بررسی قاعده تسبیب در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی قاعده تسبیب در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 58 صفحه


چکیده
طبق قاعده "لاضر و لا ضرار فی الاسلام" و به موجب قاعده عقلی، کسی که باعث ورود خسارت به دیگری میشود مسئول جبران آن است و در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه مسوولیت ناشی از جرم تحت عناوین اتلاف و تسبیب مورد بحث واقع میگردد. لذا در ماده اول جبران آن است و در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه مسوولیت ناشی از جرم تحت عناوین اتلاف و تسبیب مورد بحث واقع میگردد. لذا در ماده ۳۲۸ قانون مذکور میخوانیم: هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یامعیوب کند ضامن نقص آن مال است ودر ماده ۳۳۱ همین قانون بدون اینکه از تسبیب تعریفی بعمل آمده باشد چنین بیان گردیده است که هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص آن بر آید. بدین ترتیب در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا ضمن بیان مختصر مسائل مربوط به این عناوین مرز میان اتلاف و تسبیب مشخص و معیاریبرای تمیز ماهیت تسبیب ارائه شود.
کلید واژه : مسئولیت مدنی ، ضرر ، تقصیر ، سبب ، تسبیب ، نظریه ، فقه و حقوق

فهرست مطالب
چکیده ا
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
مبحث اول : مسئولیت مدنی در حقوق 3
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی 3
گفتار دوم : تعاریف و اصطلاحات در باب مسئولیت مدنی 4
مبحث دوم : ارکان مسئولیت مدنی 7
مبحث سوم : ضرر 7
گفتار اول : مفهوم ضرر 8
گفتار دوم : شرایط ضرر قابل جبران 9
گفتار سوم : اقسام ضرر 9
بند اول: ضرر مادی 10
بند دوم: ضرر معنوی 11
بند سوم: ضرر بدنی 14
مبحث چهارم: تقصیر یا فعل زیان بار 21
مبحث پنجم : قاعده تسبیب 23
فصل دوم : بررسی نظریات راجع به قاعده تسبیب در حقوق ایران 24
مبحث اول: تحلیل و بررسی قاعده تسبیب 25
گفتار اول : قاعده تسبیب 25
گفتار دوم : سابقه تاریخی بحث تسبیب 25
گفتار سوم : کاربرد قاعده 25
گفتار چهارم : تعریف سبب و تسبیب،علت و شرط 26
گفتار پنجم : مستندات قاعده تسبیب 27
گفتار ششم : عناصر تسبیب 29
بند اول : دخالت عمد و قصد 29
بند دوم : اجتماع مباشر و مسبب 29
بند سوم : اجتماع اسباب 30
بند چهارم : اتلاف منافع 32
مبحث دوم : شرائط تسبیب در فقه 33
مبحث سوم : مسئولیت مدنی و شرایط آن در قانون مدنی ایران 34
مبحث چهارم : نظریات مربوط به تشخیص سبب و احراز رابطه سببیت 38
گفتار اول: نظریه برابری سبب ها 39
گفتار دوم : نظریه سبب نزدیک 39
گفتار سوم : نظریه سبب مناسب (متعارف) 40
گفتار چهارم : نظریه سبب مقدم در تاثیر 40
گفتار پنجم : نظریه قابل قبول در حقوق ایران 40
مبحث پنجم : ضمان قهری ناشی از جرم 41
گفتار اول : ماهیّت ضمان 41
گفتار دوم : بحث اصلاحی و اقسام آن 42
گفتار سوم : ضمان قهری یا غیر قراردادی 42
گفتار چهارم: عناصر تشکیل دهنده جرائم قتل و صدمات بدنی غیر عمدی موجب ضمان 43
بند اول : عنصر قانونی جرائم غیر عمدی موجب ضمان 43
بند دوم : عنصر مادی قتل و ضرب و جرح غیر عمدی ضمان 43
بند سوم : عنصر معنوی قتل و ضرب و جرح غیر عمدی موجب ضمان 43
گفتار پنجم : تعریف مباشرت 44
گفتار ششم : تعریف تسبیب 44
گفتار هفتم : عوامل رافع ضمان قهری 45
مبحث ششم : خسارت دیه و مسئولیت مدنی در قانون جدید مجازات اسلامی 45
گفتار اول : پرداخت تفاوت دیه در قانون جدید مجازات اسلامی 46
گفتار دوم : جنایت خطای محض در قوانین کشور در قانون جدید مجازات اسلامی 47
گفتار سوم : شرایط تداخل و تعدد دیه در قانون جدید مجازات اسلامی 48
گفتار چهارم : پرداخت ما‌به‌تفاوت دیه مرد و زن از سوی شرکت‌های بیمه در قانون جدید مجازات اسلامی 48
نتیجه گیری 50
منابع و ماخذ 53

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 9,553
  •   بازدید امروز : 9,836
  •   بازدید هفته گذشته: 138,325
  •   بازدید ماه گذشته: 575,504