وظایف دستگاههای نظارتی در حقوق ایران و فرانسه

مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی در حقوق ایران و فرانسه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه


چکیده
نظارت قضایى بر اعمال دولت، ریشه در مفهوم بنیادین حکومت قانون دارد. بدون درک روشنى از ایده حکومت قانون و نظامهاى حقوقى-سیاسى مقابل آن‏ و بدون توجه به معیارهاى تحقق حکومت قانون و تلاش براى پیاده‏سازى آنها، نمی¬توان انتظار داشت که نظارت قضایى بتواند حمایت لازم را از شهروندان‏ در مقابل اداره، فراهم نماید.
در این پژوهش دستگاه های نظارتی و اداری در حقوق کشور های ایران و فرانسه مورد بررسی و نسبت به هم مقایسه شده اند. مطالعه حاضر تلاش می کند مفاهیم بالا را توضیح دهد و چشم‏انداز کم‏ و بیش‏ روشنى را از پیشرفت‏هاى چند دهه اخیر در کشورهاى مختلف ترسیم کند، پس از تحقیق و پژوهش در این خصوص نتیجه این چنین حاصل شد که شورای دولتی فرانسه، یکی از دستگاه های نظارتی است که در سال های پایانی قرن سیزدهم در دوران حکومت سلطنتی فرانسه برای تصمیم گیری های مهم امور سیاسی تاسیس شد که از این جهت بی شباهت به شورای تشخیص مصلحت نیست. همانند شورای تشخیص مصلحت نظام، وظایفی همچون نقش مشورتی، نقش قضایی، نقش مطالعاتی برای شورای دولتی فرانسه مطرح می باشد. هر یک از ارگان های زیرمجموعه ی دستگاه های نظارتی فرانسه نیز همانند سیستم نظارتی ایران در حیطه ی وظایف خود و تحت نظارت ارگان بالاتر فعالیت می کنند تا بتوانند سازمان های دولتی و اداری کشور را به نحو مطلوب اداره کنند که روند کار آنها با اندکی جزئیات شباهت های زیادی با هم دارند.
واژه های کلیدی: نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، شورای دولتی فرانسه، دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام
فهرست
چکیده خ‌
مقدمه 1
۱- بیان مسأله 2
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
۳- نوآوری تحقیق 3
۴- اهداف تحقیق 4
۴-۱-اهداف اصلی: 4
۴-۲-اهداف فرعی: 4
۵- سؤاﻻت تحقیق 4
۵-۱-سوال اصلی: 4
۵-۲-سوالات فرعی: 4
۶- فرضیه ها تحقیق 4
۷- تعریف واژه ها 4
۸- روش شناسی تحقیق 5
۹- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 5
فصل اول: تعاریف و اصطلاحات 6
بخش اول: تعاریف 7
مبحث اول: سازمان اداری 7
مبحث دوم: قانون اساسی 8
بخش دوم: تحول اداری و اصلاح نظام ساختاری 9
بخش سوم: تاریخچه نظارت 10
مبحث اول: نظارت قبل از اسلام 10
مبحث دوم: بازرسی در ایران دوران اسلام 12
مبحث سوم: بازرسی در ایران دوران معاصر 13
بخش چهارم: ساختار نظارتی 15
بخش پنجم: انواع نظارت 17
مبحث اول: نوع اول: نظارت الهى 19
مبحث دوم: نوع دوم: خود کنترلى 20
مبحث سوم: نوع سوم: نظارت همگانى 22
مبحث چهارم: نوع چهارم: نظارت سازمانى 24
مبحث پنجم: کنترل و نظارت مخفى و پنهانى 27
مبحث ششم: انواع نظارت و چگونگی اعمال آن در قانون اساسی 28
بخش ششم: سوابق تحقیق 29
فصل دوم: نظارت بر تشکیلات و سازمان های اداری در نظام حقوقی ایران 31
بخش اول: کلیات تحقیق 31
مبحث اول: تعریف مفاهیم 33
گفتار اول: نظارت 33
گفتار دوم: سازمانهای اداری 34
مبحث دوم: تاریخچه نظارت 37
مبحث سوم: مبانی نظارت 41
گفتار اول: مبانی شرعی نظارت 41
گفتار دوم: مبانی حقوقی نظارت 42
مبحث چهارم: انواع نظارت 43
گفتار اول: نظارتهای بیرون 43
گفتار دوم: نظارتهای درونی 45
بخش دوم: نظارت قوه مقننه بر سازمانهای اداری 46
مبحث اول: نظارت سیاسی 46
گفتار اول: چگونگی کسب اطلاع مجلس از عملکرد دولت 48
گفتار دوم: مکانیسم های اعمال نظارت سیاسی بر عملکرد دولت 50
مبحث دوم: نظارت مالی 52
مبحث سوم: نظارت قانونی 56
مبحث چهارم: نظارت شرعی 57
بخش سوم: نظارت قوه قضائیه بر سازمانهای اداری 58
مبحث اول: مفهوم و ضرورتهای نظارت قضایی 58
مبحث دوم: نظارت دیوان عدالت اداری بر سازمانهای اداری 60
مبحث سوم: نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر سازمانهای اداری 62
مبحث چهارم: سایر نظارتهای قضایی 63
بخش چهارم: نظارت قوه مجریه بر سازمانهای اداری 63
مبحث اول: جایگاه نظارت قوه مجریه بر سازمانها اداری 63
مبحث دوم: نظارت بر ساختار و تشکیلات سازمانهای اداری 65
مبحث سوم: نظارت بر کارکنان سازمانهای اداری 66
مبحث چهارم: نظارت بر اموال و اعتبارات سازمانهای اداری 68
فصل سوم: نظارت بر تشکیلات و سازمان های اداری در نظام حقوقی فرانسه 69
بخش اول: سازمان و نقش شورای دولتی 70
مبحث اول: ترکیب اعضا 72
مبحث دوم: وظایف شورای دولتی 73
بخش دوم: صلاحیت قضایی شورای دولتی 74
مبحث اول: معیار تشخیص صلاحیت قضایی 75
مبحث دوم: انواع دعاوی قابل طرح در شورای دولتی 80
مبحث سوم: آیین دادرسی شورای دولتی 81
بخش سوم: دیوانهای اداری و دادگاههای اداری پژوهشی 90
مبحث اول: دیوانهای اداری 91
مبحث دوم: دادگاههای اداری پژوهشی یا دادگاه های اداری تجدیدنظر یا استینافی 103
نتیجه گیری و پیشنهادات 110
نتیجه گیری 111
پیشنهادات 114
منابع 115
Abstract 118
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,810
  •   بازدید امروز : 271
  •   بازدید هفته گذشته: 134,083
  •   بازدید ماه گذشته: 619,843