مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان

بررسی حقوقی مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 63 صفحه 

 

چکیده
مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کننده در فهمی مضیق از نظام کلاسیک مسئولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر – بنیان می باشد.بدین ترتیب که مسئولیت خودروساز زمانی تحقق می یابد که تقصیر خودروساز اثبات گردد عمده موارد تقصیر خودروسازان ناشی از عیب تولید است که در دو قالب کمی و کیفی قابل توصیف است.اما امروزه پیچیدگی­های زندگی بشری و گسترش صنعت خودروسازی موجب تحولات گسترده­ای در حوزه مسئولیت مدنی خودروسازان گردیده است.به طوری که دیگر نمی توان به مرز های کلاسیک مسئولیت مدنی وفادار ماند و به ناچار به حوزه­های نوین این مقوله بایست پرداخت. امروزه برخی از خطرات ناشی از صنعت خودروسازی موجب شده است که خسارات ناشی از این صنعت جبران ناپذیرباشد.لذا دولت ها جهت پیشگیری از خسارات و در نهایت عدم تحقق مسئولیت خودروسازان مداخلاتی می­نمایند که نظام مسئولیت مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد.نمونه بارز این امر آلایندگی­هایی است که خودروها تولید کرده و منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست می شود که تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.لذا نظام مسئولیت مدنی خودروسازان نیازمند پایه­گذاری نوینی است که بدون تغییر و تحول سنت­های موجود امکان­پذیر نیست. در این رساله، موضوع مزبور از دو جنبه مطرح می­گردد: نخست، بنیان­های نظری مسئولیت مدنی را واکاوی کرده و سپس به نقش سازمان حمایت از مصرف­کنندگان پرداخته خواهد شد. مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف­کنندگان مبتنی بر نظریه تقصیر و در برابر اشخاص ثالث متضرر همانند آلودگی محیط زیست مبتنی بر نظریه ایجاد خطر می­باشد. همچنین نقش سازمان حمایت از مصرف­کنندگان در جلوگیری از وقوع زیان و یا حمایت در راستای برقراری عدالت ترمیمی حائز اهمیت است.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، تولید کنندگان خودرو، عیب و نقص خودرو، نظریه تقصیر
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 3
ب) مرور ادبیات و سوابق مربوطه 3
ج) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 3
د) اهداف مشخص تحقیق 3
ه) سؤالات تحقیق 3
و) فرضیه‏های تحقیق 4
ز)روش¬شناسی تحقیق 4
ح) ساختار تحقیق 4
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری
۱-۱- مفاهیم 6
۱-۱-۱- مفهوم مسئولیت مدنی 6
۱-۱-۲- تعریف خودرو، مصرف¬کننده و تولیدکننده 8
۱-۱-۳- تعریف عیب و نقص خودرو 9
۱-۲- مبانی مسئولیت مدنی 9
۱-۲-۱- نظریه تقصیر 10
۱-۲-۲- نظریه ایجاد خطر 11
۱-۲-۳- مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر 12
۱-۲-۴- نظریه های نوین مسئولیت مدنی 12
۱-۲-۴-۱- نظریه صورت گرایی(شکل گرایی) 13
۱-۲-۴-۲- صورت گرایی در مسئولیت مدنی 13
۱-۲-۵- نظریه ابزار گرایی 14
۱-۲-۵-۱- تحلیل مفهوم 14
۱-۲-۵-۲- ابزار گرایی در مسئولیت مدنی 14
۱-۲-۶- نظریه مسئولیت اخلاقی 15
۱-۲-۷- نظریه منتخب 15
۱-۳- هدف مسئولیت مدنی 16
۱-۳-۱- جبران خسارت 16
۱-۳-۱-۱- اعاده به وضع سابق 16
۱-۳-۱-۲- جبران ضرر از طریق پرداخت معادل 17
۱-۳-۲- بسط عدالت 18
۱-۴- ارکان مسئولیت مدنی 19
۱-۴-۱- ضرر و زیان 19
۱-۴-۱-۱- ضرر باید مسلم باشد. 20
۱-۴-۱-۲- ضرر باید مستقیم باشد 20
۱-۴-۱-۳- ضرر نبایستی قبلا جبران شده باشد. 20
۱-۴-۱-۴- ضرر قابل پیش بینی باشد 20
۱-۴-۱-۵- غیر قانونی باشد 21
۱-۴-۱-۶- زیان همگانی نباشد 21
1-4-1-7- در اثر اقدام زیاندیده و یا تقصیر وی نباشد. 21
۱-۴-۱-۸- قابل پیش بینی باشد. 22
۱-۴-۲- فعل زیانبار 22
۱-۴-۲-۱ حکم قانون یا مقام صلاحیت دار 23
۱-۴-۲-۲- دفاع مشروع 23
۱-۴-۲-۳- رابطه سببیّت 23
فصل دوم: حقوق مصرف کنندگان
۲-۱- حقوق مصرف¬کنندگان 25
۲-۱-۱- تاریخچه و سیرتحولات 25
۲-۱-۲- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان 26
۲-۱-۲-۱- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان 27
۲-۱-۲-۲- نظارت و بازرسی سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان 27
۲-۱-۳- مکاتب اقتصادی و نگرش به حقوق مصرف کننده 28
۲-۱-۴- مداخله دولت در تنظیم بازار 30
۲-۲- تکالیف مصرف¬کننده 30
فصل سوم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو
۳-۱- مسئولیت مدنی ناشی از عیب یا نقص تولید 32
۳-۱-۱- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولیددر قبال دارندگان خودرو (نظریه تقصیر) 32
۳-۱-۱-۱- مسئولیت مدنی خودرو سازان در اثر عیبدر طراحی خودرو 32
۳-۱-۲- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در قبال اشخاص متضرر (نظریه خطر) 35
۳-۱-۳- مسئولیت مدنی ناشی از عدم آموزش کافی به مصرف¬کنندگان 36
۳-۱-۴- قاعده تحذیر 37
۳-۲- مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مصرف کننده و قیمت تعیین شده خودرو 37
۳-۲-۱- حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو 37
۳-۲-۲- مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودرو 38
۳-۲-۳- قیمت گذاری خودرو 39
۳-۲-۳-۱- مرجع قیمت گذاری خودرو 39
۳-۲-۳-۲- شیوه قیمت گذاری خودرو 41
۳-۲-۳-۳- نظارت بر قیمت و کنترل قیمت خودرو 41
۳-۳- اسباب معافیت مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو 42
۳-۳-۱- سبب خارجی 42
۳-۳-۲- قوه قاهره 42
۳-۳-۳- فعل زیاندیده(تقصیر وی) 43
۳-۳-۴- عمل شخص ثالث 44
۳-۴- جبران خسارت 45
۳-۴-۱- شیوه های جبران خسارت 45
۳-۴-۲- مرجع تعیین خسارت 46
۳-۴-۳- تعیین میزان خسارت 47
۳-۵ – مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال آلودگی محیط زیست 48
۳-۵-۱- تحلیل مفهوم از منظر حقوق بشر 48
۳-۵-۲- قاعده ی خطر – منفعت 49
۳-۶- صدور مجوز،استاندارد کالا و میزان مسئولیت مدنی تولید کننده 50
۳-۷- نتیجه گیری 51
منابع 53
چکیده انگلیسی 55

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 6,147
  •   بازدید هفته گذشته: 163,708
  •   بازدید ماه گذشته: 507,497