رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی

رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 137 صفحه


چکیده
بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی هوی و همکاران (۲۰۱۳) ، رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی سنجیده شده است. داده‌های مورد نیاز مدل ها از میان شرکت¬هایی جمع¬آوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ – به مدت ۵ سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آن¬ها بیش از سه ماه وقفه نداشته است. بدین ترتیب ۱۴۰ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
نتایج این تجزیه و تحلیل بیانگر وجود رابطه مستقیم بین اجتناب مالیاتی با فعالیت های غیرمسئولانه پاسخگویی اجتماعی در برخی حالتها می باشد. همچنین بین اجتناب مالیاتی با بدهی های احتمالی غیرمسئولانه پاسخگویی اجتماعی رابطه مستقیم نداردفهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات طرح
۱-۱- بیان مساله  ۲
۱-۲- اهداف تحقیق ۳
۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ۳
۱-۴- سوالات و فرضیه های تحقیق ۴
۱-۵- مدل های تحقیق۴
۱-۶- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی۷ 
۱-۷- روش تحقیق ۹
۱-۸- قلمرو تحقیق ۹
۱-۱-۱- قلمرو موضوعی تحقیق ۹
۱-۸-۲- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق ۹
۱-۹- جامعه و حجم نمونه  ۱۰
۱-۱۰- محدودیت ها و مشکلات تحقیق ۱۰
فصل دوم: مطالعات نظری
۲-۱- مقدمه ۱۲
۲-۲- تعاریف مسئولیت اجتماعی ۱۳
۲-۳- تعریف های سازمانی CSP 17
۲-۴- ابعاد مسئولیت اجتماعی ۱۷
۲-۵- اهمیت مالیات ۱۸
۲-۶- نقش مالیات در جامعه ۱۸
۲-۷- مالیات و جایگاه آن در اقتصاد ۱۹
۲-۸- نگاهی بر درآمدهای مالیاتی  ۱۹
۲-۹- مفهوم و تعریف مالیات و اصول وضع آن  ۲۰
۲-۱۰- اصول وضع مالیات ۲۱
۲-۱۱- مفهوم اجتناب مالیاتی ۲۳
۲-۱۲- تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی ۲۵
۲-۱۳- زمینه های پیدایش فرار مالیاتی ۲۶
۲-۱۴- اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران ۲۷
۲- ۱۵- کارت بازرگانی، کد اقتصادی و فرار مالیاتی ۲۸
۲-۱۶- ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران، علل و زمینه ها ۲۹
۲-۱۷- رابطه مفاهیم مالیاتی با مفاهیم حسابداری و گزارشگری  ۳۵
۲- ۱۸- رابطه اجتناب مالیاتی با شفافیت گزارشگری ۳۷
۲-۱۹- گزارشگری مالی و گزارشگری مالیاتی ۳۷
۲-۲۰- تحقیقات انجام شده در مورد اجتناب مالیاتی ۳۹
۲-۲۱- خلاصه و جمع بندی ۴۳
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- روش تحقیق ۴۶
۳-۲- جامعه آماری ۴۷
۳-۳- حجم نمونه و روش اندازه گیری ۴۷
۳-۴- ابزار جمع آوری اطللاعات ۴۸
۳-۵- روش تجزیه تحلیل داده ها ۴۸
۳-۵-۱- تعاریف عملیاتی متغیرها ۵۱
۳-۵-۲- تفسیر متغیرهای تحقیق ۵۴
۳- ۶- خلاصه فصل سوم ۵۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴ – 1 – مقدمه  ۵۷
۴-۲- آمار توصیفی  ۵۷
۴– 3– ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق ۶۱
۴-۴- نتایج بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی  ۶۴
۴-۵- نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق ۶۵
۴-۵-۱- نتیجه آزمون فرضیات تحقیق در رگرسیون مدل (۱) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی ۶۶
۴-۵-۲- نتیجه آزمون فرضیات تحقیق در رگرسیون مدل (۱) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت ۷۱
۴-۵-۳- نتیجه آزمون فرضیات تحقیق در رگرسیون مدل (۱) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) اختلاف دائمی مالیات ۷۶
۴ – 6 – خلاصه فصل چهارم  ۸۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱– نتیجه گیری (خلاصه یافته‌های تحقیق)  ۸۶
۵-۱-۱- تحلیل تطبیقی یافته ها  ۸۹
۵-۲- پیشنهادات ۹۰
– پیشنهاداتحاصل تحقیق ۹۰
– پیشنهادت جانبی ۹۱
– پیشنهادات برای محققین بعدی ۹۱
۵-۳- خلاصه فصل پنجم  ۹۱
پیوست ۹۲
فهرست منایع و ماخذ ۱۲۰
چکیده انگلیسی (Abstract)  122
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 11,786
  •   بازدید هفته گذشته: 89,938
  •   بازدید ماه گذشته: 477,313