نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

 بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 97 صفحهچکیده:
در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی های مختلف از داخل آن شرکتها در دسترس سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد .از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شرکتها،اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده می باشد.بنابراین در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در ۲۱ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری در این پژوهش متشکل از ۱۵۲مورد اعلان سود می باشد که متعلق به ۹۸ مورد شرکت برای سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۶ می باشد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در دوره مورد بررسی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته و این امر در قبل از اعلان سود بیش از دوره پس از اعلان سود بوده است .همچنین مشخص گردید که اعلان سود برآوردی شرکتها تاثیری در حجم مبادلات ندارد،به عبارتی تغییر محسوسی در حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود مشاهده نشد.از نتایج این پژوهش مشخص گردید که اعلان سود تاثیری در تعدیل قیمت سهام ندارد با این حال در اکثر شرکتهای مورد مطالعه بازده غیر عادی انباشته را شاهد بودیم.نتایج این پژوهش با برخی یافته خارج و داخل از کشور مطابقت دارد.

فهرست مطالب
چکیده:.. 1
مقدمه:.. .2
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه : 4
۲-۱ بیان مسأله 4
۳- ۱ تاریخچه موضوع تحقیق 6
۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق 7
۵-۱چارچوب نظری تحقیق 8
۶-۱ اهداف تحقیق 10
۷-۱- فرضیات تحقیق 10
۸-۱-قلمرو تحقیق 10
۹-۱ مدل تحلیلی تحقیق 10
۱۰-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات 12
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه : 15
۲-۲شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی: 16
۳-۲- ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار های سرمایه: 18
۱-۳-۲- مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار 18
۲-۳-۲ عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 21
۳-۳-۲- عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران 25
۴-۳-۲-نظریه بازار کارای سرمایه 25
۴-۲-اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام 28
۵-۲- اعلان سودحسابداری و محتوای اطلاعاتی آن 31
۱-۵-۲-تحقیقات بال و بران 31
۲-۵-۲-محققان پیرو بال و براون 33
۳-۵-۲-تحقیقات فوستر 34
۳-۵-۲-تحقیقات بیور 35
۴-۵-۲-سایر مطالعات در ارتباط با تئوری اطلاعات نا متقارن: 36
۵-۵-۲- تحقیقات صورت گرفته در ایران: 37
۶-۲-خلاصه فصل: 43
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۱-۳- مقدمه: 46
۳-۲- روش تحقیق 46
۳-۳ قلمرو تحقیق 47
۴-۳- روش های گردآوری اطلاعات 47
۵-۳-ابزارگردآوری اطلاعات 47
۶-۳- جامعه ونمونه 47
۸-۳- سنجش متغیر های تحقیق 48
۱-۸-۳-دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش 48
۲-۸-۳- حجم مبادلات 49
۳-۸-۳ بازده غیر عادی انباشته 51
۹-۳- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 54
۱۰-۳-آزمون علامت یک نمونه ای: 54
۱۱-۳-آزمون رتبه علامت دار 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
۱-۴-‏ مقدمه: 57
۲-۴-ازمون فرضیه ها: 58
۱-۲-۴- آزمون فرضیه اول: 58
۲-۲-۴-آزمون فرضیه دوم 60
۳-۲-۴- آزمون فرضیه سوم: 62
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵-مقدمه: 65
۲-۵-نتایج ازمون فرضیه ها: 66
۱-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه اول: 66
۲-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه دوم: 67
۳-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه سوم: 68
۳-۵- نتیجه گیری کلی تحقیق: 69
۴-۵- پیشنهادها: 69
۱-۴-۵-پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 70
۵-۵ محدودیت های تحقیق 71
پیوستها
پیوست ۱:نام شرکتهای عضو نمونه : 73
پیوست ۲: متغیر فرضیه اول،دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش هر سهم 77
پیوست ۳: متغیر فرضیه دوم،متوسط گردش سهام نمونه iدر دوره t 81
پیوست ۴: متغیر فرضیه سوم،بازده غیر عادی انباشته شرکتها 85
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 93
منابع لاتین: 95
چکیده انگلیسی …..۹۷
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 11,833
  •   بازدید هفته گذشته: 89,985
  •   بازدید ماه گذشته: 477,360