اقرار ولی نسبت به مولی علیه در فقه و حقوق

کار تحقیقی اقرار ولی نسبت به مولی علیه در فقه و حقوق
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 51 صفحه


چکیده
در مورد اقرار ولی قهری و وصی و قیم در حق مولی علیه باید بین اعمال منتسب به خود ولی واعمال منتسب به مولی علیه تفاوت گذاشت .به نظر می رسد ولی قهری در مورد اعمالی که منتسب به مولی علیه باشد به نمایندگی از مولی علیه حق اقرار نداشته باشد وچنین اقراری دارای اثر قانونی نباشد. مانند اینکه ولی یا وصی یا قیم به تخریب مال غیر به وسیله مولی علیه خود اقرار کند.دلیل بی اعتباری این اقرار این است که ولی ونماینده قانونی باید غبطه مولی علیه خودرا رعایت کند واقرار علیه مولی علیه با رعایت غبطه اوقابل جمع نیست. اما در مورد اعمالی که منتسب به خود ولی قهری یا وصی یا قیم در ارتباط با امور صغیر یا مجنون یا سفیه است ، مانند اقرار به انجام معامله در مورد مال متعلق به مولی علیه ویا قرض گرفتن برای مولی علیه و….. ممکن است گفته شود به حکم قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به » اقرار او در حق مولی علیه صحیح ومؤثر است وممکن است نیز گفته شود دائما ولی قهری یا وصی یا قیم مکلف به رعایت غبطه مولی علیه خود می باشند و اقرار علیه مولی علیه با رعایت غبطه او سازگار نیست. به نظر می رسد قول به اعتبار اقرار ولی یا قیم یا وصی یا قیم در اعمالی که منتسب به خود وی در راستای اقدامات او در رابطه با ولایت یا وصایت یا قیمومت است به حکم قاعده من ملک قویتر واز نظر حقوقی استوار تر است. در فصل دوم به بررسی حدود و اختیارات ولی قهری یا وصی یا قیم خواهیم پرداخت.
کلید واژه : ولی، ولی قهری، مولی علیه، امور مالی، امور غیر مالی، استیفای قصاص ، حقوق موضوعه

فهرست مطالب
چکیده ا
مقدمه 1
فصل اول : کلیات
۱-۱- بیان مساله 3
۱-۲- تاریخچه تحقیق 4
۱-۳- اهمیت و ضرورت 4
۱-۴- اهداف تحقیق 4
۱-۵- سئوال اصلی تحقیق 5
۱-۶- فرضیات تحقیق 5
۱-۷- روش تحقیق 5
۱-۸- پیشینه تحقیق 5
۱-۹- تعاریف ، اصطلاحات و متغیرها 7
۱-۱۰- تعریف قاعده اقرار 8
۱-۱۰-۱- بررسی تعریف لغوی اقرار 8
۱-۱۰-۲- بررسی تعریف فقهی وحقوقی اقرار 9
۱-۱۱- اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات 9
۱-۱۲- عناصر اقرار 12
۱-۱۳- شرایط اقرار 13
۱-۱۴- اقسام اقرار 14
۱-۱۵- شرایط مُقِرّ 17
۱-۱۶- شرایط مقرله 21
۱-۱۷- شرایط مقربه 23
فصل دوم : حدود و اختیارات ولی قهری ، وصی یا قیم نسبت به مولی علیه در فقه و حقوق
۲-۱- تعاریف ولی و مولی علیه 27
۲-۱-۱- تعریف ولیّ 27
۲-۱-۲- تعریف ولی قهری 27
۲-۱-۳- تعریف وصی 28
۲-۱-۴- تعریف مولی علیه 28
۲-۲- حدود اختیار ولی قهری در امور غیر مالی مولی علیه 28
۲-۲-۱- حدود اختیارات ولی قهری در مطالبه قصاص، دیه و عفو جانی 28
۲-۲-۱-۱- عدم ولایت ولی قهری بر قصاص، دیه یا عفو 29
۲-۲-۱-۲-ولایت بر دیه یا مال دیگر و عدم ولایت بر قصاص 29
۲-۲-۱-۳-ولایت ولی قهری بر استیفای قصاص، اخذ دیه و عفو 30
۲-۲-۲-اجرای قسامه از طرف مولی علیه 30
۲-۲-۲-۱- سوگند مولی علیه 30
۲-۲-۲-۲- سوگند از طریق نیابت، وکالت و ولایت 31
۲-۲-۲-۳- سوگند ولی قهری از طرف مولی علیه 31
۲-۲-۳- اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مولی علیه 32
۲-۲-۳-۱- حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه 32
۲-۲-۳-۲- حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه 33
۲-۲-۳-۳- حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون 33
۲-۲-۳-۴- حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر 34
۲-۲-۳-۵-حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر 35
۲-۲-۴-حدود اختیار ولی قهری در تعقیب مدعی علیه مولی علیه 35
۲-۲-۴-۱- حدود اختیار ولی قهری در تعقیب مدعی علیه صغیر و مجنون 35
۲-۲-۴-۲-حدود اختیار ولی قهری در تعقیب مدعی علیه سفیه 36
۲-۳- حدود اختیارات ولی قهری در امور مالی 38
۲-۳-۱-لزوم رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه 38
۲-۳-۲-لزوم رعایت عدم ضرر و مفسده مولی علیه 38
۲-۳-۳- انتفاع ولی قهری از دارایی مولی علیه 39
۲-۳-۴-اعمال زیان بار ولی قهری 39
نتیجه گیری: 41
پیشنهادات 43
منابع و ماخذ 44
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 13,694
  •   بازدید هفته گذشته: 117,273
  •   بازدید ماه گذشته: 518,794