بررسی ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

بررسی ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه


چکیده:
قانون مجازات اسلامی که در بخش کلیات در تاریخ ۱۳۷۰، به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۲ با اعمال تغییراتی به صورت دائم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون شاهد نوآوری هایی است که پیش بینی جرم «بغی» ، از جمله آن ها است. مفهوم بغی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مصداقی از جرم محاربه شمرده می شد، در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲، از محاربه تفکیک شده و به عنوان یکی از جرایم موجب حد، در فصلی جداگانه، موادی را به خود اختصاص داده است. از نظر این قانون «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند». این پژوهش در تلاش است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که نوآوری قانون گذار جمهوری اسلامی ایران درباره مفهوم فقهی،حقوقی بغی چیست؟ فرض این پژوهش بر این است که قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به برخی از رفتارهایی مجرمانه در قانون پیشین ، شامل قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی ، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی و تهیه اسلحه و مواد منفجره برای این منظور یا ارائه امکانات مالی موثر به طراحان، هم چنین نامزد شدن برای یکی از پست های حساس حکومیت کودتا، که مصادیقی از جمله محاربه معرفی می شد ، عنوان جدید و مستقل «بغی» داده است.
کلید واژگان:جرم سیاسی، محاربه، بغی، باغی، ماده ۲۸۷ ق م ۱٫
فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول 4
کلیات تحقیق 4
۱-۱- مقدمه 5
۱-۲- بیان مسأله 6
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق 8
۱-۴- اهداف تحقیق 8
۱-۵- سئوالات تحقیق 8
۱-۶- فرضیه‌های تحقیق 9
۱-۷- سوابق تحقیق 9
۱-۸- جنبه نوآوری تحقیق 10
۱-۹- روش تحقیق 10
۱-۱۰- تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق 10
فصل دوم 11
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 11
۲-۱- مفاهیم جرم سیاسی و عناصر جرم 12
۲-۱-۱- مفهوم جرم سیاسی 12
۲-۱-۱-۲- ضابطه جرم سیاسی 13
۲-۱-۱-۳-وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی 13
۲-۱-۱-۴- فوائد تفکیک جرم سیاسی از جرم عمومی 13
۲-۱-۲- عناصر جرم سیاسی 13
۲-۱-۲-۱- عنصر مادی 13
۲-۱-۲-۲- عنصر معنوی 14
۲-۱-۲-۳- عنصر قانونی 14
۲-۲-مفهوم جرم بغی در لغت و اصطلاح ۱۴
۲-۲-۱- معنای لغوی «بغی» 14
۲-۲-۲- معنای اصطلاحی بغی 15
۲-۲-۳- تعریف بغی از منظر فقه و حقوق 17
۲-۲-۳-۱- تعریف بغی در فقه امامیه 17
۲-۲-۳-۲-تعریف بغی در حقوق موضوعه ایران 18
۲-۳- مستندات جرم بغی 19
۲-۳-۱- قرآن 19
۲-۳-۲- روایات 20
۲-۳-۳- اجماع 21
۲-۳-۴- عقل 21
فصل سوم 22
بررسی جرم بغی و مجازات باغی در فقه 22
۳-۱- بغی از منظر فقه اسلامی 23
۳-۲- دیدگاه برخی از فقهای امامیه و فقهای اهل سنت در خصوص بغی 24
۳-۲-۱- دیدگاه برخی از فقهای امامیه در خصوص بغی 24
۳-۲-۲- دیدگاه فقهای اهل سنت در خصوص بغی 25
۳-۲-۳- اختلاف نظر فقهای امامیه با اهل سنت در تعریف بغی 27
۳-۳- شرایط تحقق جرم بغی در فقه 28
۳-۴- ارکان مادی و معنوی بغی در فقه 31
۳-۴-۱- اجزای رکن مادی 31
۳-۴-۲- رکن معنوی بغی در اسلام 36
۳-۵- اقسام بغی 36
۳-۶- عدم اجرای مجازات بغی در فقه 41
۳-۶-۱- مدارا با بغات 43
۳-۶-۲- مسئولیت در برابر اعمال ارتکابی 44
۳-۷- احکام باغیان 44
۳-۷-۱- احکام برخورد با باغیان 44
فصل چهارم۴۶
بررسی جرم بغی و مجازات باغی در حقوق 46
(ماده ۲۸۷ ق م ا مصوب ۱۳۹۲) 46
۴-۱-جرم سیاسی یا بغی از دیدگاه حقوقی 47
۴-۱-۱- ضوابط تشخیص جرم سیاسی 47
۴-۱-۲- دیدگاه حقوقدانان پیرامون جرم سیاسی 49
۴-۱-۳- مصادیق جرم‌سیاسی 52
۴-۱-۳-۱-مصادیق جرم سیاسی در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه 54
۴-۱-۳-۲- مصادیق جرم سیاسی در لایحه پیشنهادی هیات دولت 54
۴-۱-۳-۳-مصادیق ذکر شده در مصوبه غیر نهایی مجلس شورای اسلامی 55
۴-۱-۴-شیوه دادرسی 56
۴-۱-۴-۱-حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی 57
۴-۱-۴-۲- معافیت مجرمین سیاسی از استرداد 58
۴-۱-۴-۳- علنی بودن دادرسی 60
۴-۱-۴-۴-مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم سیاسی 60
۴-۱-۵- مجازات مجرمین سیاسی در حقوق 64
۴-۱-۵-۱- مجازات مجرمین سیاسی از راه تعزیر 64
۴-۱-۵-۲- مجازات مجرمین سیاسی از راه کیفر افساد فی الارض 65
۴-۱-۵-۳- امتیازاتی که مجرمان سیاسی از جهت تحمل مجازات از آن برخوردارند: 66
۴-۲- بررسی ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ 68
۴-۲-۱- ارکان تشکیل‌دهنده بغی 69
۴-۲-۱-۱- رکن قانونی 69
۴-۲-۱-۲-رکن مادی 69
۴-۲-۱-۲-۱-مرتکب جرم 69
۴-۲-۱-۲-۲- رفتار مرتکب جرم بغی 71
۴-۲-۱-۲-۳- وسیله ارتکاب جرم 71
۴-۲-۱-۲-۱-۴- موضوع جرم 72
۴-۲-۱-۲-۱-۵- نتیجه جرم 73
۴-۲-۱-۳-رکن روانی 73
۴-۲-۱-۳-۱- سوء نیت عام 73
۴-۲-۱-۳-۲- سوء نیت خاص 74
۴-۲-۱-۳-۳-انگیزه 74
۴-۳-احکام ماهوی و شکلی جرم بغی 75
۴-۳-۱-احکام ماهوی جرم بغی 75
۴-۳-۱-۱- احکام دفاعی جرم بغی 75
۴-۳-۱-۲-احکام کیفری بغی 78
۴-۳-۲- احکام شکلی جرم بغی 80
۴-۳-۲-۱- راه‌های اثبات جرم بغی 80
۴-۳-۲-۲- دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم بغی 80
۴-۴- مقایسه حقوق موضوعه با فقه جزایی اسلام 81
فصل پنجم 82
بحث و نتیجه گیری 82
۵-۲- نتیجه‌گیری 85
منابع و ماخذ 86
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 12,036
  •   بازدید هفته گذشته: 90,188
  •   بازدید ماه گذشته: 477,563