تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه 


چکیده
همان گونه که از عنوان انتخابی نوشتة حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائة این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد . بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفة مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :
۱-مسئولیت انتظامی و اداری
۲-مسئولیت کیفری
۳-مسئولیت مدنی
با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطة ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .
۱-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبة جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .
۲-مسئولیت کیفری : در مادة ۱۰۰ قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب مادة ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .
۳-مسئولیت مدنی : مطابق مادة ۶۸ قانون ثبت و نیز ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطة تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران کلیة خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت‌دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت
کلید واژه : سردفتری و دفتریاری ، تخلف و مجازات ، مسئولیت انتظامی و اداری، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی،دادگاه صالح رسیدگی ، قانون آئین دادرسی مدنی


فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول :کلیات 2
۱-۱- بیان مساله 2
۱-۲- تاریخچه تحقیق 2
۱-۳- اهداف و اهمیت موضوع 4
۱-۴- ضرورت تحقیق 4
۱-۵- سئوال تحقیق 5
۱-۶- فرضیه های تحقیق 5
۱-۷- روش تحقیق 5
۱-۸- مفاهیم ، اصطلاحات و متغیرها 5
۱-۹- بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ و مقایسة آن دو : 6
فصل دوّم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران 9
۲-۱- تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران 9
۲-۱-۱- تعریف تخلف : 9
۲-۱-۲- تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی : 10
۲-۱-۳- تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار : 11
۲-۱-۴- مبنای حقوقی تخلفات انتظامی : 11
۲-۱-۵- مبنای قانونی تخلفات انتظامی : 11
۲-۲- دسته بندی کلی تخلفات 11
۲-۲-۱- تخلفات پرسنلی : 12
۲-۲-۲-تخلفات مالی : 13
۲-۲-۳- تخلفات اداری 14
۲-۲-۴- تخلفات شغلی و حرفه ای : 15
۲-۳- رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصرة بند «هـ» مادة ۲۹ آئین نامه : 17
۲-۳-۱- بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مادة ۲۹ آئین نامه : 18
۲-۳-۲- بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین 20
۲-۳-۲- ۱- مادة ۸۶ قانون ثبت : 20
۲-۳-۲- ۲- مادة یک لایحة قانونی تصفیه … : 21
فصل سوّم : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران 23
۳-۱- تعاریف مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران 23
۳-۲- تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران : 24
۳-۲-۱- مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی : 24
۳-۲-۱-۱-مادة ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی : 24
۳-۲-۱- ۲- مادة ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ؛ سلب صلاحیت و موارد آن 26
۳-۲-۱- ۳- مادة ۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ؛ تعلیق و موارد آن 26
۳-۲-۱- ۴- تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق 26
۳-۲-۱- ۵- تبصرة مادة ۱۰ قانون الحاق … : 27
۳-۳- مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران : 28
۳-۴- مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن : 30
۳-۴-۱- تعریف مرور زمان : 30
۳-۴-۲- مرور زمان جرم : 31
۳-۴-۳- مرور زمان مجازات : 31
۳-۴-۴- مرور زمان جزائی : 31
۳-۴-۵- مرور زمان تخلف انتظامی : . 31
۳-۴-۶- مرور زمان تعقیب انتظامی : 31
۳-۴-۷- مرور زمان انتظامی : 31
۳-۴-۸- نظر فقهای شورای نگهبان : 32
۳-۴-۹- نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی : 32
نتیجه گیری 34
فهرست منابع 36
الف ـ منابع و کتب حقوقی : 36
ب ـ منابع قانونی : 36
ج ـ منابع آئین نامه ای : 36
د ـ سایر منابع : 37
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 18,246
  •   بازدید هفته گذشته: 113,463
  •   بازدید ماه گذشته: 485,981