حسابداری بررسی تاثیر سیستم کنترل های داخلی بر کیفیت اطلاعات حسابداری

 حسابداری بررسی تاثیر سیستم کنترل های داخلی بر کیفیت اطلاعات حسابداری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 94 صفحه


چکیده
پیچیدگی سازمانی و گسترش معاملات تجاری در اغلب کشورها موجب شده است که مدیران بنگاههای انتفاعی و غیرانتفاعی، واحدی به نام حسابرسی داخلی تشکیل دهند. از مهمترین سازوکارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی، کنترلهای داخلی و به تبع آن حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی در تدوین روشهای کنترل داخلی اعم از مالی و غیرمالی، استقرار سیستم کنترل داخلی، بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی، ارائه پیشنهادهای سازنده برای بهبود این سیستم و ارزیابی اثربخشی و کارایی استفاده از منابع بنگاه، نقشی اساسی و کلیدی دارد و در این راستا، سیستمهای مالی، مدیریتی و عملیاتی و همچنین رسیدگیهای ویژه را در دامنه کار خود دارد.هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش کنترل های داخلی در سازمان و آثار آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری است، جامعه آماری این پژوهش دانشجویان حسابداری و حسابداران می باشد.پرسشنامه های پژوهش در بین دانشجویان و حسابداران شرکت پلی اکریل ایران تکثیر شده است.نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که بین کنترل های داخلی و کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه معنی داری وجود دارد، بنابراین می توان گفت کنترل های داخلی بر کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیر دارد.
واژه های کلیدی
کنترل های داخلی، سیستم کنترل های داخلی،حسابرسی داخلی، استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، اثربخشی و کارایی

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-بیان موضوع
۱-۲-ضرورت تحقیق
۱-۳-اهداف تحقیق
۱-۴-فرضیه های تحقیق
۱-۵-تعریف واژگان کلیدی
۱-۵-۱-کنترل های داخلی
۱-۵-۲-سیستم کنترل های داخلی
۱-۵-۳- حسابرسی داخلی
۱-۵-۴- استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
فصل دوم :
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه
۲-۲- مبانی نظری تحقیق
۲-۲-۱-مفهوم کنترل های داخلی
۲-۲-۲-انواع کنترل های داخلی
۲-۲-۲-۱-کنترل های داخلی عملیاتی )اداری)
۲-۲-۲-۲- کنترل های داخلی حسابداری (مالی)
۲-۲-۳-ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی
۲-۲-۳-۱- محیط کنترلی
۲-۲-۳-۲- سیستم حسابداری
۲-۲-۳-۳- روش های کنترلی
۲-۲-۴-قابلیت‌های کنترل های داخلی
۲-۲-۵-محدودیت‌های ذاتی کنترل های داخلی
۲-۲-۶-ماهیت کنترل داخلی
۲-۲-۷-عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی
۲-۲-۸-مفهوم سیستم کنترل داخلی
۲-۲-۹-کنترل داخلی و مدیریت ریسک
۲-۲-۱۰-حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک
۲-۲-۱۰-۱-ارزیابی سیستم کنترل داخلی توسط حسابرسان
۲-۲-۱۱-منابع کسب اطلاعات درباره کنترل های داخلی
۲-۲-۱۲-کنترل های داخلی درواحدهای تجاری کوچک
۲-۲-۱۳- نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مالی
۲-۲-۱۴- خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری
۲-۲-۱۴-۱-مربوط بودن:
۲-۲-۱۴-۲- قابل اتکا بودن
۲-۲-۱۴-۳- قابل مقایسه بودن
۲-۲-۱۴-۴- قابل فهم بودن
۲-۲-۱۴-۵- به موقع بودن:
۲-۳-پیشینه پژوهشهای مرتبط
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش پژوهش
۳-۲-۱-تحقیق توصیفی
۳-۲-۱-۱-تحقیق پیمایشی
۳-۲-۱-۲- تحقیق همبستگی
۳-۲-۱-۳- تحقیق پس رویدادی
۳-۲-۲-تحقیق آزمایشی
۳-۳- اهداف پژوهش
۳-۴- جامعه آماری
۳-۵- نمونه آماری پژوهش
۳-۶- فرضیه های پژوهش
۳-۷- محدودیت های پژوهش
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
۴-۱- بررسی آماری نمونه آماری
۲-۴ بررسی فرضیه ها
۴-۲-۴- بررسی کل فرضیه ها (فرضیه اصلی) :
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری
5-2- پیشنهادات در راستای تحقیق
۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع و مأخذ
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 12,115
  •   بازدید هفته گذشته: 90,267
  •   بازدید ماه گذشته: 477,642