آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه


چکیده
به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.
کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

فهرست مطالب
چکیده 1
بیان مسأله تحقیق.. ۲
سؤالات تحقیق.. ۲
فرضیه ها ۲
اهداف تحقیق.. ۳
مقدمه. ۴
بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی.. ۶
فصل اول: کلیات… ۸
مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن. ۹
گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی.. ۱۰
الف) حقوق ایران. ۱۰
ب) حقوق اسلام. ۱۲
ج) حقوق غرب… ۱۲
گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی.. ۱۵
الف) حمایت از اقتصاد کشور. ۱۶
ب) حمایت از تاجر ورشکسته. ۱۶
ج) حمایت از طلبکاران. ۱۷
مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال. ۱۷
گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی.. ۱۷
گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم. ۱۸
الف) موارد اجباری: ۱۸
ب) موارد اختیاری: ۲۰
فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی.. ۲۲
مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی.. ۲۲
مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی.. ۲۳
گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است… ۲۳
گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است… ۲۴
گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است… ۲۵
گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است… ۲۵
مبحث سوم: اقسام قرارداد. ۲۵
مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی.. ۲۹
گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی.. ۲۹
الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی.. ۲۹
ب) قرارداد ارفاقی- عقد. ۲۹
گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی.. ۳۰
الف) قرارداد ارفاقی و مضابه. ۳۰
ب) قرارداد ارفاقی و ابراء. ۳۱
فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی.. ۳۳
مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی.. ۳۳
گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. ۳۳
الف) تاجر بودن فرد. ۳۳
ب) حقیقی بودن تاجر. ۳۴
ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب… ۳۶
مبحث دوم: تشریفات مقدماتی.. ۳۶
گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی.. ۳۷
الف) ضرورت درخواست… ۳۷
ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید. ۳۸
ج) قبول اکثریت طلبکاران. ۳۹
د) مفاد پیشنهاد. ۳۹
گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها ۳۹
الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن. ۳۹
ب) دعوت از طلبکاران. ۴۰
ج) مجمع عمومی طلبکاران. ۴۰
گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی.. ۴۱
الف) ورشکستگی به تقلب… ۴۲
ب) ورشکستگی به تقصیر. ۴۲
مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی.. ۴۳
گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی.. ۴۴
بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی.. ۴۷
فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی.. ۴۸
مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته. ۴۸
گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون. ۴۸
الف) کیفیت ارفاق.. ۴۸
ب) آثار امهال. ۴۸
گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. ۴۹
گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه. ۵۰
گفتار چهارم: اعاده اعتبار. ۵۱
الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون. ۵۲
ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است… ۵۳
مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث… ۵۴
گفتار اول: اقلیت طلبکاران. ۵۴
الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء. ۵۴
ب) اکثریت قانونی قرارداد. ۵۵
گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها ۵۵
مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. ۵۶
فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی.. ۵۹
مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی.. ۵۹
گفتار اول: ایفاء تعهدات… ۵۹
گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد. ۶۱
الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون. ۶۱
ب) ضمانت… ۶۲
فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن. ۶۴
مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی.. ۶۴
گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی.. ۶۶
الف) مبنای حق فسخ.. ۶۶
ب) طبیعت فسخ.. ۶۷
ج) شرایط ایجاد حق فسخ.. ۶۸
د) اجرای حق فسخ.. ۶۹
گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی.. ۷۲
الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته. ۷۲
ب) فوت تاجر ورشکسته. ۷۳
گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی.. ۷۳
الف) مفهوم امکان ابطال. ۷۳
ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی.. ۷۴
مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی.. ۷۷
گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی.. ۷۷
گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی.. ۷۸
گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی.. ۷۹
نتایج و بحث… ۸۲
فهرست منابع. ۸۶
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 18,836
  •   بازدید هفته گذشته: 114,053
  •   بازدید ماه گذشته: 486,571