بررسی اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی

کار تحقیقی بررسی اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 53 صفحه


چکیده
احکام در مرحله ی اجرا علیه هر کس که در معرض آن قرار گرفته باشد معتبر است، مگر اینکه وی بتواند خلاف آنرا ثابت نماید و راه اثبات خلاف آن چیزی جز طرح دعوای اعتراض ثالث نمی باشد . مبنای پذیرش این تاسیس حقوقی در نظام دادرسی ایران را باید اصل ( الغائب علی حجته ) لحاظ کرد. اعتراض شخص ثالث، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم ) در مواد ۵۲۳- ۵۱۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، پیش بینی شده بود که عمدتاً از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته بود. در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز مواد ۵۹۰-۵۸۲، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث ) شکایت مزبور را پیش بینی نمود. مواد۴۱۷ – ۴۲۵ قانون جدید نیز به (اعتراض شخص ثالث ) اختصاص یافته است. (اعتراض شخص ثالث) علاوه بر آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده، فصل پنجم (مواد ۱۴۶ و۱۴۷ ) قانون اجرای احکام مدنی، بدان اختصاص یافته است. البته اعتراض ثالث در اجرای احکام مدنی از عملیات اجرایی است و از اعتراض به رای کاملا متمایز است. به همین دلیل بدان ( اعتراض ثالث اجرایی ) گفته می شود که موضوع اصلی این تحقیق می باشد. برای مشخص شدن مفهوم اعتراض ثالث، ابتدا به بررسی این مفهوم در مواد مختلف قانونی پرداخته، سپس تفاوت های ( اعتراض شخص ثالث ) با ( اعتراض ثالث اجرایی ) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان با توجه به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، به نکات کلیدی و اختلاف نظرات حقوقی در خصوص این مواد اشاره خواهد شد
کلید واژه : ثالث ، اعتراض ثالث ، آیین دادرسی مدنی ، دادگاه ، حکم ، تجدید نظر ، دادگاه انقلاب ، بررسی ،آراء قضایی

فهرست مطالب
چکیده آ
مقدمه 1
فصل اول : کلیات
۱-۱- بیان مساله 4
۱-۲- تاریخچه تحقیق 4
۱-۳- اهداف و اهمیت موضوع 5
۱-۴- ضرورت تحقیق 5
۱-۵- سئوال تحقیق 6
۱-۶- فرضیه های تحقیق 6
۱-۷- روش تحقیق 6
۱-۸- مفاهیم ، اصطلاحات و متغیرها 7
۱-۹- تعاریف و واژگان اصلی پژوهش 8
۱-۹-۱- بررسی ثالث و شخص ثالث در قوانین 8
۱-۹-۱-۱- شخص ثالث در قانون مدنی و قانون 8
۱-۹-۱-۱-۱- آیین دادرسی مدنی 8
۱-۹-۱-۱-۲- ورود ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی 9
۱-۹-۱-۲- شرایط ورود شخص ثالث 9
۱-۹-۱-۳- اقسام وارد ثالث 9
۱-۹-۲- بررسی اعتراض و اعتراض ثالث در قوانین 10
۱-۹-۲-۱- مبنای حقوقی اعتراض ثالث 10
۱-۹-۲-۲- اصحاب دعوای اعتراض ثالث: 11
۱-۹-۲-۳- اعتراض ثالث در قوانین مختلف 12
۱-۹-۲-۳- ۱- اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی 12
۱-۹-۲-۳- ۲- اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی 13
۱-۹-۲-۴-تفاوتهای اعتراض شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی 14
فصل دوم: چگونگی اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی
۲-۱- مفهوم اعتراض ثالث 18
۲-۲- شرایط اعتراض شخص ثالث 18
۲-۲-۱- اعتراض شخص ثالث نسبت به قرارها 20
۲-۲-۲- اعتراض شخص ثالث نسبت به رای داور 21
۲-۲-۳- اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای کیفری 22
۲-۲-۴- اعتراض شخص ثالث نسبت به آرا دیوان عالی کشور 25
۲-۳- انواع اعتراض شخص ثالث 27
۲-۳-۱- اعتراض اصلی 27
۲-۳-۲- اعتراض طاری 29
۲-۴- جهات افتراق اعتراض اصلی و طاری 30
۲-۵- آثار اعتراض 31
۲-۵-۱- اثر تعلیقی 31
۲-۵-۲-تاخیر صدور حکم در مورد اعتراض طاری 31
۲-۶- معترض علیه 32
۲-۷- مهلت اعتراض شخص ثالث 32
۲-۸- آثار رای صادره نسبت به اعتراض شخص ثالث 33
۲-۹- مقایسه اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث 34
۲-۹-۱- وجود تمایز اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث 34
۲-۹-۲- وجوه اشتراک اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث 36
۲-۱۰- اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای احکام 37
۲-۱۱- گزارش یک پرونده 38
۲-۱۲- رای وحدت رویه جدید درخصوص اعتراض ثالث 43
نتیجه گیری 46
منابع 47
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 9,553
  •   بازدید امروز : 9,680
  •   بازدید هفته گذشته: 138,169
  •   بازدید ماه گذشته: 575,348