بررسی شیوه رسیدگی محاکم کیفری در ایران

بررسی شیوه رسیدگی محاکم کیفری در ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 67 صفحه


چکیده
مجموع قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود.ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل ۱۶۶ قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده ۲۱۴ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
کلید واژه : کیفری ، رسیدگی ،آیین دادرسی ، صلاحیت ، ادله ، دعوی ، قانون و مقررات

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 3
۱-۱- طرح مساله 4
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
۱-۳- اهداف تحقیق 4
۱-۵- روش تحقیق 5
۱-۶- تعاریف و اصطلاحات 5
۱-۶-۱- تعریف آیین دادرسی کیفری 5
۱-۶-۲- اهداف آیین دادرسی کیفری 6
۱-۷- تفاوت آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی 7
۱-۸- بررسی مفهوم اثبات دلیل در آیین دادرسی 10
۱-۸-۱- بررسی دلیل در آیین دادرسی 10
۱-۸-۲- بررسی اثبات در آیین دادرسی 10
۱-۸-۲-۱- اثبات جرم از طریق خاص 12
۱-۸-۲-۲- دلایل فاقد ارزش اثباتی 12
۱-۹- ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 13
۱-۱۰- تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم 14
۱-۱۱- تامین دلیل 15
۱-۱۱-۱- تامین دلیل برای جرم واقع شده 16
۱-۱۱-۲- تامین دلیل برای جرم احتمالی 16
۱-۱۱-۳- پرونده تامین دلایل در اثبات جرم 17
فصل دوم :بررسی چگونگی رسیدگی به دعوی کیفری در حقوق ایران 18
۲-۱- صلاحیت رسیدگی به دعوی کیفری 19
۲-۲- ادله اثبات دعوی کیفری 20
۲-۳- معاینه محل 20
۲-۳-۱- دلیل ضرورت معاینه محل 20
۲-۳-۲- اشخاص مامور معاینه 21
۲-۳-۳- نحوه حفظ صحنه جرم 22
۲-۳-۴- نتایج حفظ صحنه جرم: 23
۲-۴- تحقیق محلی 23
۲-۴-۱- شناسائی تحقیق محلی 23
۲-۴-۲- حضور ضروری افراد در تحقیق محلی 24
۲-۵- کارشناس 25
۲-۵-۱- انجام تحقیق وسیله خبره 25
۲-۵-۲- پرسشهای قاضی از اهل خبره 25
۲-۵-۳- اختلاف نظر اهل خبره 27
۲-۵-۴- تشخیص هویت متوفی و علت مرگ 27
۲-۵-۴-۱- تشخیص هویت: 27
۲-۵-۴-۲- تشخیص علت مرگ: 28
۲-۵-۵- تشخیص جنون متهم 28
۲-۵-۵-۱- تکلیف متهم 29
۲-۵-۵-۲- تکلیف مجنی علیه 29
۲-۶- تفتیش منازل و اماکن 29
۲-۶-۱- تفتیش و بازرسی منزل 30
۲-۶-۲- بازرسی اماکن و اشیا 30
۲-۷- اقرار 31
۲-۷-۱- تعریف اقرار 32
۲-۷-۱-۱- اخبار بودن 32
۲-۷-۱-۲- اخبار بودن بر وقوع جرم 32
۲-۷-۱-۳- صراحت و قاطعیت اقرار 33
۲-۷-۲- اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری 33
۲-۷-۳- انکار بعد از اقرار 34
۲-۷-۴- توبه بعد از اقرار 35
۲-۸- اسناد 37
۲-۸-۱- موقعیت سند در دادرسی کیفری 37
۲-۸-۲- استکتاب سند 39
۲-۸-۳- اساس تطبیق 39
۲-۹- شهادت 41
۲-۹-۱- تعریف شهادت 41
۲-۹-۲- شرایط شاهد 41
۲-۹-۲-۱- شرط بلوغ 42
۲-۹-۲-۲- شرط عقل 43
۲-۹-۲-۳- شرط ایمان 43
۲-۹-۲-۴- طهارت مولد 44
۲-۹-۲-۵- عدالت شاهد 44
۲-۹-۲-۶- عدم انتفاع مشخص 45
۲-۹-۲-۷- عدم دشمنی دنیوی 45
۲-۹-۲-۸- عدم اشتغال به تکدی و لگردی 46
۲-۹-۳- تشریفات استماع شهادت از شهود 46
۲-۹-۳-۱- احضار شهود 46
۲-۹-۳-۲- جلب شهود 46
۲-۹-۳-۳- چگونگی اداء شهادت 47
۲-۹-۳-۴- باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 47
۲-۹-۴- شهادت در حدود 47
۲-۹-۵- شهادت در قصاص 50
۲-۱۰- امارات 51
۲-۱۰-۱- انواع اماره 52
۲-۱۰-۲- تفاوت بین اماره قضائی و قانونی 53
۲-۱۱- قسامه 53
۲-۱۱-۱- تعریف قسامه 53
۲-۱۱-۲- تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری 54
۲-۱۱-۳- تعریف لوث 55
۲-۱۱-۴- آیا در قسامه لوث معتبر است؟ 55
۲-۱۱-۵- آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 56
۲-۱۱-۶- موانع حصول لوث 56
۲-۱۲- علم قاضی 57
۲-۱۲-۱- دلیل بودن علم قاضی 57
۲-۱۲-۲- حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 59
نتیجه گیری 61

منابع و ماخذ 62

 




ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,952
  •   بازدید امروز : 30,215
  •   بازدید هفته گذشته: 168,330
  •   بازدید ماه گذشته: 512,025