بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 140 صفحهچکیده:
اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت می باشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه می سازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری می باشد. در این پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود به عنوان نسبت تاپیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکتها به عنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ریسک عدم پرداخت به عنوان معیاری از توان مالی شرکتها بر این ضریب واکنش سود مورد مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق ۴ سال و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد.

فهرست مطالب
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه 4
۲-۱ بیان مسئله 6
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق 8
۴-۱ اهداف تحقیق 9
۵-۱ چارچوب نظری تحقیق 9
۶-۱ فرضیه های تحقیق 12
۷-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات 13
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه 15
۲-۲ مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 16
۱-۲-۲ سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه: 16
۲-۲-۲ آگاه شدن از واکنش بازار 18
۳-۲-۲-پژوهش بال و براون 19
۴-۲-۲ نتیجه تحقیق بال و براون 20
۵-۲-۲ ضریب واکنش سود 22
۳-۲ بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره: 25
۱-۳-۲ مفاهیم سود در حسابداری: 25
۲-۳-۲ روش های پیش بینی سود: 27
۳-۳-۲ مدل باکس- جنکینز: 28
۴-۳-۲ مراحل عملی روش باکس- جنکینز: 28
۵-۳-۲ مدل گام زدن تصادفی: 29
۴-۲ بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره 30
۱-۴-۲ بازده 30
۲-۴-۲ روش های محاسبه بازده سهامداران 30
۳-۴-۲ بازده مورد انتظار 34
۴-۴-۲ بازده مورد انتظار پرتفولیو 34
۵-۴-۲ بازده غیرعادی سهام 36
۵-۴-۲ تئوری بازار کارآ 40
۶-۴-۲ تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی 40
۷-۴-۲ نقاط ضعف نظریه بازار کارآ 41
۸-۴-۲ پاسخ نظریه بازار کارآ 41
۹-۴-۲ بازار چطور کارآ می شود؟ 42
۱۰-۴-۲ درجات کارایی 42
۵-۲-بخش چهارم ریسک عدم پرداخت: 43
۱-۵-۲ ماهیت ریسک: 43
۲-۵-۲ ریسک چیست؟ 43
۳-۵-۲ انواع ریسک 44
۴-۵-۲ ریسک عدم پرداخت( نکول) 45
۵-۵-۲ روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت: 45
۶-۲بخش پنجم پیشینه تحقیق 50
۱-۶-۲ تحقیقات خارجی 50
۲-۶-۲ تحقیقات داخلی 60
۷-۲ خلاصه فصل 62
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه 65
۲-۳ روش تحقیق 65
۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 66
۴-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: 67
۵-۳ متغیرهای مدل 68
۶-۳ قلمرو تحقیق 72
۷-۳ روش های جمع اوری اطلاعات 73
۸-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 73
۱-۸-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 73
۹-۳ اعتبار درونی و برونی پژوهش 78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ 81
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها 81
۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 84
۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 84
۵- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 85
۱-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 85
۲-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 90
۳-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 97
۴-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 99
۵-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم 101
۶-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم 102
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه 108
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 109
۱-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی اول 109
۲-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی دوم 109
۳-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی سوم 110
۴-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی چهارم 111
۵-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی پنجم 111
۶-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی ششم 112
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق 112
۴-۵ پیشنهادها 113
۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش 113
۲-۴-۵ پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی 113
۵-۵ محدودیت های تحقیق 114
پیوست ها
جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری 116
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 121
منابع لاتین: 122
منابع اینترنتی: 125
چکیده انگلیسی: 126
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 1,388
  •   بازدید هفته گذشته: 158,949
  •   بازدید ماه گذشته: 502,738