بررسی ماهیت عقد حواله در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی ماهیت عقد حواله در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه

 

چکیده
یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در علم فقه و حقوق حواله است. حواله در میان اعمال حقوقی در زمره عقودی است که بیشتر مبادلات کنونی براساس آن صورت می گیرد. اهمیت عقد حواله و اختلافات دامنه داری که در این خصوص وجود دارد همچون عقد یا ایقاع بودن حواله و آثار حواله از جمله مباحث عمده ای می باشد که رد بحث حواله معرکه آراء دانشمندان و محققین است.
حواله دارای یک ایجاب از طرف محیل و یک قبول از طرف محتال می باشد صحت آن متوقف به قبول محاله علیه است. بنابراین حواله یک عقد معلق می باشد که اثر آن وابسته به قبول محال علیه می باشد و همچنین پیش از اظهار قبول از جانب محال علیه حواله بین دو طرف عقد لازم می باشد و به دنبال آن با قبول محال علیه است که ذمه محیل فارغ می شود و نقل ذمه و ذمه بوجود می آید که در اینجا فقهای اهل سنت قائل به ضم ذمه به ذمه شده اند. با فوت محیل محتال و محال علیه عقد حواله منحل نمی شود و انحلال حواله با شرایط خاص است که همان فسخ انفساخ اقاله و بطلان می باشد. یک سری شباهتها و تفاوتهایی بین عقد ضمان و حواله وجود دارد و در قسمت دوم ثابت شد که حواله همیشه به صورت مستقیم و بی واسطه نیست بلکه گاهی به صورت غیر مستقیم هم می باشد که همان مساله دور و ترامی می باشد. این پژوهش که متشکل از دو فصل است که در فصل اول به بیان کلیات عقود و قراردادها پرداختیم و در فصل دوم نیز به کنکاش در موضوع حواله پرداخته و ماهیت وجودی آن را در فقه و حقوق نمایان ساختیم.
کلید واژه : عقد ، قرارداد ، عقود معین ، ضمان ، حواله ، ایقاع ، ذمه، محیل ، فقه ، حقوق

فهرت مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات تحقیق 2
۱-۱- قواعد عمومی قراردادها 2
۱-۲- مفهوم عقد 3
۱-۳- عقد در قانون مدنى 3
۱-۴- عقد در فقه 4
۱-۵- اقسام عقد در فقه و حقوق 4
۱-۶- عقود معین و نامعین 6
۱-۷- تعریف ضمان 7
۱-۸ – تفاوت حواله با ضمان 7
۱-۹- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد 7
۱-۹-۱- قصد و رضا 8
۱-۹-۱-۱- لزوم قصد انشاء در مورد شروط ضمن عقد 9
۱-۹-۱-۲- ضمانت اجرای عدم تطابق اراده ها در مورد شروط ضمنی 9
۱-۹-۱-۳-بررسی اصل رضائی بودن شروط 10
۱-۹-۱-۴-بررسی ارتباط میان رضای به عقد و شرط 11
۱-۹-۲- اهلیت 11
۱-۹-۳- معلوم و معین بودن موضوع 13
۱-۹-۴- مشروعیت جهت قرارداد 14
فصل دوم : مبانی حقوقی عقد حواله و بررسی تطبیقی ماهیت ان با عقود مشابه 15
۲-۱- ماهیت و انعقاد حواله 15
۲-۲- چگونگی انعقاد حواله 16
۲-۲-۱- لزوم وجود دین محیل به محتال 17
۲-۲-۲- اهلیت اطراف عقد 18
۲-۲-۳- لزوم معلوم ومعین بودن موضوع 18
۲-۲-۴- اوصاف دین 18
۲-۳- شرایط تحقّق حواله 19
۲-۳-۱- رضاى اطراف عقد حواله 19
۲-۳-۲- مدیون بودن محیل به محتال 20
۲-۳-۳- عدم لزوم مدیون بودن محال علیه: 20
۲-۳-۴- ثبوت محال به در ذمّۀ محیل: 21
۲-۳-۵- تساوى مالین 21
۲-۳-۶- معلوم بودن محال به 21
۲-۴- آثار و احکام عقد حواله 22
۲-۴-۱- رابطۀ محیل و محتال 22
۲-۴-۲- رابطۀ محتال و محال علیه 23
۲-۴-۳- رابطۀ محال علیه و محیل 24
۲-۵- رابطه صادر کننده حواله و طلبکار 25
۲-۵-۱- برائت محیل 25
۲-۵-۲- حدود لزوم عقد: 25
۲-۵-۳- صدور حواله کاشف از دین محیل 25
۲-۶- رابطه صادر کننده حواله و گیرنده آن 26
۲-۶-۱- برائت محال علیه در برابر محیل 26
۲-۶-۲- اختلاف در دین محال علیه و عدم دین او 27
۲-۶-۳-ترامی و دور در حواله: 27
۲-۷- اشتغال ذمه محال علیه به محتال 27
۲-۸- موارد انحلال حواله 28
۲-۹- اثر فسخ بیع در حواله 29
۲-۱۰- فسخ و اقاله حواله (انحلال ارادی) 29
۲-۱۰-۱- اعسار محال علیه 29
۲-۱۰-۲-خیار شرط و تخلف از شرط 30
۲-۱۰-۳- اقاله 30
نتیجه گیری 31
منابع و ماخذ 32
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 10,767
  •   بازدید هفته گذشته: 88,919
  •   بازدید ماه گذشته: 476,294