تعارض قوانین در حقوق بین المللی خصوصی

کار تحقیقی تعارض قوانین در حقوق بین المللی خصوصی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه


چکیده
یکی ازاساسی ترین بخشهای حقوق بین الملل خصوصی مربوط می شود به مسئله تعارض قوانین وقانون ومقرراتی که دراین زمینه وجوددارد.دراینجا ما به بررسی وشناخت شیوه ی تعارض قوانین که یکی ازدو شیوه ی حل وفصل اختلافات و دعاوی تابع حقوق بین الملل خصوصی دردادگاههاست خواهیم پرداخت. هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث تا نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد « تعارض قوانین » به وجود آمده است . با مطالعه قواعد مربوط به حقوق بین الملل خصوصی متوجه می شویم که چگونه باید قانون یکی از این کشورها را ، جهت حاکم نمودن آن ، نسبت به وضعیت حقوقی مورد نظر ، انتخاب و تعارض قوانین را حل کنیم . بنابراین یکی از مباحثی که در حقوق بین المللی خصوصی داریم معرفی قواعد حل تعارض قوانین است. اگر حقوق داخلی همه کشورها یکسان بود و هیچ نقطه اخلافی نداشتند و یا اگر روابط بین اتباع کشورها نبود و جمعیت هر کشوری در قلمرو آن کشور زندگی می کردند و مسافرت فقط در داخل ممالک صورت می گرفت نیازی به قواعد تعارض نبود اما واقع این است که هم قوانین داخلی کشورها با هم تفاوت است و هم باقی ماندن همه اتباع در داخل کشور خود غیر ممکن گردیده است بنابراین مراجع قانونگذاری هر کشور باید شیوه های حل تعارض قوانین را به کار گیرند و ما نیز می خواهیم در این پژوهش با همین شیوه های حل تعارض قوانین آشنا شویم و هدف از اعمال این شیوه ها، همانگونه که پیش از این آشکار شده، یافتن قانون صالح برای حل و فصل اختلافات و دعاوی است که می تواند قانون کشور محل دادگاه یا قانون بیگانه باشد و باید این برتری نهادها به هنگام اجرای رأی دادگاه در هر کشور که باشد قابل توجیه و قابل احترام دانسته شود.این پژوهش کمک خواهند کرد که منابع و شیوه های حل قاعده های تعارض قوانین ایران را بشناسیم که البته این سلسله مواد قانونی با آنکه دربردارندهء بسیاری از قواعد هستند اما شامل همگی آنها نمی گردد مانند قاعده تعارض قوانین در زمینه تعهدات قهری یا در زمینه قرارداد؛ بدیهی است جای بیان آن ها رویه های قضایی است، بنابراین باید انتظار داشت هر گاه دادگاه چنین کمبود هایی را می بیند با جستجوی قاعدهء تعارض قوانین مناسب در رفع آنها بکوشد.
واژگان کلیدی: تعارض قوانین،حقوق بین الملل خصوصی ، احوال شخصیه،اموال،قرارداد

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول ؛کلیات تحقیق 3
۱-۱- مفهوم تعارض قوانین 3
۱-۲- عوامل پیدایش تعارض قوانین 4
۱-۲-۱- گسترش روابط دولتها ؛ 4
۱-۲-۲- اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛ 4
۱-۲-۳- تنوع و تفاوت قوانین ملی 5
۱-۳-شرایط پیدایش تعارض قوانین 5
۱-۳-۱- شرط اقتصادی یا توسعه و روابط بین المللی : 5
۱-۳-۲- شرط حقوقی یا عدم وحدت حقوقی 6
۱-۳-۳- شرط سیاسی یا اغماض و گذشت قانونگذار و قاضی 6
۱-۴- رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها 6
۱-۴-۱- وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است . 7
۱-۴-۱-۱- شباهت در زمینه منابع 7
۱-۴-۱-۲- شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات 8
۱-۴-۱-۳- شباهت از لحاظ ساختمان 8
۱-۴-۱-۴- شباهت از جهت بحث نظم عمومی 9
۱-۴-۱-۵- آئین دادرسی ویژه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها 9
۱-۴-۲- وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها 9
که این اختلاف به دو صورت است : 9
۱-۴-۲-۱-اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها . 9
۱-۴-۲-۲- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها 10
۱-۴-۳- تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها 11
۱-۴-۳-۱- تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین 11
۱-۴-۳-۲- تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها 11
۱-۵- اصطلاحات تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی 12
۱-۵-۱- صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی 13
۱-۵-۲- قواعد تعارض و قواعد مادی 13
۱-۵-۳- دسته های ارتباط و توصیف 14
۱-۵-۴- قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی 14
۱-۵-۵- قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی 15
۱-۵-۶- قوانین دیگر 15
فصل دوم : بررسی قلمرو تعارض و روشهای حل آن در حقوق بین المللی خصوصی 17
۲-۱- قلمرو و تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی 17
۲-۲- بررسی حالت های تعارض در موارد تعارض 17
۲-۳- روشهای حل تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی 20
۲-۳-۱- روش اصولی یا جزمی 20
۲-۳-۲- روش حقوقی یا انتخاب انسب 22
۲-۴- پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین 23
۲-۵- اعمال قاعده ایرانی حل تعارض در حقوق بین الملل خصوصی 31
۲-۵-۱- رابطه بین سیستم های حل تعارض ( نظام های حقوقی ) 32
۲-۵-۲- ارکان توصیف سیستم های حل تعارض 33
نتیجه گیری 34
منابع و ماخذ 35
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 13
  •   بازدید هفته گذشته: 109,086
  •   بازدید ماه گذشته: 502,846