بررسی حق حضانت فرزند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده

بررسی حق حضانت فرزند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 57 صفحه


چکیده
«حضانت» نوعی ولایت و سلطنت بر کودک و مجنون به منظور نگهداری و تربیت آنهاست. این امر از حقوق و تکالیف والدین به شمار میرود. موضوع حضانت از مباحث پیچیده حقوق خانواده است و باوجود مطالعات گسترده فقها و حقوق دانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است. بر این اساس، در نوشتار حاضر حضانت کودک از دیدگاه فقه امامیه و اهلسنّت و قانون مدنی ایران طی سه بخش شامل مباحثی چون: مفهوم شناسی، فلسفه حضانت، تربیت کودک، شرایط و موانع حضانت به روش توصیفی مورد بحث قرارگرفته است. اهم عناوین این پژوهش عبارتاند از: کلّیات شامل مفهوم شناسی حق، ولایت و حضانت در لغت و اصطلاح فقهی و حقوقی؛ مبانی نظری حضانت مشتمل بر فلسفه حضانت، شرایط و موانع حضانت؛ مستحقین امر حضانت و زمان پایان آن؛ کاستی ها و اشکالات در قوانین مربوط به حضانت. در بخشی از نتیجه آمده است: حضانت بهمعنای ولایت بر طفل و مجنون به جهت تربیت، نگهداری و هر کاری است که به مصلحت او باشد زیرا فلسفه و هدف اصلی از حضانت، نگهداشت مصلحت کودک است. حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق است و هم تکلّیف. یعنی مادر میتواند حضانت طفل را قبول نکند ولی پدر نمیتواند. حضانت با ولایت تفاوت دارد زیرا حضانت ناظر به نگهداری کودک است اما ولایت، مربوط به نظارت بر اموال و ازدواج اوست. هر چند رابطهای مستقیم بین آنها برقرار است بدینصورت که میزان توان مالی کودک و چگونگی مصرف آن در چگونگی حضانت، تأثیر میگذارد.
واژگان کلیدی:حضانت ، پدر و مادر ، کودک ، اسلام ، شرایط ، سلب ، دعوی حضانت ، قانون مدنی ،قانون حمایت خانواده

فهرست مطالب
چکیده ا
مقدمه 1
فصل اول : کلیات
۱-۱- بیان مساله 3
۱-۲- اهداف تحقیق 3
۱-۳- سؤالات تحقیق 3
۱-۴- فرضیات تحقیق 4
۱-۵- کاربرد و روش تحقیق 4
۱-۶- حضانت در لغت و اصطلاح 5
۱-۷- معنی حضانت در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده 6
۱-۷-۱- جنبه حقی و تکلیفی حضانت 9
۱-۷-۲- بررسی قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ 9
۱-۷-۳- واجدین شرایط حق حضانت 9
۱-۷-۳- رجحان تکلیف بودن حضانت بر حق بودن آن 10
۱-۸- تفاوت حضانت با ولایت 11
فصل دوم : بررسی آثار و شرایط حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده
۲-۱- آیین رسیدگی به دعوای حضانت در قانون حمایت خانواده 13
۲-۱-۱- دستور موقت پیرامون حضانت 13
۲-۱-۲-غیر علنی بودن رسیدگی به دعوای حضانت 14
۲-۲- آیین رسیدگی به دعوای حضانت در قانون مدنی 14
۲-۲-۱- ترتیب رسیدگی 15
۲-۲-۲- تکلیفی برای پدر و مادر 17
۲-۳- شرایط حضانت فرزند پسر یا دختر 19
۲-۴- موانع اجرای حق حضانت 19
۲-۵- نظریات اداره حقوقی در خصوص حق حضانت 20
۲-۶- شرایط تغییر حضانت 23
۲-۷- شرایط اخذ حضانت در قانون مدنی 24
۲-۸- سلب حضانت 26
۲-۹- دعوی سلب حضانت 28
۲-۹-۱- ارکان دعوی 29
۲-۹-۲- مراحل دادرسی 30
۲-۱۰- نوآوری های حضانت در قانون جدید مصوب سال ۹۲ 33
۲-۱۰-۱- تصمیم گیری فوری در خصوص حضانت کودکان 34
۲-۱۰-۲- خودداری از اجرای رأی دادگاه 35
۲-۱۰-۳- تجدیدنظر در تصمیمات مربوط به حضانت 35
۲-۱۰-۴- جابه جایی کودک 36
۲-۱۰-۵- مصلحت کودک در اولویت است 36
۲-۱۱-نمونه برگ های حضانت 37
۲-۱۱-۱- نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی 37
۲-۱۱-۲- نمونه درخواست حکم حضانت فرزند : 39
۲-۱۱-۳- نمونه درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای مادر 40
۲-۱۲- مواد قانونی قانون در قانون حمایت خانواده و قانون مدنی 41
۲-۱۲-۱- مواد قانونی قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ 41
۲-۱۲-۲- مواد قانونی قانون مدنی 45
نتیجه گیری 51
انتقادات 52
پیشنهادات 52
منابع و ماخذ 53

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,810
  •   بازدید امروز : 7,188
  •   بازدید هفته گذشته: 129,334
  •   بازدید ماه گذشته: 635,796