بررسی ماهیت حقوقی وفای به عهد

بررسی ماهیت حقوقی وفای به عهد
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 51 صفحه


چکیده
آثار وفای به عهد به دو دستة آثار مشترک در تمام انواع تعهدات قراردادی و آثار خاص در برخی از آن‌ها تقسیم می‌گردد. از میان آثار مشترک، مهم‌ترین اثر، همان برائت ذمه متعهد اصلی و سقوط تعهد اوست به طوری که دیگر آثار عمدتاً تابع آن بوده و تحقق آن‌ها منوط به تحقق این اثر اصلی است، چنان‌که می‌توان گفت، ایفاء با بری‌کردن ذمة متعهد اصلی از تعهد و دین، بسیاری از آثار دیگر نظیر سقوط تعهدات تبعی و مسئولیت ضامنان، سقوط حق حبس، ‌آزادی سند تعهد و وثائق آن را نیز در پی‌دارد. هم‌چنین ایفاء از یک سو موجب تبدیل دین طبیعی به دین حقوقی می‌شود و از سوی دیگر، اثبات کنندة نفس تعهد و نشان دهندة وجود قبلی آن است و این اثر به طریق برهان إنی(استدلال بر وجود علت از راه معلول) و بر مبنای غلبه رفتاری خاص میان عقلاء عالم به‌دست می‌آید.آثار خاص ایفاء در برخی تعهدات قراردادی نیز قابل توجه است: انتقال مالکیت در عقودی که مورد معامله در آن‌ها کلی است و هم‌چنین در عقود عینی و بیع با شرط ذخیرة مالکیت از یک‌سو و سقوط حق فسخ(خیارات) و نیز جلوگیری از تحقق آن از سوی دیگر، از آثار مهم ایفاء در برخی قراردادها است. به‌این ‌ترتیب می‌توان آثار ایفاء را در سه تقسیم‌بندی «اصلی و فرعی»، «مشترک و خاص» و «ثبوتی و اثباتی» مرتب کرد. این تنوع، پرشماری و گوناگونی در آثار را که بعضاً موجب شگفتی است شاید در هیچ یک از نهادهای حقوقی دیگر نتوان یافت و از این جهت«ایفاء در تعهدات قراردادی» را باید منحصر به فرد به شمار آورد.
کلید واژه : تعهد ، قرارداد ، سقوط تعهدات ، وفای به عهد ، ایفاء ، ماده ۲۵۶ قانون مدنی

فهرست مطالب
چکیده ا
مقدمه 1
فصل اول : کلیات
۱-۱- طرح مساله 3
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
۱-۳- اهداف تحقیق 3
۱-۴-سئوال اصلی تحقیق 4
۱-۵- فرضیات تحقیق 4
۱-۶- روش تحقیق 4
۱-۷- تعاریف ، اصطلاحات و متغیرها 4
۱-۸- بررسی تعهد در عقد و قرارداد 5
۱-۸-۱- تعریف تعهدات 5
۱-۸-۲- تعهد در عقد و قرارداد 6
۱-۹- شرایط اساسی قرارادادها 7
۱-۹-۲- اهلیت طرفین 9
۱-۹-۳- مورد معامله 10
۱-۹-۴- مشروعیت جهت معامله 11
۱-۱۰- سقوط تعهدات 11
۱-۱۰-۱- نظریه سقوط تعهدات 12
۱-۱۱- بررسی سقوط تعهدات در فقه و حقوق 13
۱-۱۱-۱- سقوط تعهدات در فقه 13
۱-۱۱-۲- سقوط تعهدات در قانون و حقوق 13
فصل دوم : بررسی وفای به عهد در قانون مدنی
۲-۱- تعریف وفای به عهد در لغت و اصطلاح 18
۲-۱-۱- وفای به عهد در لغت 18
۲-۱-۲- وفای به عهد در اصطلاح 18
۲-۲- ماهیت حقوقی وفای به عهد 19
۲-۳- نظریات مطرح شده در باب موضوع وفای به عهد 19
۲-۳-۱- نظریه قراردادی بودن وفای به عهد 19
۲-۳-۲- نظریه ایقاع بودن وفای به عهد 23
۲-۴- آثار مشترک وفای به عهد ( ایفاء )در تعهدات قراردادی به‌طور کلی 25
۲-۴-۱- برائت ذمة متعهد اصلی(سقوط تعهد) 25
۲-۴-۲- اثبات تعهد 28
۲-۴-۳- انتقال ضمان معاوضی(خطر تلف) 31
۲-۴-۴- آزادی سند تعهد 32
۲-۴-۵- آزادی وثیقه‌ها و تضمینات دین(تعهد) 33
۲-۴-۶- سقوط حق حبس 34
۲-۴-۷- امکان الزام طرف مقابل به اجرای تعهد خویش 34
۲-۴-۸-توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه 35
۲-۴-۸-۱- خسارت تأخیر تادیه در تعهدات غیرنقدی 35
۲-۴-۸-۲- خسارت تأخیر تادیه وجه نقد 35
۲-۴-۹- تبدیل دین طبیعی به دین حقوقی اجرا شده 36
۲-۵- آثار خاص ایفاء در برخی از تعهدات قراردادی 36
۲-۵-۱- انتقال مالکیت 36
۲-۵-۱-۱- عقودی که مورد معامله در آن‌ها کلی است 37
۲-۵-۱-۲- عقود عینی 38
۲-۵-۱-۳- بیع با شرط ذخیرة مالکیت 39
۲-۵-۲-سقوط برخی خیارات و عدم تحقق برخی دیگر 40
۲-۵-۲-۱- خیار تأخیر ثمن 40
۲-۵-۲-۲-خیار تخلف شرط(اشتراط) 41
۲-۵-۲-۳-خیار عیب 41
نتیجه‌گیری 43
منابع و ماخذ 45
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 5,808
  •   بازدید هفته گذشته: 163,369
  •   بازدید ماه گذشته: 507,158