس اداره »جوانان، مرکز توجه پلیس… ۱۱۴
گفتار دوم : پلیس و پیشگیری از جرم از طریق تمرکز بر. ۱۱۵
مبحث سوم : پلیس و پیشگیری از جرم از طریق.. ۱۱۸
گفتار اول : رویکردهای موجود در زمینه مداخلات.. ۱۲۰
گفتار دوم : الگوهای موجود در زمینه اقدام پلیس در. ۱۲۲
گفتار سوم : پلیس وپیشگیری از طریق اقدام در مورد. ۱۲۵
گفتار چهارم : پیشگیری از جرم از طریق بکارگیری.. ۱۴۷
بند اول : مراقبت همسایگی.. ۱۴۹
بند دوم : کسب اطلاعات ازسطح جامعه از طریق افزایش… ۱۴۹
بند سوم : اطلاع رسانی به جامعه در مورد جرم. ۱۵۳
بند چهارم : افزایش مقبولیت پلیس… ۱۵۴
نتیجه گیری.. ۱۵۸
پیشنهادها ۱۵۹
منابع و ماخذ. ۱۶۲
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 1,150
  •   بازدید هفته گذشته: 92,501
  •   بازدید ماه گذشته: 606,564