بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه)

بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه)
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه


چـکیده‌
شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ با‌ اخـتیارات‌ و وظـایف مـهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث‌ عدم مغایرت بـا شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌ پرسیها است. قـبل از‌ انقلاب‌ نیز مشابه چـنین نـهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود.در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان‌ مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظـایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می‌توان دریافت که‌ شورای‌ نگهبان از یک سو نسخه کپی شده مـشابه فـرانسوی خود نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز‌ می‌گردد‌. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی‌توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حـق وتـو دانست . زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها‌ از‌ جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه‌های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شـده اسـت.
کلید واژه‌ها: شورای نگهبان، تطبیق مصوبات‌ مجلس‌، نظارت‌ تقنینی، شورای قانون اساسی فرانسه‌، قانون‌ اساسی‌

فهرست مطالب
‌‌‌چـکیده‌ 1
مقدمه 2
شورای نگهبان قانون اساسی 3
تاریخچه شورای نگهبان 3
مبنای قانونگذاری‌ در‌ جمهوری اسلامی ایران 4
شورای نگهبان در قانون اساسی 4
ترکیب‌ و شرایط‌ اعضای شورای نگهبان 4
وظایف شورای نـگهبان 5
جلسة رسیدگی شورای نگهبان و چگونگی رسیدگی 7
مـهلت رسیدگی به مصوبات 8
نتیجه رسیدگی شورای نگهبان 8
شورای قانون اساسی فرانسه 9
ترکیب و شرایط اعضای‌ شورای‌ قانون اساسی 9
وظایف‌ شورای‌ قانون اساسی‌ 9
جلسه‌ رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی 11
مهلت رسیدگی به مصوبات 12
نتیجه رسیدگی شورای قانون اساسی 12
جهات اشتراک شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه 13
جهات افتراق 14
نتیجه‌گیری 17
ضمیمه 19
اصل چهارم 19
اصل شصت وهشتم 19
اصل شصت و نهم 19
اصل‌ هفتاد‌ ودوم‌ 19
اصل هشتاد و پنجم 20
اصل نودو یکم 20
اصل نود و دوم 20
اصل نود وسوم 21
اصـل نـود و چهارم‌ 21
اصل نود‌ و پنجم‌ 21
اصل نود وششم‌ 21
اصل نود و هفتم 21
اصـل نـود ‌‌وهشتم‌ 21
اصل نود و نهم 22
اصل یکصد و هـشتم‌ 22
اصل یکصد و دهم 22
وظایف و اختیارات رهبر 22
اصل‌ یکصد و یازدهم 23
اصل‌ یکصد و دوازدهم 24
اصـل یـکصد و هیجدهم 24
اصـل یکصد وبیست و یکم 24
اصل یکصد و هفتاد‌ و هفتم‌ 24
قـانون دیـوان عدالت اداری 26
منابع و ماخذ 27
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 32,338
  •   بازدید هفته گذشته: 134,242
  •   بازدید ماه گذشته: 618,054