بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی

کار تحقیقی بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه


چکیده
تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره می باشد، اما در حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد می توانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. در این نوشتار به مباحثی چون نفقه و ارتباط آن با ریاست شوهر و تمکین، بررسی قوانین مدنی، مبنای الزام به انفاق، موارد سقوط و ضمانت اجرای انفاق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در انتها به خلأهای قانونی اشاره شده و پیشنهادهای قانونی برای ضمانت اجرائی نفقه ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی : تمکین، ازدواج, نفقه, زوج، زوجه، ریاست شوهر، طلاق، حق، تکلیف، ضمانت اجرا. حقوق مدنی ، آراء قضایی ، مجازات ، دادگاه

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 1
۱-۱- بیان مسأله 1
۱-۲- اهداف و اهمیت موضوع 2
۱-۳- ضرورت تحقیق 2
۱-۴- سئوال تحقیق 2
نفقه از دیدگاه حقوقی و نیز جرم ترک انفاق را از دیدگاه جزایی بررسی نمائید. 2
۱-۵- فرضیه های تحقیق 2
۱-۶- روش تحقیق 2
۱-۷- مفاهیم ، اصطلاحات و متغیرها 3
۱-۸- معناشناسی نفقه 3
۱-۸-۱- تعریف لغوی 3
۱-۸-۲- تعریف اصطلاحی 3
۱-۸-۳- تعریف حقوقی 4
۱-۹- اقسام نفقه 4
۱-۱۰- نفقه از دیدگاه قرآن 5
۱-۱۱- نفقه از دیدگاه روایات 6
فصل دوم : بررسی نفقه و جرم ترک انقاق از دیدگاه حقوقی و جزایی 6
۲-۱- حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر از دیدگاه قانون مدنی 6
۲-۲- بررسی مبانی نفقه در فقه و حقوق 7
۲-۲-۱- رابطه تمکین خاص با نفقه 8
۲-۲-۲- رابطه عقد با نفقه 8
۲-۲-۳- رابطه ریاست شوهر با نفقه 8
۲-۳- مبنای حقوقی نفقه 10
۲-۴- آثار حقوقی مبانی نفقه 11
۲-۴-۱- اثبات تمکین از طرف زوجه 11
۲-۴-۲- اثبات نشوز زوجه از طرف زوج 11
۲-۵- نفقه دوران عقد 12
۲-۶- نفقه نکاح منقطع 13
۲-۷- موانع تمکین 13
۲-۸- ملاک تعیین نفقه 13
۲-۹- مصادیق نفقه 14
۲-۹-۱- حدود و مصادیق نفقه در فقه 14
۲-۹-۲- حدود و مصادیق نفقه در قانون مدنی 14
۲-۱۰- امتیازات نفقه زوجه 14
۲-۱۰-۱- یک جانبه بودن نفقه 14
۲-۱۰-۲- عدم تاثیر فقر و تمکّن در نفقه 15
۲-۱۰-۳- قابل مطالبه بودن نفقه گذشته 15
۲-۱۰-۴- تناسب با وضع اجتماعی زن 15
۲-۱۰-۵- مقدم بودن طلب زن 15
۲-۱۱- انفاق تکلیف یا حق 16
۲-۱۲-سقوط تکلیف انفاق 16
۲-۱۲-۱- نشوز زوجه 16
۲-۱۲-۲- انحلال نکاح 17
۲-۱۳- ضمانت اجرای مدنی نفقه 17
۲-۱۳-۱- الزام به پرداخت 18
۲-۱۳-۲- الزام به طلاق 18
۲-۱۳-۲-۱- استنکاف زوج 18
۲-۱۳-۲-۲- عجز زوج 19
۲-۱۴- ضمانت اجرای مدنی در حقوق فرانسه 20
۲-۱۴-۱- پرداخت مستقیم مستمری نفقه 21
۲-۱۴-۲- پوشش دولتی مستمری نفقه 21
۲-۱۴-۳-ضمانت اجرای کیفری 21
۲-۱۵- نفقه در آرای وحدت رویه 22
۲-۱۶- نحوه اقامه دعوی حقوقی و کیفری مطالبه نفقه 23
۲-۱۷- نحوه مطالبه نفقه در شعب حقوقی دادگستری : 24
۲-۱۸- نحوه مطالبه نفقه در دادسرای عمومی و انقلاب : 25
نتیجه گیری 26
پیشنهادات 27
منابع و ماخذ 28
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 9,055
  •   بازدید هفته گذشته: 118,095
  •   بازدید ماه گذشته: 724,473