عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر سود آوری شرکت های بورسی

عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه


چکیده
کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را می گذارد تهیه می کند وارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهی به سرمایه ، سرمایه در گردش و نوع صنعت و سیاستهای انتخاب مدیران از حسابداری موجودی کالا و مواقعی که منجر به افزایش/کاهش کیفیت سود می شود را تشریح می کند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها حاکی از آن می باشد که بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهی به سرمایه و میزان سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نوع صنعت می باشد و در نهایت بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا(فایفو) و سودآوری رابطه معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه 4
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی 5
۳-۱ بیان مسئله 6
۴-۱ فرضیه های تحقیق 7
۵-۱ ضرورت انجام تحقیق 8
۶-۱ اهداف تحقیق 8
۷-۱ حدود مطالعاتی 10
۸-۱ تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات 10
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه 13
۲-۲ روشهای حسابداری موجودی کالا 13
۱-۲-۲ روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا 14
۳-۲ عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا 15
۴-۲ فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده 17
۱-۴-۲ محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات) 17
۲-۴-۲ تئوری هزینه سیاسی 17
۳-۴-۲ اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری 19
۱-۳-۴-۲ اثرات بحرانهای بالقوه 19
۲-۳-۴-۲ قانون نرخ 20
۳-۳-۴-۲ مالیاتها 21
۴-۳-۴-۲ قراردادهای استقراض 22
۵-۳-۴-۲نسبت های اهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصادی) 25
۵-۲ کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا 27
۱-۵-۲ مفهوم سود از دیدگاه حسابداری 27
۲-۵-۲سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری 27
۳-۵-۲محدودیت های سود حسابداری 29
۱-۴-۵-۲مفهوم سود در گزارشگری مالی 30
۲-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح ساختار 32
۳-۴-۵-۲رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود 32
۴-۴-۵-۲رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود 33
۵-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح معانی 33
۶-۴-۵-۲سود به عنوان معیار کارایی 33
۷-۴-۵-۲سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی 34
۸-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری) 34
۹-۴-۵-۲مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی 35
۵-۵-۲ مفهوم اقتصادی سود 35
۶-۵-۲ پیدایش نظریه کیفیت سود 36
۷-۵-۲ مفهوم کیفیت سود 37
۸-۵-۲ تحلیل کیفیت سود 40
۹-۵-۲ تحلیل بنیادی کیفیت سود 41
۱۰-۵-۲ واکنش سود 44
۶-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 45
۷-۲ تعریف بورس اوراق بهادار 48
۸-۲ پیشینه تحقیق 49
۱-۸-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 49
۲-۸-۲ در داخل کشور: 59
۹-۲ خلاصه فصل دوم 59
فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه 61
۲-۳ اهداف تحقیق 61
۳-۳ تهیه وتنظیم فرضیه 62
۱-۳-۳ فرضیه اندازه 62
۲-۳-۳ فرضیه اهرم 62
۳-۳-۳ فرضیه سرمایه در گردش 63
۴-۳-۳ فرضیه طبقه بندی صنعت 63
۵-۳-۳ فرضیه مقایسه 64
۴-۳مدل تحلیلی تحقیق 64
۵-۳روش تحقیق 66
۶-۳ شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات 66
۱-۶-۳اندازه گیری متغیر وابسته 66
۲-۶-۳اندازه گیری متغیرهای مستقل 66
۷-۳جامعه آماری و نمونه گیری 67
۸-۳تعیین اندازه نمونه 67
۹-۳آزمون فرضیه ها 68
۱۰-۳خلاصه فصل 71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ 73
۲-۴ آمار توصیفی 74
۳-۴ رابطه بین اندازه شرکت و روش حسابداری 75
۴-۴ رابطه بین میانگین اهرم و روش حسابداری 77
۵-۴ رابطه بین سرمایه در گردش و روش حسابداری 78
۶-۴ رابطه بین نوع صنعت و روش حسابداری 80
۷-۴ رابطه بین سودآوری و روش حسابداری 82
۸-۴خلاصه نتیجه آزمون آماری 84
۹-۴ خلاصه فصل 84
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه 86
۲-۵نتیجه گیری 86
۳-۵پیشنهاد برای تحقیقات آتی 88
۴-۵محدودیتهای تحقیق 88
پیوست ها
پیوست الف:جدول تحلیل واریانس 91
پیوست ب: آزمون ناپارامتری کروسکال والیس 92
پیوست ج :نمودار میانگین داده ها 93
پیوست د : جدول تعداد نمونه های انتخابی به همراه صنایع مربوطه 95
منابع و ماخذ
منابع فارسی 97
منابع لاتین 98
چکیده لاتین 103
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 233
  •   بازدید هفته گذشته: 157,794
  •   بازدید ماه گذشته: 501,583